Microsoft Dynamics NAV 2017, nyheter och förbättringar.

I slutet på oktober är det dags igen för en ny version, Microsoft Dynamics NAV 2017. Det övergripande temat är fortsatta förbättringar gällande integrationer med övriga tjänster från Microsoft med Office365, CRM och Power BI i spetsen. Naturligtvis är det även förbättringar i själva affärssystemet och funktioner knutet till det. Helt nytt är vad Microsoft kallar PowerApps dvs. möjlighet att knyta tredjepartstjänster som Dropbox till NAV. Tjänsten Workflow som lanserades i förra versionen förbättras ytterligare i samband med Microsoft Dynamics NAV 2017.

Ditt arbetssätt med Microsoft Dynamics NAV integreras djupare med Office 365 då ni kommer kunna utföra vissa arbetsmoment direkt i Office 365 som ni tidigare gjorde i NAV, exempelvis skapa en order som ett resultat av en beställning via e-post. På liknande sätt fördjupas integrationen med Microsoft Dynamics CRM där er arbetsprocess mer flyter samman vid olika moment. Även den grundläggande CRM delen som ingår i Microsoft Dynamics NAV får ett ansiktslyft med fler funktioner. Microsofts eminenta beslutsstödstjänst Power BI ingår nu som en fast del av NAV. Flera av BrightComs kunder är i stånd att implementera Power BI i sina verksamheter. Glöm inte att nya tjänster även kräver ett viss mått av utbildning av användarna för att komma till sin rätt.

Ser vi till själva affärssystemet och förbättringar samt nya funktioner presenteras flera nya spännande inslag. Ni kan nu skapa förbättrade leverantörsfakturor med flera rader vilket underlättar elektronisk fakturahantering. Integrering med OCR medföljer också. Lagerhanteringen förbättras genom att du eller er kund kan hitta rätt produkt baserat på attribut. Du kan definiera era egna typer av attribut, som material, färg och storlek etc. Lägger du sedan till ytterligare produkter i denna kategori följer de definierade attributen med per automatik.

Samarbetet med andra tjänster utanför Microsoft fortsätter att förbättras genom PowerApps. PayPal, Dropbox, Google Drive, Salesforce, Slack och Twitter är redan anslutna. Med PowerApps kan ni även skapa anpassade affärsappar baserat på er unika verksamhet.

Tjänsten Workflow lanseras nu ordentligt även för Microsoft Dynamics NAV. Med Workflow får ni nu ett bättre verktyg att specificera arbetsflöden för att säkerställa att vissa dokument behandlas och godkänns på ett konsekvent och effektivt sätt.

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav-och-elektronisk-fakturahantering/

https://brightcom.se/rapporter-och-business-intelligence-bi-med-affarssystemet-microsoft-dynamics-nav/

https://powerapps.microsoft.com/sv-se/

Microsoft Dynamics NAV och elektronisk fakturahantering.

Förbättra er leverantörs- och kundfakturering.

Med en elektronisk fakturahantering (EFH) får du en snabbare och effektivare hantering av fakturor för din ekonomiavdelning. Fördelar med digitala fakturor är bland annat att de minskar administrationen, är sökbara och effektiviserar åtkomsten i organisationen. En elektronisk faktura, eller e-faktura, är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. När fakturan finns i digital form kan den också tolkas automatiskt av ett fakturahanteringssystem. För alla organisationer och företag som har behov av att tidseffektivisera och förbättra sina arbetssätt, är digitala fakturor en bra lösning. Med digitala fakturor blir hanteringen av fakturorna snabbare.

Oavsett hur dina kunder vill ha sina fakturor levererade eller hur dina leverantörer skickar sina fakturor till dig så har BrightCom lösningar som passar er verksamhet.

Grunden är givetvis affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och tjänsterna hanterar alla format, e-faktura, pdf- eller pappersfaktura.

Leverantörsfakturering att ta emot en faktura till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV innebär att din leverantör skickar sin faktura till någon av BrightComs lösningar som tar hand om fakturan och skickar den vidare till dig.

