Jämförelse av priser och kostnader mellan Microsoft Dynamics NAV 2017, Visma.net och Visma Business

Vill du testa Microsoft Dynamics NAV på egen hand? Gratis demo här

Aktuell prislista för Microsoft Dynamics NAV 2018 finner du här

Vi på BrightCom får hela tiden frågor från framför allt mindre företag som ska byta affärssystem hur de ska tänka gällande olika systems prissättning och kostnader. Frågan är naturligtvis svår, inte minst beroende på om kunden måste ha vissa unika anpassningar eller andra önskemål. Ambitionen med nedan sammanställning är dock att försöka visa en jämförelse vad det gäller pris och kostnader för standardupplägg när det kommer till Microsoft Dynamics NAV 2017 från BrightCom och Visma.net samt Visma Business. Inga start- eller installationsavgifter är heller med eftersom även det kan skilja sig beroende på hur avancerad kunden är utan fokus är bara på avgiften per användare under en tidsperiod.

En jämförelse vad det gäller funktioner som ingår i Microsoft Dynamics NAV 2017 gentemot Vismas system sparar vi till framtida nyhetsbrev då vi är mitt uppe i arbetet att sammanställa den informationen.

Sammanfattningsvis är skillnaden stor i pris, speciellt över tid och här har vi räknat på fem år som kan ses som minsta livslängd av ett system hos kund. Vi har även valt fem användare eftersom då är det vanligt att företaget har utvecklats till en gräns då mer avancerade funktioner krävs, enligt vår erfarenhet.

5 användare/månad 5 användare över 5 år
Microsoft Dynamics NAV 6475 SEK 388500 SEK
Visma.net 8630 SEK 517800 SEK
Visma Business 11300 SEK 678000 SEK

Med reservation för felskrivning och prisförändringar

 

Vill ni veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav-priser/

http://erpblogg.se/fastpris-felpris.html

http://erpblogg.se/priserna-pa-affarssystem-ar-pa-vag-ned.html

Hur mindre företag kan digitaliseras!

Hur ska svenska företag och organisationer bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter som att hitta nya kunder och affärsmodeller? Enligt en ny undersökning från Swedish ICT research har mindre bolag svårt att hänga med i utvecklingen. Det behöver dock inte vara så svårt!

Digitalisera hur ni möter era kunder

Möt kunden på det sättet de vill. Det innebär att vissa vill fortsätta ringa eller till och med faxa. Andra kunder vill inte släppa det fysiska mötet, antingen via en säljare eller kanske på besök i er butik eller kontor. Tekniken ska stötta kundmötet, oavsett arena , och hjälpa både kunderna och dina kollegor med rätt och relevant information som behövs i det specifika mötet. Hur kunden upplever dialogen med er och hur den kan förbättras blir en alltmer central konkurrensfördel även inom B2B (business-to-business). Dialogen med kunden startar långt innan ni faktiskt kommunicerar med varandra. Köpprocessen startar oftast med sökningar på nätet och er webbplats. Likaså slutar inte dialogen med den genomförda affären utan fortsätter med nyhetsbrev och erbjudanden framåt i tiden.

 

Flera telefoniplattformar har idag funktioner som chat, olika köer och möjlig integration med Microsofts Skype och Office 365. Ett bra och prisvärt exempel för mindre företag är Telavox. Microsoft Dynamics NAV hjälper er sedan att ha rätt och relevant information oavsett om det är om lagerstatus, leveranser eller fakturor. Affärssystemet uppdateras i realtid och kan visas på e-handelsplattformen och kassasystemet om det hjälper kunden. Microsoft Dynamics NAV har redan klara integrationer med de flesta e-handels och kassasystem på marknaden idag. Med Microsoft Dynamics NAV 2017 får den inbyggda säljstödsmodulen (CRM/Kundvård) fler funktioner. Behöver era säljare mer stöd har en samarbetspartner till BrightCom paketerat Microsoft Dynamics CRM med mindre företag i åtanke. Mailchimp tipsar vi om som ett användarvänligt och billigt verktyg för att kommunicera med e-post med dina kunder över tid.

Digitalisera hur ni arbetar internt

Förbättra ert sätt att arbeta med era interna processer och öka produktiviteten rejält med hjälp av rätt teknik. Börja med att sålla bort de lägst hängande frukterna och ta bort papperslappar och system som inte är integrerade med varandra. Att ständigt gå in och ur olika system är inte bara oerhört ineffektivt utan även omotiverande för alla kollegor. Sträva efter att låta medarbetarna arbeta, hitta och dela information i en helhetslösning. Gör det även lättare att jobba var du än befinner dig. Mobilitet är en självklarhet.

