Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central är ett integrerat och automatiserat affärssystem från Microsoft utvecklat för mindre och medelstora företag. I Sverige väljer sex företag per dag Business Central som affärssystem. Internationellt är det över 130 000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på Business Central (NAV) varje dag för att utföra sina affärsprocesser.

Business Central ägs av Microsoft medan själva implementeringen och förvaltningen sköts av BrightCom och andra partners till Microsoft. Microsoft utökar ständigt affärssystemet med nya funktioner med en budget som motsvarar deras ambition att vara förstahandsvalet på marknaden för affärssystem för mindre och medelstora företag.

Er organisation kan med andra ord tryggt implementera Business Central som ert affärssystem för att driva och växa er verksamhet.

Business Central är en global ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) som ger företag och organisationer bättre kontroll över ekonomin och hjälper dem att förenkla leverantörskedjan, tillverkningen och verksamhetsprocesserna. Affärssystemet går snabbt att implementera och är lätt att använda, med potentialen att hjälpa er verksamhet att växa inom samtliga områden.

Tillsammans med övriga tjänster från Microsoft, exempelvis Office 365 och övriga tjänster i Dynamics portföljen, blir Microsoft Business Central en komplett, välbekant och tillförlitlig lösning som ger er de verktyg ni behöver för att driva företaget framåt och hjälpa ditt team att lyckas.

Vad är Business Central?

Innehåll uppdelat per avdelning och övergripande funktionalitet:

Produktion

Produktdesign
Kapacitet
Planering
Utförande
Kostnad

Projekt

Projektjournaler
Tid-och resursutnyttjande per projekt
Cockpit för PIA projekt
Utfall jämfört med budget
Projektanalys

Resursplanering

Resurskapacitet
Resursjournaler
Tidrapport
Planering mellan avdelningar
Övergripande resurssituation

Service

Hantera serviceorder
Prishantering på serviceorders
Artikelhantering på serviceorders
Avtalshantring och garanti
Planering av servicearbetet

Ekonomi

Redovisning
Likviditetsstyrning
Kostnadsredovisning
Kassaflöde
Kund-leverantörsreskontra
Lager
Periodiska aktiviteter

Försäljning & marknadsföring

Försäljning
Orderbearbetning
Marknadsföring
Lager och prissättning
CRM

Inköp

Planering
Orderbearbetning
Lager och kostnadskalkyler
Inköpsförslag
Återkommande inköpsförslag

Lager

Order och kontakter
Planering och utförande
Godshantering per order
Godshantering för flera ordrar
Lagerjournaler
Montering

Ur ett användarperspektiv kan Business Central även beskrivas som nedan. Centralt är dock automatiseringsgraden mellan avdelningarna är hög samt att affärssystemet är mycket anpassningsbart.

 • Ekonomihantering och redovisning.
  Hantera kassa, tillgångar och bankförehavanden.
 • Leverantörskedja, tillverkning och processer.
  Spåra och hantera produktion, lager, order och leverantörer.
 • Marknadsföring, försäljning och kundservice.
  Hantera dina kampanjer, försäljningsmöjligheter, kontakter och servicekontrakt.
 • Projektledning.
  Gör uppskattningar, spåra projekt och hantera kapacitet.
 • BI (Business Intelligence) och rapportering.
  Spåra prestationer och agera utifrån insikter med analyser och insyn i realtid.
 • Flera valutor och språk.
  Konkurrera globalt med stöd för flera valutor och språk. Valutahanteringen i Dynamics NAV kan knytas mot externa valutatjänster som uppdaterar affärssystemet med den noggrannheten och tidsperspektivet som er verksamhet kräver.
 • Produktion.
  Anpassa era tillverkningsprocesser med hög flexibilitet för att möta kunder och leverantörers behov.

Business Central och licenstyper

Business Central har primärt två olika typer av användare för personal som arbetar i affärssystemet, Essential samt Premium. Det går inte blanda användartyperna Essential och Premium i samma bolag. Övriga användartyper, Device samt Team member, kompletterar vid behov.

