Petra Gustafsson

Author Archives: Petra Gustafsson

Royalty Management med Microsoft Dynamics NAV 2017 till ny kund inom förlagsbranschen.

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management vänder sig till alla företag och organisationer som arbetar med royalty, licenser, patent eller upphovsrätter i någon form. Genom att Royalty Management bygger på Microsoft Dynamics NAV 2017 och levereras som tjänst blir priset en central konkurrensfördel. Möjligheten att fortlöpande automatisera och digitalisera företagens arbetssätt är även den centralt tillsammans med sömlös integration med Microsofts övriga tjänster som Office 365.

Förläggare har ofta olika verksamheter och bolag där integreringen och automatiseringen måste ökas i syfte att få en bättre överblick och effektivitet. BrightComs paketering av Microsoft Dynamics NAV 2017 faller väl ut för deras behov och möjligheten att föra in författarna i informationsflödet på ett naturligt sätt öppnar upp nya möjligheter. Med BrightComs funktion Royalty Management förenklas hanteringen av royaltys samtidigt som kvaliteten i prognoser och utbetalade belopp säkras, vilket gynnar både förlagen, leverantörerna och författarna.

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management är helt mobil och anpassningsbar till de flesta plattformar. Det innebär att även förlagens kunder på ett effektivt sätt kan föras in i den digitala processen, för att exempelvis lämna aktuellt försäljningsunderlag som sedan affärssystemet skapar automatiska fakturor på. Författarna och kreatörerna kan även de få tillgång till rätt information för bästa överblick och kontroll.

Microsoft Dynamics NAV och e-handel

Integrationer med e-handelssystem för de förlag med direktförsäljning till konsument eller till sina leverantörer är naturligtvis fullt möjligt med en helautomatiserad process i hela värdekedjan är att arbeta efter. BrightCom har standardiserade lösningar för att integrera de flesta e-handelsplattformar (Magento, Woocommerce, Nordisk E-handel, Jetshop etc.) vilket innebär att vi kan hålla nere tid för anpassning och därmed kostnaden mot kund.

 

Vill du veta mer?

 

http://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav

 

https://brightcom.se/wordpress-e-handel-och-affarssystem/

 

https://brightcom.se/tillagstjanster-till-microsoft-dynamics-nav/

 

 

BrightCom hälsar en ny kund inom cleantech- och solenergibranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017.

Svea Solar säljer och installerar nyckelfärdiga solcellspaket till villaägare och företag/lantbruk. Svea Solar är på en ordentlig tillväxtresa där avancerade lager- och inköpsfunktioner är central för både företaget och slutkunderna för bästa möjliga installation. Microsoft Dynamics NAV 2017 fungerar även utmärkt tillsammans med företagets CRM-system Salesforce.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

http://www.sveasolar.se/

 

CRM – kundstöd och Microsoft Dynamics NAV 2017

När Microsoft släppte Dynamics NAV 2017 i höstas nämnde vi att de hade lagt lite mer kärlek på den inbyggda CRM (säljstöd) delen i affärssystemet. Läs mer om alla Microsoft NAV 2017s nyheter och förbättringar här. De flesta frågeställningar vi får av BrightComs kunder, samt intressenter av Microsoft Dynamics NAV 2017 berör säljprocessen och hur säljarna ska arbeta med Microsoft Dynamics NAV 2017. Räcker det med den inbyggda CRM delen eller behöver en ett fristående sälj- och kundvårdssystem? Hur enkelt är det att koppla samman det med Microsoft Dynamics NAV 2017?

Det bästa och enklaste sättet att utvärdera om den inbyggda CRM delen är tillräckligt för dig som kund (och på så sätt genererar en viss kostnadsbesparing givetvis) är att kika på hur ni säljer och till vem. Är offerterna till kunderna relativt statiska dvs. produkter med priser hämtas från affärssystemet och skickas till oftast etablerade kunder som kan ha en specifik volymrabatt? I det här exemplet är den inbyggda CRM delen i Microsoft Dynamics NAV 2017 som starkast dvs. när försäljningsrelationen med kunden i huvudsak bygger på information från affärssystemet. Naturligtvis finns även grundläggande hantering av kontakter och stöd för att bearbeta nya kunder och följa upp offerter (pipeline, kampanjer osv.).

