Svensk Ridsport galopperar med Microsoft Dynamics NAV 2018 från BrightCom

Svensk Ridsport förbättrar sin omnikanal med Microsoft Dynamics NAV 2018 från BrightCom. Med varumärken som Animo, Kingsland, Cavallo och Mountain Horse säljer Svensk Ridsport högkvalitativa produkter för den medvetna ryttaren. Svensk Ridsport är speciellt stolta över och vill lyfta fram samarbetet med Equestrian Stockholm med deras unika premium produkter med stark funktionskoppling samt naturen i åtanke. Företaget säljer produkter till ryttare och häst genom sin butik i Kungsbacka och genom sin e-handel. Svensk Ridsport har också en stark närvaro på Gothenburg Horse Show och Falsterbo Horse Show med en ambulerande försäljning av sin högkvalitativa produkter.

Svensk Ridsport växande försäljning, både i fysisk butik men framförallt via e-handel, ställer krav på robust omnikanal lösning där affärssystemet Microsoft Dynamics NAV 2018 kommer vara den huvudsakliga motorn. Multipla lager där status syns tydligt på inkommande ut- och inleveranser som uppdateras direkt i realtid är en förutsättning för att konsumenten ska få en så bra upplevelse som möjligt. Konsumentens upplevelse kommer höjas ytterligare med en ny e-handelsplattform baserat på WooCommerce med total integration med Dynamics NAV. Butiken i Kungsbacka kommer få en ny kassalösning från JobOffice som även den är totalt integrerad med affärssystemet Dynamics NAV. JobOffices kassalösning är också portabel vilket innebär att lösningen kommer användas under de olika ”Horse Shows” där Svensk Ridsport finns på plats. En mycket viktig funktion gällande kassalösningen är smidiga lösningar för presentkort då det är en naturlig del i branschen.

Sammanfattning integrationer och tilläggstjänster Microsoft Dynamics NAV 2018 och Svensk Ridsport

 

Kund Svensk Ridsport AB
Bransch Hästsport, Sport och Fritid
Affärssystem Microsoft Dynamics NAV 2018
E-handelsplattform WooCommerce
Betalningslösning Klarna
TA-System Unifaun med Connector
Övriga integrationer Kassalösning från JobOffice,

 

Vill du ha ett förslag på Microsoft Dynamics NAV 2018 som tjänst?

Ring in och fråga efter Mats Gustafsson 040-60 60 200

Mejl mats@brightcom.se

Vill du testa Microsoft Dynamics NAV på egen hand? Gratis demo här

 

Kraft Cosmetics väljer affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central från BrightCom

Kraft Cosmetics rusar in i framtiden med Microsoft Dynamics 365 Business Central från BrightCom. Hos Kraft Cosmetics hittar du högkvalitativa hudvårdsprodukter och smink med en premiumkänsla. Slutkunder är både kvinnor och män som är kvalitetsmedvetna och som lägger stort fokus innovativa och specifikt inriktade hudvårdsprodukter. Varumärkena som Kraft Cosmetics distribuerar är internationellt väl etablerade med namn som Bioline och Comfort Zone. Konsumenterna hittar dessa hudvårds- och makeupprodukter via ledande hudvårdssalonger och spaanläggningar. Under Kraft Cosmetics ligger även hudvårdssalongerna LenHud i Malmö, Lund, Helsingborg och Borås.

Kraft Cosmetics var tidigt med på tåget när Microsoft släppte Office365 som molntjänst och när det nu är aktuellt att framtidssäkra företagets verksamhet med ett nytt affärssystem är det naturligt att fortsätta den inriktningen med Microsoft Dynamics 365 Business Central (före detta Dynamics NAV). Kravet är att öka automatiseringen i företagets arbetssätt med fokus på ekonomi-, inköp- och försäljningsprocesserna. Här är BrightComs samarbetspartner Continia och deras tjänst Document Capture en viktig del. Genom att digitalisera och automatisera hela flödet av leverantörsfakturor minskas både felmarginalen och den manuella arbetsinsatsen från ekonomiavdelningen markant. Multipla lager och en integrerad process för utleverans, plock och pack, är även det mycket centralt.

I fas två av implementeringen planeras integration med uppdaterad e-handelsplattform och bokningssystemet Itsperfects nya kommande plattform.