Handlar det om en pdf- eller pappersfaktura scannas och tolkas den innan den skickas vidare. Ekonomiansvariga och attestanter vet alltid var en faktura befinner sig i organisationen. Med e-fakturor minskar antalet fel – fakturor försvinner inte på vägen utan kommer fram direkt och kan betalas i tid.

Utöver den inbyggda lösningen i Microsoft Dynamics NAV 2016 samarbetar BrightCom idag med Palette Software (Approve-IT) och Scandoc (Billbox) men har ni andra tjänster inom leverantörsfakturering som ni föredrar är Microsoft NAV kompatibelt med de flesta lösningar idag.

Kundfakturering när du skickar en faktura från ditt program via Microsoft Dynamics NAV tar tjänsten hand om fakturan och skickar den vidare till din kund. Oavsett om kunden vill ha den som brev, pdf eller i digital form.

Du behöver inte längre frankera och posta dina fakturor – det sköter tjänsten. Tjänsten innebär även reskontrabevakning, påminnelse och inkasso om ni önskar det.

Vi samarbetar idag med Billogram när det kommer till kundfakturering men även här är Microsoft Dynamics NAV redo för övriga tjänster på marknaden om ni föredrar det.

Vill du veta mer?

http://kibi-group.com/se/approve-it-fakturahantering/

http://www.scandoc.se/

https://billogram.com/

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.178091/enorma-miljovinster-med-elektronisk-faktura?queryText=elektronisk%20faktura

Rapporter och Business Intelligence (BI) med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

Ett centralt skäl varför våra kunder byter till Microsoft Dynamics NAV är ökade krav på rapportering. Kraven kommer både från interna instanser (lönsamhetsanalyser, lagerhållning etc.) och från externa partners som investerare och leverantörer. Oavsett målgrupp och syftet med rapporterna blir rapportgenerering och analyser allt viktigare och i vissa fall den avgörande skillnaden vid val av affärssystem. Microsoft Dynamics NAV har en mycket väl utbyggd funktion för rapportgenerering, både som färdiga mallar, analysverktyg samt med enkelhet att skapa behovsstyrt underlag för varje unik användare.

Fokus på senare tid har varit på hur informationen i rapporterna presenteras för bästa genomslag. Genom Microsoft Dynamics NAV är det enkel att skapa rapporter och dokument direkt i Word genom det nya verktyget ”Word mallar”. Verktyget blir ett alternativ till den befintliga rapportgeneratorn, det är ingen ersättare utan ett komplement. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att kunna göra sina förändringar i ett verktyg som man redan kan. Microsoft har även lanserat Power BI, dvs ett molnbaserat verktyg som gör det enkelt att analysera och visualisera information och data (beslutstöd). Tjänsten integreras till fullo med Microsoft Dynamics NAV men kan även hämta information från källor utanför affärssystemet. Power BI skapar värde för användarna genom att göra det enklare att skapa kalkyler, rapporter, analyser och visualisera data.

Froosh är kund till BrightCom som har vuxit kraftigt under senare år och med det ökade krav på uppföljning och prognoser vilket kräver professionella rapporter. Froosh kommer även att implementera Power BI inom kort vilket ger ett stöd internt samt till presentationer utanför företaget.

Funderar ni på andra beslutstöd än Power BI, som exempelvis Bizview eller QlikView, går det naturligtvis utmärkt tillsammans med Microsoft Dynamics NAV och BrightCom

Vill du veta mer?

http://erpblogg.se/rapportverktyget-avgor-skillnaden-vid-val-av-affarssystem.html

https://powerbi.microsoft.com/en-us/

WordPress, e-handel och affärssystem

WordPress är ett av världens mest spridda publiceringssystem för information på webben (hemsidor, bloggar osv.) där kända varumärken som Bloomberg, CNN och BBC använder plattformen. Använder ni inte själva plattformen så är det säkert någon i ditt nätverk som gör det.

En mindre bra aspekt med WordPress var tidigare att tilläggen för e-handel inte var så bra. Detta är nu ändrats med besked.  Gratisprogrammet/plugin WooCommerce håller på att skriva om villkoren för e-handel. På några år har det utvecklats ett ekosystem av tillägg till WooCommerce som gör det möjligt för professionella e-handlare att använda WordPress tillsammans med WooCommerce för sin affär.  WooCommerce blev största e-handelsplattform i världen i februari i år (2014). Programmet används av 18 procent av alla nätbutiker i världen, vilket motsvarar 381 000 butiker, enligt analysföretaget Built With.