Det behöver inte vara svårt eller dyrt att arbeta i företaget i en helhetslösning. Även små och mindre företaget har numera råd att digitalisera och bitvis automatisera sina interna processer. Microsoft Dynamics NAV 2016, och än mer 2017, är sömlöst integrerat med Office 365 och Dynamics CRM vilket ger en fantastisk plattform nu och framåt. Med OneDrive och OneNote delar ni dokument och texter i realtid medan ni chattar med kollegor genom Skype eller Telavox. Flera tredjepartslösningar är även de helt integrerade med Microsoft Dynamics NAV. Med andra ord behöver ni inte lämna affärssystemet för att utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Ett lysande exempel är LogTrade, ett verktyg och tjänst för att boka transporter för dina sålda varor. Finns behovet så lägger vi helt enkelt in LogTrades verktyg i affärssystemet vilket innebär att du skapar alla följesedlar direkt i Microsoft Dynamics NAV. Alla tjänster är naturligtvis mobila fullt ut och det spelar ingen roll om du kör dem via appar i telefonen eller paddan eller via din PC/MAC. En internetanslutning är dock bra att ha.

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/kontakt

https://www.telavox.com/sv/news/flow-och-skype-business/

http://www.logtrade.se/sv

http://www.skane.com/sv/digitaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag

BrightCom rullar ut Microsoft Dynamics NAV 2017 till kund.

Med BrightCom som leverantör av Microsoft Dynamics NAV som tjänst har du alltid möjlighet att köra den senaste versionen av Microsofts affärssystem för små och medelstora företag. Under kvartal 4 implementerar företaget KKM AB Microsoft Dynamics 2017 med hjälp av BrightCom. ”KKM AB is the the industry-leading company in cable compensation solutions.”

Microsoft Dynamics NAV 2017, nyheter och förbättringar.

I slutet på oktober är det dags igen för en ny version, Microsoft Dynamics NAV 2017. Det övergripande temat är fortsatta förbättringar gällande integrationer med övriga tjänster från Microsoft med Office365, CRM och Power BI i spetsen. Naturligtvis är det även förbättringar i själva affärssystemet och funktioner knutet till det. Helt nytt är vad Microsoft kallar PowerApps dvs. möjlighet att knyta tredjepartstjänster som Dropbox till NAV. Tjänsten Workflow som lanserades i förra versionen förbättras ytterligare i samband med Microsoft Dynamics NAV 2017.

Ditt arbetssätt med Microsoft Dynamics NAV integreras djupare med Office 365 då ni kommer kunna utföra vissa arbetsmoment direkt i Office 365 som ni tidigare gjorde i NAV, exempelvis skapa en order som ett resultat av en beställning via e-post. På liknande sätt fördjupas integrationen med Microsoft Dynamics CRM där er arbetsprocess mer flyter samman vid olika moment. Även den grundläggande CRM delen som ingår i Microsoft Dynamics NAV får ett ansiktslyft med fler funktioner. Microsofts eminenta beslutsstödstjänst Power BI ingår nu som en fast del av NAV. Flera av BrightComs kunder är i stånd att implementera Power BI i sina verksamheter. Glöm inte att nya tjänster även kräver ett viss mått av utbildning av användarna för att komma till sin rätt.

Ser vi till själva affärssystemet och förbättringar samt nya funktioner presenteras flera nya spännande inslag. Ni kan nu skapa förbättrade leverantörsfakturor med flera rader vilket underlättar elektronisk fakturahantering. Integrering med OCR medföljer också. Lagerhanteringen förbättras genom att du eller er kund kan hitta rätt produkt baserat på attribut. Du kan definiera era egna typer av attribut, som material, färg och storlek etc. Lägger du sedan till ytterligare produkter i denna kategori följer de definierade attributen med per automatik.

Samarbetet med andra tjänster utanför Microsoft fortsätter att förbättras genom PowerApps. PayPal, Dropbox, Google Drive, Salesforce, Slack och Twitter är redan anslutna. Med PowerApps kan ni även skapa anpassade affärsappar baserat på er unika verksamhet.