Sammanfattning integrationer och tilläggstjänster Microsoft Dynamics 365 Business Central och Kraft Cosmetics

Kund Kraft Cosmetics
Bransch Smink och hudvård
Affärssystem Microsoft Dynamics  365 Business Central
E-handelsplattform Kommande
Betalningslösning Klarna
TA-System Unifaun
Övriga integrationer Itsperfect, Continia Document Capture (elektronisk fakturahantering)

 

 

Vill du ha ett förslag på Microsoft Dynamics NAV 2018 som tjänst?

Ring in och fråga efter Mats Gustafsson 040-60 60 200

Mejl mats@brightcom.se

 

Vill du testa Microsoft Dynamics NAV på egen hand? Gratis demo här

 

Internationellt SaaS företag rullar ut Microsoft Dynamics NAV 2018 från BrightCom

 

Dapresy hjälper företag och organisationer att förenkla rapporteringen och följa upp information från kundupplevelser och marknadsundersökningar. Genom att sammanställa all relevant data från olika källor gällande marknadsundersökningar och presentera det visuellt med möjlighet att ”borra” sig ner i informationen skapas det bästa möjliga underlaget för beslut och inriktning. Med närvaro i Sverige, Tyskland, UK, Bosnien och USA hjälper Dapresy hundratals kunder på den internationella arenan.

BrightComs webbaserade paketering av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV 2018 var ett naturligt val för Dapresy vars tjänster även de ligger i molnet. Fördelen med att de olika geografiskt spridda bolagen använder samma system och databas underlättar den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen avsevärt. Eftersom Dapresy kan skapa upp hur många bolag som de önskar kostnadsfritt tillsammans med BrightComs definierade process för koncernkonsolidering blir det inte bara enklare med koncernrapporteringen utan även klart mer kostnadseffektivt. Den totala integreringen av Power BI i Microsoft Dynamics NAV 2018 innebär att även koncernkonsolideringen kan visas visuellt på ett mer pedagogiskt sätt.

Centralt kommer även vara tids- och kostnadsuppföljningen på kund och projektnivå. Konsulterna kan både registrera sin tid knutet till en specifik kund på en övergripande nivå eller på ett specifikt projekt. Detta tillsammans med elektronisk fakturahantering från Continia innebära att tids och kostnadsuppföljningen blir mer effektiv och kräver mindre tid.

Dapresy har en växande verksamhet i USA vilket ställer krav på rätt anpassningar och inställningar vad det gäller skatter och olika moms. Dessa skiljer sig åt på stat, county och stadsnivå varför det kan vara en djungel att hantera. BrightCom har både kompetensen och erfarenheten när det kommer ”sales tax” och så vidare eftersom våra konsulter hjälpt flera kunder i närtid. Den främsta utmaningen är var tids- och kostnadsgränsen går när Microsoft Dynamics NAV ska hantera det intern eller när det lönar sig att köpa in en extern tjänst till affärssystemet som uppdaterar dessa skattesatser per automatik.

 

Vill du ha ett förslag på Microsoft Dynamics NAV 2018 som tjänst?

Ring in och fråga efter Mats Gustafsson 040-60 60 200

Mejl mats@brightcom.se

 

P.S Vill du testa Microsoft Dynamics NAV på egen hand? Gratis demo här

 

Kodexe, ny samarbetspartner för e-handelslösningar.

Den ökade e-handeln märks tydligt på de förfrågningar och kunder BrightCom har haft äran att arbeta med det senaste året. Tydligt är också att även nystartade och entreprenörsdriva bolag, ofta med internationellt fokus, kräver mer avancerade och kundunika lösningar som tidigare var reserverade för större etablerade företag.

Samarbetet med Kodexe faller väl in här eftersom de levererar kundnära IT-lösningar med fokus på resultat. Kodexe är experter på och har ett erkänt renommé gällande e-handelslösningar på plattformar som Sitecore Commerce, Episerver Commerce och U-Commerce. Väldigt ofta sker det med inRiver PIM som bas för produktinformationen eftersom de är inRiver Certified Solution Partner.

Glädjande är också att Kodexe med deras VD Michael Nilsson Pauli i spetsen ser ett växande behov av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV för att möta kundernas samlade kravbild.