BrightCom samarbetar bland annat  med webbyrån daKnight när det kommer till lösningar för WordPress och WooCommerce. Tillsammans kommer vi inom kort att lansera Panos Emporios nya e-handel baserat på Microsoft Dynamics NAV och Woocommerce. Panos är ett välkänt varumärke inom badkläder och mode med en spännande historia. Panos valde Microsoft Dynamics NAV från BrightCom i huvudsak baserat på sin strategi för omnikanaler (se tidigare nyhetsbrev) samt hantering av olika varumärken/dotterbolag inom koncernen. Naturligtvis spelade prisbilden även in då BrightComs Microsoft Dynamics NAV Online är prisledande.

Har ni frågor eller andra funderingar kring e-handelssystem och vad man bör tänka på i samband med affärssystem osv. är vi på BrightCom alltid tillgängliga. Vi har ett brett partnernätverk där alla ledande e-handelssystem finns representerade.

Vill ni veta mer?

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.579101/woocommerce-erovrar-varlden

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.650189/woocommerce-okar

https://daknight.se/

Att fokusera på företagets kärnverksamhet blir viktigare i en globaliserad värld med ökad konkurrens.

Det gäller även företagets ekonomifunktion där det numera är mycket vanligt att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. Flertalet byråer kan hjälpa till med och ansvara för leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande redovisning, bokslut och rapportering med möjlighet till administrativt stöd och rådgivning.

Byrå365 är BrightComs anpassning av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV till redovisningsbyråer. Med Byrå365 arbetar du alltid i Microsoft Dynamics NAV online och dina kunder får tillgång till NAV med en enkel överblick över sin bokföring och ekonomi. Programmet tillåter byrå och kund att ständigt vara synkade i realtid då uppdateringar loggas och är synligt direkt hos båda. Skillnaden mellan övriga populära systemlösningar mot redovisningsbyråer, som exempelvis Fortnox och Visma, är att Byrå365 bygger på ett kraftfullt affärssystem och givetvis följer alla funktioner som Microsoft Dynamivs NAV har med till Byrå365. Vidare ingår alla kommande uppgraderingar samt utökade funktioner i framtiden i system eftersom Byrå365 är en tjänst som ni hyr.

Kansliet är en kund och samarbetspartner till BrightCom som har implementerat Byrå365. Kansliet AB har sitt huvudkontor i Täby norr om Stockholm, med kunder i hela landet. Kansliet bildades 2008 ur frustrationen/inspirationen att det på 2000-talet måste vara möjligt även för mindre företag och föreningar att ha råd med kompetent och effektiv ekonomiadministration så man får möjlighet att lägga sin energi på att utveckla det man är bäst på ”Mer tid för det roliga”. En annan större byrå som har annamat Microsoft Dynamics NAV är Matrisen. Matrisen behövde ett komplement med högre funktionsgrad än deras existerande och mer enkla system.

Vill du veta mer?
http://www.kansliet.net/
http://www.matrisen.se/sv/Matrisen-staller-ut-tillsammans-med-Microsoft-pa-Ekonomi-Foretag
http://fokuskredithantering.se/allt-enklare-att-outsourca-foretagets-ekonomifunktioner/
http://www.mirroraccounting.se/files/201103171226336_Framgangsrik.pdf

Förena den fysiska och digitala butiken, omnikanal!

Omnikanal kräver att alla systemen kommunicerar med varandra för att uppnå en sömlös försäljning samt en bra upplevelse för kunden, oavsett om det är en konsument eller annat företag.