Tjänsten Workflow lanseras nu ordentligt även för Microsoft Dynamics NAV. Med Workflow får ni nu ett bättre verktyg att specificera arbetsflöden för att säkerställa att vissa dokument behandlas och godkänns på ett konsekvent och effektivt sätt.

Vill du veta mer?

https://brightcom.se/microsoft-dynamics-nav-och-elektronisk-fakturahantering/

https://brightcom.se/rapporter-och-business-intelligence-bi-med-affarssystemet-microsoft-dynamics-nav/

https://powerapps.microsoft.com/sv-se/

Microsoft Dynamics NAV och elektronisk fakturahantering.

Förbättra er leverantörs- och kundfakturering.

Med en elektronisk fakturahantering (EFH) får du en snabbare och effektivare hantering av fakturor för din ekonomiavdelning. Fördelar med digitala fakturor är bland annat att de minskar administrationen, är sökbara och effektiviserar åtkomsten i organisationen. En elektronisk faktura, eller e-faktura, är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. När fakturan finns i digital form kan den också tolkas automatiskt av ett fakturahanteringssystem. För alla organisationer och företag som har behov av att tidseffektivisera och förbättra sina arbetssätt, är digitala fakturor en bra lösning. Med digitala fakturor blir hanteringen av fakturorna snabbare.

Oavsett hur dina kunder vill ha sina fakturor levererade eller hur dina leverantörer skickar sina fakturor till dig så har BrightCom lösningar som passar er verksamhet.

Grunden är givetvis affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och tjänsterna hanterar alla format, e-faktura, pdf- eller pappersfaktura.

Leverantörsfakturering att ta emot en faktura till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV innebär att din leverantör skickar sin faktura till någon av BrightComs lösningar som tar hand om fakturan och skickar den vidare till dig.

Handlar det om en pdf- eller pappersfaktura scannas och tolkas den innan den skickas vidare. Ekonomiansvariga och attestanter vet alltid var en faktura befinner sig i organisationen. Med e-fakturor minskar antalet fel – fakturor försvinner inte på vägen utan kommer fram direkt och kan betalas i tid.

Utöver den inbyggda lösningen i Microsoft Dynamics NAV 2016 samarbetar BrightCom idag med Palette Software (Approve-IT) och Scandoc (Billbox) men har ni andra tjänster inom leverantörsfakturering som ni föredrar är Microsoft NAV kompatibelt med de flesta lösningar idag.

Kundfakturering när du skickar en faktura från ditt program via Microsoft Dynamics NAV tar tjänsten hand om fakturan och skickar den vidare till din kund. Oavsett om kunden vill ha den som brev, pdf eller i digital form.

Du behöver inte längre frankera och posta dina fakturor – det sköter tjänsten. Tjänsten innebär även reskontrabevakning, påminnelse och inkasso om ni önskar det.

Vi samarbetar idag med Billogram när det kommer till kundfakturering men även här är Microsoft Dynamics NAV redo för övriga tjänster på marknaden om ni föredrar det.

Vill du veta mer?

http://kibi-group.com/se/approve-it-fakturahantering/

http://www.scandoc.se/

https://billogram.com/

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.178091/enorma-miljovinster-med-elektronisk-faktura?queryText=elektronisk%20faktura

Rapporter och Business Intelligence (BI) med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

Ett centralt skäl varför våra kunder byter till Microsoft Dynamics NAV är ökade krav på rapportering. Kraven kommer både från interna instanser (lönsamhetsanalyser, lagerhållning etc.) och från externa partners som investerare och leverantörer. Oavsett målgrupp och syftet med rapporterna blir rapportgenerering och analyser allt viktigare och i vissa fall den avgörande skillnaden vid val av affärssystem. Microsoft Dynamics NAV har en mycket väl utbyggd funktion för rapportgenerering, både som färdiga mallar, analysverktyg samt med enkelhet att skapa behovsstyrt underlag för varje unik användare.

Fokus på senare tid har varit på hur informationen i rapporterna presenteras för bästa genomslag. Genom Microsoft Dynamics NAV är det enkel att skapa rapporter och dokument direkt i Word genom det nya verktyget ”Word mallar”. Verktyget blir ett alternativ till den befintliga rapportgeneratorn, det är ingen ersättare utan ett komplement. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att kunna göra sina förändringar i ett verktyg som man redan kan. Microsoft har även lanserat Power BI, dvs ett molnbaserat verktyg som gör det enkelt att analysera och visualisera information och data (beslutstöd). Tjänsten integreras till fullo med Microsoft Dynamics NAV men kan även hämta information från källor utanför affärssystemet. Power BI skapar värde för användarna genom att göra det enklare att skapa kalkyler, rapporter, analyser och visualisera data.