Essential-licensen ger användaren grundläggande funktionalitet för finans-, försäljnings- och inköpshantering, samt funktioner för lagerhantering, bank och kassaflöde. Användare kan hantera sina dagliga affärsprocesser, såsom fakturering, inköp och rapportering.

Premium-licensen inkluderar all funktionalitet som erbjuds av Essential-licensen, men även ytterligare funktioner som projekt- och produktionshantering, eftermarknadsförsäljning, servicehantering och HR- och löneprocesser. Detta är en licens för användare som vill ha mer funktionalitet än Essential-licensen.

Device-licensen används för att tilldela en enhet till en användare, såsom en dator eller en mobil enhet. Användaren har tillgång till alla funktioner som erbjuds av Essential-licensen, men begränsad funktionalitet för andra funktioner. Detta är en lämplig licens för användare som arbetar med en specifik enhet och inte behöver tillgång till alla funktioner i systemet. Flera av BrightComs kunder använder Device-licensen för de som jobbar på lagret med ut- och inleverans direkt i Business Central.

Team member-licensen ger användaren begränsad funktionalitet för att visa data och rapporter, men inte för att skapa eller redigera poster. Användare kan också delta i arbetsflöden och godkänna poster, men inte skapa eller ändra dem. Detta är en lämplig licens för användare som inte behöver göra ändringar i systemet, men som behöver tillgång till viktig information och delta i processer. Även de personer som ingår i ett attestflöde gällande hantering av elektroniska leverantörsfakturor behöver en Team member så länge de inte

Koncernkonsolidering i Business Central

Koncernkonsolidering i Business Central innebär att bolag inom en grupp, dotterbolag och/eller intressebolag, sammanfogas när det kommer till finansiella rapporter till en gemensam koncernrapport. Genom att lägga upp ett nytt företag som bara är till för konsolidering, exempelvis Slutkunden Konsoliderat. Inom detta företag kan man använda sig av valfri kontoplan, däremot underlättar det att ha samma kontoplan i alla företag i koncernen, även inom det som konsolideringen görs. Detta resulterar i att man kan bygga rapporter efter behov i det konsoliderande bolaget utan att ta hänsyn till skillnader i kontoplanerna. Eliminering av de konton som utpekas sker så poster ej tas med flera gånger.

Dotter- och intressebolagen läggs upp som affärsenheter och import sker av all data den månaden som man önskar att konsolideringen sker, inklusive de dimensioner man önskar. De kunder som kör Business Central via BrightCom kan kostnadsfritt upprätt obegränsat antal bolag. Detta inkluderar naturligtvis även det konsoliderade bolaget.

Om det skulle vara så att slutkunden behöver anpassningar, tillkommer det som en merkostnad. En normal anpassning hos en slutkund med tre till fyra bolag i koncernen beräknas ta två dagar i konsulttid. Vi på BrightCom tillhandahåller även en manual i koncernkonsolidering till våra kunder.

Varianthantering i Business Central

Varianthantering i BrightComs uppsättning av Business Central innebär att du mycket enkelt kan hantera modeller, färger och storlekar. Det är speciellt viktigt för både dig som producerar produkter eller tjänster som består av många olika delar. För dig som driver e-handel är det av största vikt att du enkelt kan hantera produkter med olika attribut som färg, storlek och liknande på ett snabbt och enkelt sätt. BrightComs Varianthantering låter dig skapa en stor mängd variantartiklar med få moment. Du minskar onödigt rutinarbete och får bättre överblick över ditt artikelregister.

Vår funktion för varianthantering sparar tid och minskar dubbelarbete för dig som använder artiklar med kombinationer av egenskaper, till exempel olika storlekar och färger. Funktionen gör det enkelt att skapa stora mängder artikelvarianter snabbt.