Oavsett kanal – i butik, online, via mobilen, via era egna säljare eller via inkommande samtal efterfrågar kunden möjlighet att köpa, oftast dygnet runt. Att få detta att hänga ihop är nyckeln till en lyckad lösning för sin omnikanals-strategi. Oavsett vilken omnikanals-strategi man väljer är ett välutvecklat affärssytem fundamentet i all handering vad det gäller olika vägar av försäljning, avancerad lagerhållning, logistik, ekonomi och uppföljning. För att komplicera det ytterligare kan vissa delar skötas av externa samarbetspartners som behöver ha tillgång till information i realtid. Microsoft Dynamics NAV är väl anpassat för att möta dessa och morgondagens krav på en flexibel omnikanals-strategi

BrightComs samarbete med L:a Bruket är ett exempel på en modern omnikanals-strategi som ställer hårda krav på det underliggande affärssystemet. L:a Bruket tillverkar och säljer tvålar och kurbadsprodukter (härliga oljor, saltskrubbar och lotioner) över hela världen. Försäljningskanalerna är e-handel, två egna butiker, genom samarbetspartners (B2B) samt inkommande via telefon. Tillverkningen, lagerhållning, försäljningen genom de olika kanalerna, logistiken, ekonomin samt uppföljningen hålls ihop i realtid av Microsoft Dynamics NAV genom BrightComs försorg.

Ert företags strategi för omnikanaler och vilka tekniska samarbetspartners ni väljer för exempelvis e-handel, kassasystem (POS) och logistik kan integreras med Microsoft Dynamics NAV. BrightCom säkerställer de kopplingar (API) som redan finns tillgängliga och/eller anpassar dem till era förutsättningar.

Vill ni veta mer?

http://labruket.se/
http://www.mkse.com/egenskap/omnikanal/
http://www.handelstrender.se/ny-studie-omnichannel-ratt-vag-for-retail/
http://www.dagensanalys.se/2015/10/babyshop-tror-pa-omnikanal-och-kommer-oppna-fler-butiker/

Microsoft Dynamics NAV 2016

Nästa version av Microsoft Dynamics NAV är släppt!

Den nya versionen heter 2016 och innehåller en hel del nyheter.

Det vi började arbeta med för 5 år sedan, innan någon kände till att man kunde erbjuda NAV som hyrlösning i molnet och tittade konstigt på oss.

Det har nu även Microsoft förstått att det är rätt väg att gå och det är vi väldigt glada över.

Det märks också i deras nya version av NAV med förbättrade möjligheter samt deras ökade intresse för just NAV som en molntjänst.

Ett par av de spännande nyheterna är:

• Förbättrad webklient

• Universal APP, vilket betyder att med en och samma app så kan ni ha NAV i er mobil eller på en läsplatta.

• Workflow – ni kommer att kunna sätta upp egna arbetsflöden, med påminnelser och utskick av e-post t ex.

• OCR med elektronisk dokumenthantering

• Nedladdningsbara växelkurser

• Applikationsförbättringar så som utökad periodisering, förhandsgranska bokföring

• Ny integration med Power BI

• Tekniska förbättringar

Vill ni veta mer?

Ni får fritt testa vår demoversion om ni går in på vår hemsida.

Är ni intresserad av en kostnadsfri demo eller bara vill veta mer.

Hör av er till Fredrik Möller vår VD, 070-5455510 eller maila honom på fredrik@brigthcom.se

Topp 10 listan över myter, att ERP system som molntjänst inte är bra, avslöjade och krossade!

Sammanfattning av dokumentet

The adoption of cloud computing is increasing – more than 50 percent of U.S. companies have elected to take advantage of one or more cloud-based solutions or services. It is a compelling and appealing way to acquire IT capabilities while reducing costs. For core financial processes such as accounting and budgeting, the cloud offers new and innovative ways of working that are more economical and operationally practical than the traditional on-premise deployment of these software applications.

Ladda ner hela dokumentet

Vad varje beställare bör tänka på gällande affärssystem i molnet

Sammanfattning av dokumentet

This white paper is intended to guide you, the CFO, to ask educated questions as you consider moving your ERP solution to the cloud.

At the core of evaluating cloud solutions for your organization are the business drivers that determine the profitability of the business. Your ERP system is the foundation for operations and monitors the status and progress of those business drivers. While cost is clearly a primary driver, risk mitigation, compliance, operational efficiencies, or scalability may be higher priorities for your organization. As CFO you have more insight into the balance of all those business drivers than anyone in the organization.

Ladda ner dokumentet

Call Now Button