Så jobbar vi

Om du väljer att anlita oss på Brightcom så kan du alltid känna dig trygg med att vi jobbar systematiskt och nogrannt.

Vi följer alltid en process för att implementationen skall ske på ett effektivt sätt. Här är en allmän översikt över hur det kan se ut att jobba med oss:

  1. Behovsanalys: Först och främst genomför konsulten en grundlig behovsanalys för att identifiera de specifika kraven och behoven för ditt företag. Detta inkluderar en noggrann genomgång av befintliga processer och system samt identifiering av eventuella brister eller områden där Business Central kan förbättra effektiviteten.

  2. Anpassning av systemet: Konsulten anpassar Business Central för att matcha de specifika behoven och kraven för ditt företag. Detta inkluderar att konfigurera moduler och funktioner som är relevanta för din verksamhet och att skräddarsy systemet efter dina behov.

  3. Implementering: När systemet är anpassat och konfigurerat, implementerar konsulten Business Central på ditt företag. Detta innebär att migrera befintliga data, testa systemet och säkerställa att allt fungerar som det ska.

  4. Uppföljning och support: Efter att Business Central har implementerats ger konsulten löpande support och underhåll för att säkerställa att systemet fortsätter att fungera smidigt och effektivt. Detta kan inkludera att uppdatera systemet när det behövs och att lösa problem eller fel som uppstår.

Det är viktigt att välja en konsult som har erfarenhet och expertis i att arbeta med Business Central för att säkerställa att din implementering blir lyckad och att systemet möter dina behov och krav på ett effektivt sätt.