Optimera din varianshantering med Business Central

Business Central Varianthantering  är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller utökad lösning som stödjer artikelvarianter inom detaljhandeln.

Med Business Central – Varianthantering som även kallas BRC Retail Extension är det enkelt att skapa artiklar med varianter samt skapa försäljnings- och inköpsorder samt försäljnings- och inköpspriser per variant.

Det är snabbt och enkelt att integrera BRC Retail Extension med olika e-handelsplattformar.

Nyckelfunktioner i BRC Retail Extension

  • Enkelt flöde för att skapa upp varianter 
  • Lätt att uppdatera data per variant
  • Förberedd för e-handelsförsäljning

Fördelar med BRC Retail Extension

  • Täcker hela detaljhandelsflödet för artikelvarianter
  • Snabbt och enkelt att ställa in i Business Central
  • Standardiserad koppling till olika e-handelsplattformar

Tillgänglighet
Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på engelska (USA)

Setup

BRC Retail inställningar

Varianthantering

Standard Artikelvariantmall väljs om du vill ha en variantmall som standardförslag för nya artiklar. 

EAN-kod Nr-serie välj nr-serie för att använda funktion Skapa EAN-koder för Artikel och Varianter.

EAN-kod synlig i Matrisen för Variantlager väljs om EAN-kod ska visas i rapport BRC Retail Variantlager per lagerställe.

Inställningar för Inköp /Försäljning / Överföring:

Använd Variantmatris… öppnar upp variantmatris när du väljer variantartikel på en orderrad.

Använd beskrivning från Variant visar beskrivning från variant istället för från artikel, på orderrad.

Matris Lagerställe 1, 2 etc visar tillgängligt lagersaldo per lagerställe i variantmatrisen som öppnas när du registrerar orderrad.

Sätt upp Varianter

I BRC Retail Varianter sätter du upp koder för alla varianter, som t ex kan vara olika storleksintervaller, färger eller passform

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Klicka på Variant Värde för ange de värden som ska finnas per variant.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Klicka på Översättningar om varianten och/eller variantvärden ska finnas på andra språk.

Sätt upp Variantmall

BRC Retail Variantmall kombineras varianter med varandra som t ex storlek och färg.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Variantkodsseparator anger om koden för kombinationen av varianter ska separeras med t ex bindestreck BLUE-L.

Variantbeskrivning del 1 etc bygger upp variantens beskrivning såsom hämta från Artikelbeskrivning, Variantnamn 1 och Variantnamn 2.

separatorn Variantbeskrivning anger om beskrivning ska ha separatorer, t ex PANTS-BLUE-L, PANTS BLUE L, PANTS BLUE-L.

Sorteringsordning styr t ex om färg eller storlek ska styra sorteringsordningen på orderrad.

Sätt upp Varumärken

BRC Retail Varumärke läggs upp register för att väljas in på artikel.

BRC Retail

Flöde

Skapa artiklar med varianter

När du i Artikelkort skapar en ny artikel får den standard Variantmallskod (går att välja annan mall vid behov) och du behöver därefter klicka på antal Antal Variant för att välja variantvärden (går även göras under Åtgärder – BRC Retail – BRC Varianter). För att sen skapa upp alla unika varianter välj Åtgärder – BRC Retail – BRC Skapa varianter. 

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning
BRC Retail Flöde

Utfallet ser du under Åtgärder – Artikel – Varianter. Här kan du ta fram färdiga sorteringsbegrepp genom att klicka på “filter-symbolen”.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skapa EAN-kod för artikel och Varianter

Artiklar finns funktion för att skapa EAN-kod utifrån Nr-serie som skapar EAN-koder per variant om varianter finns och annars per artikel. I artikellistan kan flera artiklar väljas för att sedan välja Artikel – Skapa EAN-kod för Artikel och Varianter. Funktionen finns också på artikelkortet under Åtgärder – BRC Retail – Skapa EAN-kod för Artikel och Varianter.

BRC Retail - EAN

Skapade EAN-koder hittas under Relaterat – Artikel – Artikelreferenser med Referenstyp: Streckkod.

BRC Retail - Streckkod

Lägga till Streckkod, Leverantörens artikelnummer och Tillverkare

I Artiklar under Relaterat – Artikel – Artikelreferens anges Leverantör, Streckkod och Tillverkare (special för BRC Retail) per Variantkod. Tillverkare behöver vara upplagd som leverantör. I Referenstypens nummer anges Leverantörens/Tillverkarens nr. I Referensnr anges Leverantörens/Tillverkarens artikelnummer eller streckkod.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Leverantörsnr måste också läggas till på Artikelkortet under snabbflik Återanskaffning.

Märka artikel med Tillverka för order

Artiklar finns fältet Tillverka för Order som kan användas för att märka upp artiklar med syfte att t ex i integration flagga att varan kan säljas utan att finnas i lager, vid inköpsförslag användas som filter för att skapa inköpsorder etc.

BRC Retail

Lägga till försäljningspriser

I Förs.priser anges pris per Variantkod. Till Förs.priser kommer du via Artiklar genom att klicka Priser och rabatter – Försäljningspriser eller via Kundprisgrupper genom att välja prisgrupp och sedan klicka Relaterat – Kundprisgrupp – Förs.priser.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Lägga till inköpspriser

I Inköpspriser anges pris per Variantkod. Till Inköpspriser kommer du via Artiklar genom att klicka Priser och rabatter – Inköpspriser.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Lägga inköpsorder

I Inköpsorder ange artikelnummer på orderrad så kommer variantmatris upp där du kan ange Antal och samtidigt se saldo för valda Lagerställen. När matris stängs skapas en orderrad upp per variant.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skriv ut etikett – KOMMER SNART

Artiklar välj Process – Skriv ut etikett. Tänk på att streckkod behöver vara angiven under Artikelreferenser.

Etiketten är uppmärkt med pris, EAN-kod, artikelnummer, artikelbeskrivning och variantkombination och har måtten 55 mm * 25 mm.

Lägga försäljningsorder

I Förs.order ange artikelnummer på orderrad så kommer variantmatris upp där du kan ange Antal och samtidigt se saldo för valda Lagerställen. När matris stängs skapas en orderrad upp per variant.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Se saldo per variant och lagerställe

BRC Retail Variantlager per lagerställe visar lagersaldo per variant och lagerställe samt EAN kod om det är valt under inställningar. Finns som rapport samt går öppna från Artikelkortet under Åtgärder – BRC Retail – Variantlager per Lagerställe.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Inventering per variant

Inventeringsjournaler vid Skriv ut är rapport Inventeringslista kompletterad med Variantkod. Det är samma rapport som BRC Retail Inventeringslista.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Lagervärde per variant

Finns särskild rapport BRC Retail Lagervärdering som innehåller lagervärde per variant.