Ändringslogg i Business Central

Ändringsloggen i Business Central är till för att följa upp om kritiska inställningar/värden har ändrats för en tabell men framför allt för särskilda fält. Detta tar kapacitet från systemet och därför rekommenderar vi inte att övervaka hela tabeller i stället välja ut viktiga fält. Gör en analys över vilka fält som är viktiga att följa upp innan inställning.

Så här gör du med inställningar

Ändringslogg inställning börja med att aktivera funktionen.

Ändringsloggen i Business Central

Välj därefter Konfigurera och Tabeller. Sök upp den tabell som ändringslogg ska aktiveras för och välj om logg ska aktiveras för Några fält eller Alla fält när ny data infogas, vid ändring och/eller tas bort. 

Ändringsloggen i Business Central

Om du valt Några fält så klicka på de tre punkterna för att välja för vilka fält som loggning ska ske.

Ändringsloggen i Business Central

Felsökning

 Ändringslogg transaktioner kan du söka fram den post som du vill kontrollera för att se om ändring har skett i fältet. Använd gärna filter för att få fram de ändringar du vill analysera. Filtrera på den Tabell (t ex Kund) och Primärnyckel (vilket står för kundnummer om tabellen är Kund) som du vill undersöka. På kolumn Fältrubrik kan du också sätta filter för att endast se ändring för vissa fält. 

Nu när du har fått fram de poster du vill analysera så ser du i kolumn Gammalt värde (lokalt) och kolumn Nytt värde (lokalt) hur datan har ändrats. För att se när och av vem se kolumnerna Datum och tid samt Användar-ID. Tänk på att sortera i tidsordning för att lättare se vilka ändringar som skett över tid.

Ändringsloggen i Business Central