Froosh är kund till BrightCom som har vuxit kraftigt under senare år och med det ökade krav på uppföljning och prognoser vilket kräver professionella rapporter. Froosh kommer även att implementera Power BI inom kort vilket ger ett stöd internt samt till presentationer utanför företaget.

Funderar ni på andra beslutstöd än Power BI, som exempelvis Bizview eller QlikView, går det naturligtvis utmärkt tillsammans med Microsoft Dynamics NAV och BrightCom

Vill du veta mer?

http://erpblogg.se/rapportverktyget-avgor-skillnaden-vid-val-av-affarssystem.html

https://powerbi.microsoft.com/en-us/

WordPress, e-handel och affärssystem

WordPress är ett av världens mest spridda publiceringssystem för information på webben (hemsidor, bloggar osv.) där kända varumärken som Bloomberg, CNN och BBC använder plattformen. Använder ni inte själva plattformen så är det säkert någon i ditt nätverk som gör det.

En mindre bra aspekt med WordPress var tidigare att tilläggen för e-handel inte var så bra. Detta är nu ändrats med besked.  Gratisprogrammet/plugin WooCommerce håller på att skriva om villkoren för e-handel. På några år har det utvecklats ett ekosystem av tillägg till WooCommerce som gör det möjligt för professionella e-handlare att använda WordPress tillsammans med WooCommerce för sin affär.  WooCommerce blev största e-handelsplattform i världen i februari i år (2014). Programmet används av 18 procent av alla nätbutiker i världen, vilket motsvarar 381 000 butiker, enligt analysföretaget Built With.

BrightCom samarbetar bland annat  med webbyrån daKnight när det kommer till lösningar för WordPress och WooCommerce. Tillsammans kommer vi inom kort att lansera Panos Emporios nya e-handel baserat på Microsoft Dynamics NAV och Woocommerce. Panos är ett välkänt varumärke inom badkläder och mode med en spännande historia. Panos valde Microsoft Dynamics NAV från BrightCom i huvudsak baserat på sin strategi för omnikanaler (se tidigare nyhetsbrev) samt hantering av olika varumärken/dotterbolag inom koncernen. Naturligtvis spelade prisbilden även in då BrightComs Microsoft Dynamics NAV Online är prisledande.

Har ni frågor eller andra funderingar kring e-handelssystem och vad man bör tänka på i samband med affärssystem osv. är vi på BrightCom alltid tillgängliga. Vi har ett brett partnernätverk där alla ledande e-handelssystem finns representerade.

Vill ni veta mer?

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.579101/woocommerce-erovrar-varlden

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.650189/woocommerce-okar

https://daknight.se/

Att fokusera på företagets kärnverksamhet blir viktigare i en globaliserad värld med ökad konkurrens.

Det gäller även företagets ekonomifunktion där det numera är mycket vanligt att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. Flertalet byråer kan hjälpa till med och ansvara för leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande redovisning, bokslut och rapportering med möjlighet till administrativt stöd och rådgivning.

Byrå365 är BrightComs anpassning av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV till redovisningsbyråer. Med Byrå365 arbetar du alltid i Microsoft Dynamics NAV online och dina kunder får tillgång till NAV med en enkel överblick över sin bokföring och ekonomi. Programmet tillåter byrå och kund att ständigt vara synkade i realtid då uppdateringar loggas och är synligt direkt hos båda. Skillnaden mellan övriga populära systemlösningar mot redovisningsbyråer, som exempelvis Fortnox och Visma, är att Byrå365 bygger på ett kraftfullt affärssystem och givetvis följer alla funktioner som Microsoft Dynamivs NAV har med till Byrå365. Vidare ingår alla kommande uppgraderingar samt utökade funktioner i framtiden i system eftersom Byrå365 är en tjänst som ni hyr.

