Uppfyll kraven enligt GDPR med våra lösningar

Vad är BRC GDPR

BRC GDPR har funktion för att visa vilken data som finns lagrad på kunden och att anonymisera data om kunden önskar.

I BRC GDPR ställer du in i vilka tabeller och fält som känslig data sparas. Gör sökningar på kund för att se vilken data som finns sparad på kunden för att ge underlag till kund eller anonymisera data.

 

Tillgänglighet

Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central

Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på engelska (USA)

Setup in Business Central

GDPR Inställningar

GDPR Inställningar ange i Anonymerisera värde vad befintliga värden ska ersättas med. Tänk på att en del fält har ett max gällande antal tecken.

Under Kund sök i tabeller välj vilka tabeller som innehåller kundunik data och på vilket fält som filtrering ska ske på vid sökning.

Klicka på Välj fält för att ange vilka fält i tabellen som innehåller kundunik data.

 

Flöde

Söka på kundunik data

GDPR Sök sker sökning genom att ange Kundnr och välja Kundsök. Tabellen fylls i med data från de tabeller/fält som är valda i inställningarna.

Kundstatistik visar om det finns öppna transaktioner såsom order som inte levererats, fakturor som inte betalats etc. vilket visar om det är för tidigt att anonymisera data.

Underlag till kund

GDPR Sök välj Öppna i Excel om kunden önskar få ut sin data. Detta underlag kan skickas till kunden.

 

Anonymisera data

GDPR Sök markera de rader ska anonymiseras och välj Anonymisera data. Klickar du på Kundsök igen så ser du förändringen.

 

Att tänka på

Pågående försäljning

Kontrollera först att det inte finns pågående försäljning såsom order, obetalda fakturor etc. Om det gör det så är det för tidigt att anonymisera data då uppgifterna behövs för att leverera och ta betalt.

Statistik

Vid inställning av vilken data som ska anonymiseras ta inte med de fält som används för statistik.

Går inte backa

Det går inte att backa det som har anonymiserats.