Inför hösten/vintern kommer Kodexe och BrightCom att lansera nya digitala plattformar för minst två spännande kunder. Fortsättning följer!

 

Vill du veta mer?

https://www.kodexe.se/Tjanster/E-handel

https://www.kodexe.se/Tjanster/Product-Information-Management

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

 

Royalty Management med Microsoft Dynamics NAV 2017 till ny kund inom förlagsbranschen.

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management vänder sig till alla företag och organisationer som arbetar med royalty, licenser, patent eller upphovsrätter i någon form. Genom att Royalty Management bygger på Microsoft Dynamics NAV 2017 och levereras som tjänst blir priset en central konkurrensfördel. Möjligheten att fortlöpande automatisera och digitalisera företagens arbetssätt är även den centralt tillsammans med sömlös integration med Microsofts övriga tjänster som Office 365.

Förläggare har ofta olika verksamheter och bolag där integreringen och automatiseringen måste ökas i syfte att få en bättre överblick och effektivitet. BrightComs paketering av Microsoft Dynamics NAV 2017 faller väl ut för deras behov och möjligheten att föra in författarna i informationsflödet på ett naturligt sätt öppnar upp nya möjligheter. Med BrightComs funktion Royalty Management förenklas hanteringen av royaltys samtidigt som kvaliteten i prognoser och utbetalade belopp säkras, vilket gynnar både förlagen, leverantörerna och författarna.

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management är helt mobil och anpassningsbar till de flesta plattformar. Det innebär att även förlagens kunder på ett effektivt sätt kan föras in i den digitala processen, för att exempelvis lämna aktuellt försäljningsunderlag som sedan affärssystemet skapar automatiska fakturor på. Författarna och kreatörerna kan även de få tillgång till rätt information för bästa överblick och kontroll.

Microsoft Dynamics NAV och e-handel

Integrationer med e-handelssystem för de förlag med direktförsäljning till konsument eller till sina leverantörer är naturligtvis fullt möjligt med en helautomatiserad process i hela värdekedjan är att arbeta efter. BrightCom har standardiserade lösningar för att integrera de flesta e-handelsplattformar (Magento, Woocommerce, Nordisk E-handel, Jetshop etc.) vilket innebär att vi kan hålla nere tid för anpassning och därmed kostnaden mot kund.

 

Vill du veta mer?

 

http://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav

 

https://brightcom.se/wordpress-e-handel-och-affarssystem/

 

https://brightcom.se/tillagstjanster-till-microsoft-dynamics-nav/

 

 

BrightCom hälsar en ny kund inom cleantech- och solenergibranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017.

Svea Solar säljer och installerar nyckelfärdiga solcellspaket till villaägare och företag/lantbruk. Svea Solar är på en ordentlig tillväxtresa där avancerade lager- och inköpsfunktioner är central för både företaget och slutkunderna för bästa möjliga installation. Microsoft Dynamics NAV 2017 fungerar även utmärkt tillsammans med företagets CRM-system Salesforce.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

http://www.sveasolar.se/

 

CRM – kundstöd och Microsoft Dynamics NAV 2017

När Microsoft släppte Dynamics NAV 2017 i höstas nämnde vi att de hade lagt lite mer kärlek på den inbyggda CRM (säljstöd) delen i affärssystemet. Läs mer om alla Microsoft NAV 2017s nyheter och förbättringar här. De flesta frågeställningar vi får av BrightComs kunder, samt intressenter av Microsoft Dynamics NAV 2017 berör säljprocessen och hur säljarna ska arbeta med Microsoft Dynamics NAV 2017. Räcker det med den inbyggda CRM delen eller behöver en ett fristående sälj- och kundvårdssystem? Hur enkelt är det att koppla samman det med Microsoft Dynamics NAV 2017?

Det bästa och enklaste sättet att utvärdera om den inbyggda CRM delen är tillräckligt för dig som kund (och på så sätt genererar en viss kostnadsbesparing givetvis) är att kika på hur ni säljer och till vem. Är offerterna till kunderna relativt statiska dvs. produkter med priser hämtas från affärssystemet och skickas till oftast etablerade kunder som kan ha en specifik volymrabatt? I det här exemplet är den inbyggda CRM delen i Microsoft Dynamics NAV 2017 som starkast dvs. när försäljningsrelationen med kunden i huvudsak bygger på information från affärssystemet. Naturligtvis finns även grundläggande hantering av kontakter och stöd för att bearbeta nya kunder och följa upp offerter (pipeline, kampanjer osv.).