Kansliet är en kund och samarbetspartner till BrightCom som har implementerat Byrå365. Kansliet AB har sitt huvudkontor i Täby norr om Stockholm, med kunder i hela landet. Kansliet bildades 2008 ur frustrationen/inspirationen att det på 2000-talet måste vara möjligt även för mindre företag och föreningar att ha råd med kompetent och effektiv ekonomiadministration så man får möjlighet att lägga sin energi på att utveckla det man är bäst på ”Mer tid för det roliga”. En annan större byrå som har annamat Microsoft Dynamics NAV är Matrisen. Matrisen behövde ett komplement med högre funktionsgrad än deras existerande och mer enkla system.

Vill du veta mer?
http://www.kansliet.net/
http://www.matrisen.se/sv/Matrisen-staller-ut-tillsammans-med-Microsoft-pa-Ekonomi-Foretag
http://fokuskredithantering.se/allt-enklare-att-outsourca-foretagets-ekonomifunktioner/
http://www.mirroraccounting.se/files/201103171226336_Framgangsrik.pdf

Förena den fysiska och digitala butiken, omnikanal!

Omnikanal kräver att alla systemen kommunicerar med varandra för att uppnå en sömlös försäljning samt en bra upplevelse för kunden, oavsett om det är en konsument eller annat företag.

Oavsett kanal – i butik, online, via mobilen, via era egna säljare eller via inkommande samtal efterfrågar kunden möjlighet att köpa, oftast dygnet runt. Att få detta att hänga ihop är nyckeln till en lyckad lösning för sin omnikanals-strategi. Oavsett vilken omnikanals-strategi man väljer är ett välutvecklat affärssytem fundamentet i all handering vad det gäller olika vägar av försäljning, avancerad lagerhållning, logistik, ekonomi och uppföljning. För att komplicera det ytterligare kan vissa delar skötas av externa samarbetspartners som behöver ha tillgång till information i realtid. Microsoft Dynamics NAV är väl anpassat för att möta dessa och morgondagens krav på en flexibel omnikanals-strategi

BrightComs samarbete med L:a Bruket är ett exempel på en modern omnikanals-strategi som ställer hårda krav på det underliggande affärssystemet. L:a Bruket tillverkar och säljer tvålar och kurbadsprodukter (härliga oljor, saltskrubbar och lotioner) över hela världen. Försäljningskanalerna är e-handel, två egna butiker, genom samarbetspartners (B2B) samt inkommande via telefon. Tillverkningen, lagerhållning, försäljningen genom de olika kanalerna, logistiken, ekonomin samt uppföljningen hålls ihop i realtid av Microsoft Dynamics NAV genom BrightComs försorg.

Ert företags strategi för omnikanaler och vilka tekniska samarbetspartners ni väljer för exempelvis e-handel, kassasystem (POS) och logistik kan integreras med Microsoft Dynamics NAV. BrightCom säkerställer de kopplingar (API) som redan finns tillgängliga och/eller anpassar dem till era förutsättningar.

Vill ni veta mer?

http://labruket.se/
http://www.mkse.com/egenskap/omnikanal/
http://www.handelstrender.se/ny-studie-omnichannel-ratt-vag-for-retail/
http://www.dagensanalys.se/2015/10/babyshop-tror-pa-omnikanal-och-kommer-oppna-fler-butiker/

Microsoft Dynamics NAV 2016

Nästa version av Microsoft Dynamics NAV är släppt!

Den nya versionen heter 2016 och innehåller en hel del nyheter.

Det vi började arbeta med för 5 år sedan, innan någon kände till att man kunde erbjuda NAV som hyrlösning i molnet och tittade konstigt på oss.

Det har nu även Microsoft förstått att det är rätt väg att gå och det är vi väldigt glada över.

Det märks också i deras nya version av NAV med förbättrade möjligheter samt deras ökade intresse för just NAV som en molntjänst.

Ett par av de spännande nyheterna är:

• Förbättrad webklient

• Universal APP, vilket betyder att med en och samma app så kan ni ha NAV i er mobil eller på en läsplatta.

• Workflow – ni kommer att kunna sätta upp egna arbetsflöden, med påminnelser och utskick av e-post t ex.

• OCR med elektronisk dokumenthantering

• Nedladdningsbara växelkurser

• Applikationsförbättringar så som utökad periodisering, förhandsgranska bokföring

• Ny integration med Power BI

• Tekniska förbättringar

Vill ni veta mer?

Ni får fritt testa vår demoversion om ni går in på vår hemsida.

Är ni intresserad av en kostnadsfri demo eller bara vill veta mer.

Hör av er till Fredrik Möller vår VD, 070-5455510 eller maila honom på fredrik@brigthcom.se

Call Now Button