Det vanligaste användningsområdet för varianthantering är försäljning av kläder och skor, men vi har även kunder som använder variantartiklar för tjänster som består av många olika delar. Med BrightComs varianthantering så uppdateras lagersaldon i realtid efter som systemet skapar upp en artikel per variation kommer varje färg och storlek ha sitt lagersaldo som visas i systemet oavsett om du har en fysisk butik eller omnikanal-försäljning, alltid rätt lagersaldo oavsett försäljningskanal. Tack vare dessa funktioner så är det enkelt skapa rapporter då korrelation mellan data och nyckeltal enkelt kan visualiseras.

Business Central och omnikanal

Omnikanal innebär att företaget erbjuder en sömlös och enhetlig kundupplevelse på tvärs av olika kanaler och plattformar, oavsett om det är i butik, på webben, i sociala medier eller via appar.

Relationen mellan e-handel och butik är en viktig del av omnikanalstrategin. E-handel och butik ska komplettera varandra och erbjuda kunden en enhetlig och sömlös upplevelse oavsett vilken kanal eller plattform som används. Kundens beteende och preferenser avgör vilken kanal som väljs vid köp, och därför är det viktigt att ha en närvaro på flera olika plattformar.

En bra omnikanalstrategi innebär att företaget har en integrerad lösning där e-handeln och butiken är sammanlänkade och där kunden har möjlighet att enkelt växla mellan kanaler. Det kan exempelvis innebära att kunden kan beställa en produkt online och hämta den i butiken, eller att kunden kan prova en produkt i butiken och sedan beställa den på nätet.

På så sätt kan företaget erbjuda en sömlös och enhetlig kundupplevelse, samtidigt som man når ut till fler kunder och ökar sin försäljning.

Business Centra har en viktig roll vid omnikanal, eftersom det möjliggör att företaget kan hantera försäljning, lager och kundrelationer på ett sammanhängande sätt över alla kanaler. Det gör det också möjligt att integrera data från olika kanaler för att få en helhetsbild av kundbeteende och försäljning.

Business Central och Copilot

Copilot från Microsoft är en AI-assistent som ökar produktiviteten och effektiviserar användarnas arbete. I Microsoft Dynamics 365 Business Central tar Copilot användarupplevelsen till nya höjder genom att erbjuda intelligenta verktyg och snabb åtkomst till avancerade funktioner.

Copilot fungerar som en virtuell kollega och hjälper användare att navigera genom komplexa programfunktioner. Genom ett enkelt gränssnitt kan användare snabbt få tillgång till avancerad information och funktioner, vilket minskar inlärningskurvan för nya användare och ökar effektiviteten för erfarna användare.

En fördel med Copilot är dess förmåga att automatisera rutinuppgifter och ge intelligenta förslag baserat på användarbehov. Det sparar tid, minskar fel och frigör tid för användare att fokusera på mer strategiska uppgifter.

Copilot ger också personliga insikter och rekommendationer genom att analysera data från Business Central. Det hjälper användare att fatta informerade beslut och identifiera affärsmöjligheter för att optimera verksamheten.

Genom sina konversationsförmågor främjar Copilot också samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar, vilket ökar effektiviteten i arbetsflödet.

Copilot Chat i Dynamics 365 Business Central erbjuder AI-drivna samtal för att snabbt få tillgång till och utforska affärsdata. Detta förbättrar användarupplevelsen och underlättar beslutsfattande genom naturligt språk och tillgång till online-dokumentation.

Microsoft utökar kontinuerligt Copilot till fler områden av Business Central för att ytterligare förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i affärsprocesserna. Aktuella användningsområden som BrightCom fokuserar på är inom marknadsföring där produkttexter genereras och sprids i ekosystemet. Även förslag till att snabbt lägga till artiklar i försäljningsdokument baserat på strukturerad input blir vanligare.

Vill du testa på egen hand?

Om du önskar kan vi på BrightCom visa delar i affärssystemet som är extra intressanta för dig. Oavsett om det är avancerade funktioner för lager eller drop-ship, proaktiva funktioner för inköp, eller avancerade rapporter.