Bygger era offerter och förslag till befintliga men framför allt till nya potentiella kunder på information som inte kommer ifrån affärssystemet och ofta förändras under försäljningsprocessens gång kan ett fristående CRM system vara att föredra. Beroende på hur många säljare ert företag har kan det även vara billigare att ha ett fristående CRM-system. Priset per månad och användare är generellt lägre för ett fristående CRM-system än för Microsoft Dynamics NAV 2017. De större och mer välkända fristående CRM-systemen får alltmer funktioner inom exempelvis marketing automation och servicehantering. Vi har som exempel en kund som har valt att lägga tidsredovisningen för sina installatörer i det fristående CRM-systemet eftersom det passar dem utmärkt.

Vi på BrightCom har utvecklat en generell applikation som vi kallar Connector Manager som låter våra kunder koppla samman sina plattformar för e-handel, fristående CRM-system och andra tjänster som bygger på web service. En fingervisning ger att Connector Manager klarar 80 % direktkoppling mellan olika system, medan 20 % måste anpassas efter den specifika kundens uppsättning.

De fristående CRM-systemen som våra kunder hittills använder eller har funderingar kring i samband med Microsoft Dynamics NAV 2017 är SalesForce, Microsoft Dynamics CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales), HubSpot CRM och Lime CRM. BrightCom säljer inte ovan nämnda system då vi endast fokuserar på Microsoft Dynamics NAV vilket innebär att vi har mycket bra samarbetspartners när det kommer till fristående CRM-system.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/nytt-om-microsoft-dynamics-nav-2017/

http://www.4front.se/crm/varfor-salesforce/

http://www.crmkonsulterna.se/dynamics-365/

https://www.hubspot.com/products/crm

https://www.lime-crm.se/

 

 

Välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Active Green Sweden AB

BrightCom hälsar en ny kund inom värme- och energiförsörjningsbranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Active Green Sweden AB.

Active Greens unika produkter kan försörja de flesta värmesystem dvs. luftvärmepumpar och golvvärme och har enorm potential. Bolaget står inför en global expansion och behöver säkra sina interna arbetsprocesser samtidigt som affärssystemet ska vara förberett för att integrera mot framtida leverantörer och kunder via EDI. Produktionen i södra Europa måste även den integreras i affärssystemet på bästa sätt. Microsoft Dynamics NAV 2017 som tjänst från BrightCom uppfyller samtliga behov idag och framåt för Active Green samtidigt som de kostnadseffektivt kan förändra antalet användare av affärssystemet på månadsbasis.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

http://www.activegreen.se/

 

Välkommen som kund Ferroamp Elektronik AB!

BrightCom hälsar en ny kund inom cleantech- och energibranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Ferroamp Elektronik AB.

Ferroamp samarbetar med BrightCom och använder sig av Microsoft Dynamics NAV genom ekonomi- och revisionsbyråerna Kansliet och Resulit. Båda byråerna baserar sina verksamhet på Byrå365, https://brightcom.se/bokforing-online/. När sedan Ferroamps interna och externa arbetssätt behövde växlas upp på grund av hög efterfrågan var det naturligt att gå över 100 % till Microsoft Dynamics NAV 2017 från BrightCom på samtliga avdelningar inom företaget. Även produktionen planeras och styrs nu av Microsoft Dynamics NAV 2017.

Vill du veta mer?
https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav-2017-nyheter-och-forbattringar/

http://www.ferroamp.se/home

Välkommen som kund Crafted in Sweden!

BrightCom hälsar en ny kund, Crafted in Sweden, verksam inom öl och delikatessbranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017.

Crafted in Sweden exporterar öl och delikatesser från bryggare där kvalitet och miljön premieras till kunder i framför allt Europa. BrightComs erfarenhet av bolag i stark tillväxt tillsammans med funktioner för alkoholskatterapportering med mera innebär att Crafted in Sweden kan fortsätta att fokusera på det goda här i livet.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

https://www.craftedinsweden.com/

 

Call Now Button