Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är nästa steg i utvecklingen mot ett helhetstänk vad det gäller affärssystem och kundstödssystem. Microsoft väver här samman affärssystemfunktionerna från Dynamics NAV och Dynamics AX med deras CRM samtidigt som de lägger till verktyg för kund- och servicetekniker, projektplanering, marknadsföring och för kundanalys. Tanken är att ett företag eller organisation ska kunna använda de verktyg eller moduler som de behöver för stunden och sedan växla upp vid behov. Övriga tjänster från Microsoft som Office 365, Power BI, PowerApps, Flow, Cortana etc. är också integrerade i Dynamics 365.

Inledningsvis är Microsoft Dynamics 365 uppdelat i två kategorier baserat på antalet användare:
Dynamics 365 Enterprise – Över 250 användare
Dynamics 365 Business – Under 250 användare dvs. för mindre och mellanstora företag.
Vidare är Dynamics 365 uppdelat i moduler enligt applikationer eller funktioner om man så vill. Här kommer även vissa av nuvarande tjänster från Microsoft fasas in och byta namn. Enligt Microsoft kommer det dock vara en avsevärd övergångsperiod innan några tjänster försvinner till förmån för Dynamics 365. Vidare kommer möjligheten att sammankoppla de olika tjänsterna som kan befinna sig på skilda plattformar vara stor, exempelvis en installation av Dynamics CRM lokalt hos ett företag länkas till en hyrlösning av Dynamics 365 Financials i molnet.

Applikationer och funktioner i Dynamics 365

Dynamics 365 Sales – Tidigare Dynamics CRM
Dynamics 365 Customer Service – Kundservice
Dynamics 365 Operations – Tidigare Dynamics AX. Avancerad produktion.
Dynamics 365 Field Service – Stöd till servicetekniker på fältet.
Dynamics 365 Project Service Automation – Projekthantering
Dynamics 365 Marketing – Marketing automation (Adobe), för större företag.
Dynamics 365 Financials – Tidigare Dynamics NAV
Dynamics 365 Customer Insights – Kundbeteende.

Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Financials kommer att utvecklas parallellt under åtskilliga år framåt, enligt Microsoft. Målet är att Dynamics 365 Financials ska ha samma funktioner som den senaste versionen av Microsoft Dynamics NAV, vilket är långt ifrån fallet för närvarande. Båda systemet kommer följaktligen att finnas samtidigt under lång tid framåt.
BrightComs styrka och kompetens ligger inom Dynamics 365 Business (mindre och mellanstora företag) med Dynamics 365 Financial (NAV) i fokus. Övriga tjänster och funktioner fortsätter vi att leverera till våra kunder genom våra partners. BrightComs affärsmodell, utrullningsprocess och organisation stöder 100 % Dynamics 365 Business och kommer att lansera tjänsten så fort Microsoft släpper den i Sverige till fullo. I dagsläget har den svenska marknaden inte tillgång till Dynamics 365 Financials. Den senaste informationen från Microsoft pekar på att det sker någon gång under 2018-2019. BrightCom erbjuder dock även sina tjänster i Danmark och Microsoft planerar att lansera hela sviten av Dynamics 365 Business där under hösten 2017.

Dynamics 365 Business Priser

Priset på Dynamics 365 Business kommer sättas så att tjänsten blir en direkt konkurrent mot mindre system, som Fort Nox, Specter och Visma, beroende på slutkundens behov och krav på funktionalitet. Priset för en användare för Dynamics 365 Business är idag satt till 50 USD per månad i USA. Microsoft Dynamics NAV kommer fortsatt vara det huvudsakliga alternativet för företag med krav på mer avancerade funktioner.

Förutom att Dynamics 365 kommer vara ett vettigt alternativ även prismässigt till en kundgrupp där Fort Nox och Visma är starka ger Dynamics 365, med tjänstens olika applikationer och funktioner, företag möjlighet att vara mer framåtriktade. Ett affärssystem generar data och insikter på historisk information medan applikationer i Dynamics 365 tar med hjälp av machine learning och kundbeteenden mm. fram data som är mer offensivt och framåtriktat. Allt för att stötta kunddialogen och marknadsföringen med försäljningen.