Bygger era offerter och förslag till befintliga men framför allt till nya potentiella kunder på information som inte kommer ifrån affärssystemet och ofta förändras under försäljningsprocessens gång kan ett fristående CRM system vara att föredra. Beroende på hur många säljare ert företag har kan det även vara billigare att ha ett fristående CRM-system. Priset per månad och användare är generellt lägre för ett fristående CRM-system än för Microsoft Dynamics NAV 2017. De större och mer välkända fristående CRM-systemen får alltmer funktioner inom exempelvis marketing automation och servicehantering. Vi har som exempel en kund som har valt att lägga tidsredovisningen för sina installatörer i det fristående CRM-systemet eftersom det passar dem utmärkt.

Vi på BrightCom har utvecklat en generell applikation som vi kallar Connector Manager som låter våra kunder koppla samman sina plattformar för e-handel, fristående CRM-system och andra tjänster som bygger på web service. En fingervisning ger att Connector Manager klarar 80 % direktkoppling mellan olika system, medan 20 % måste anpassas efter den specifika kundens uppsättning.

De fristående CRM-systemen som våra kunder hittills använder eller har funderingar kring i samband med Microsoft Dynamics NAV 2017 är SalesForce, Microsoft Dynamics CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales), HubSpot CRM och Lime CRM. BrightCom säljer inte ovan nämnda system då vi endast fokuserar på Microsoft Dynamics NAV vilket innebär att vi har mycket bra samarbetspartners när det kommer till fristående CRM-system.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/nytt-om-microsoft-dynamics-nav-2017/

http://www.4front.se/crm/varfor-salesforce/

http://www.crmkonsulterna.se/dynamics-365/

https://www.hubspot.com/products/crm

https://www.lime-crm.se/

 

 

Välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Active Green Sweden AB

BrightCom hälsar en ny kund inom värme- och energiförsörjningsbranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Active Green Sweden AB.

Active Greens unika produkter kan försörja de flesta värmesystem dvs. luftvärmepumpar och golvvärme och har enorm potential. Bolaget står inför en global expansion och behöver säkra sina interna arbetsprocesser samtidigt som affärssystemet ska vara förberett för att integrera mot framtida leverantörer och kunder via EDI. Produktionen i södra Europa måste även den integreras i affärssystemet på bästa sätt. Microsoft Dynamics NAV 2017 som tjänst från BrightCom uppfyller samtliga behov idag och framåt för Active Green samtidigt som de kostnadseffektivt kan förändra antalet användare av affärssystemet på månadsbasis.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

http://www.activegreen.se/

 

Välkommen som kund Ferroamp Elektronik AB!

BrightCom hälsar en ny kund inom cleantech- och energibranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017, Ferroamp Elektronik AB.

Ferroamp samarbetar med BrightCom och använder sig av Microsoft Dynamics NAV genom ekonomi- och revisionsbyråerna Kansliet och Resulit. Båda byråerna baserar sina verksamhet på Byrå365, https://brightcom.se/bokforing-online/. När sedan Ferroamps interna och externa arbetssätt behövde växlas upp på grund av hög efterfrågan var det naturligt att gå över 100 % till Microsoft Dynamics NAV 2017 från BrightCom på samtliga avdelningar inom företaget. Även produktionen planeras och styrs nu av Microsoft Dynamics NAV 2017.

Vill du veta mer?
https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav-2017-nyheter-och-forbattringar/

http://www.ferroamp.se/home

Välkommen som kund Crafted in Sweden!

BrightCom hälsar en ny kund, Crafted in Sweden, verksam inom öl och delikatessbranschen välkommen till Microsoft Dynamics NAV 2017.

Crafted in Sweden exporterar öl och delikatesser från bryggare där kvalitet och miljön premieras till kunder i framför allt Europa. BrightComs erfarenhet av bolag i stark tillväxt tillsammans med funktioner för alkoholskatterapportering med mera innebär att Crafted in Sweden kan fortsätta att fokusera på det goda här i livet.

 

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav/

https://www.craftedinsweden.com/

 

Call Now Button