Periodisk sammanställning i Business Central

Denna instruktion tar upp hur du ska sätta upp, rapportera periodisk sammanställning i Business Central och länkar till regler kring periodisk sammanställning.

Vad ska rapporteras i en periodisk sammanställning?

I Periodisk sammanställning ska momsfri försäljning till företag i andra EU-länder rapporteras uppdelat på varor, tjänster och trepartshandel. Nedan ser är ett utdrag från Skatteverkets hemsida, för mer detaljerad information så hänvisar vi till Skatteverket.

Periodisk sammanställning i Business Central

Nedan finns länk om du vill läsa mer periodisk sammanställning som Skatteverket satt ihop.

Setup

Lägg till Länder

Länder/Regioner väljs de länder som ska ingå i rapportering av Periodisk sammanställning genom att ange ett värde motsvarande landskod i kolumn EU-kod för land/region.

Periodisk sammanställning i Business Central

Inställningar i Moms bokföringsinställningar

Moms bokföringsinställningar ska de rader som avser momsfri försäljning till annat EU-land markeras i kolumn EU-tjänst.

Periodisk sammanställning i Business Central

Inställningar i Momsrapport

Momsrapporter behöver de rader som avser EU trepartshandel markeras upp.

Periodisk sammanställning i Business Central

Momsregistreringsnummer på kunder

Kunder (kundkortet) ska företag som finns i andra EU-länder ha aktivt Momsregistreringsnummer (annars är det inte tillåtet med momsfri försäljning).

Bra att veta! De två första positionerna i den maximalt 14-siffriga momsregistreringsnumret måste matcha mottagarlandets landskod. Kontrollera köparens momsregistreringsnummer på EU-kommissionens webbplats:

EU-kommissionen, VIES

Flöde

Moms rörelsebokföringsmallar på dokument

Moms måste överensstämma med varans väg. Kan behövas fler Moms rörelsebokföringsmallar bl a vid leverans från annat land till EU-land. När en order/faktura skapas ärver det med den Moms rörelsebokföringsmall som finns på kunden men det kanske inte överensstämmer med varans väg och ändring kan behövas på den enskilda ordern. Blanda inte på orderrader från vilket Lagerställe varan gått om det påverkar momsen för den moms rörelsebokföringsmall som valts för att ordern ska motsvara varans väg.

Vid trepartshandel behöver du markera EU Trepartshandel på det enskilda dokumentet och ev. byta Moms rörelsebokföringsmall.

Periodisk sammanställning i Business Central

Vid tjänster behöver du välja en Moms rörelsebokföringsmall i kombination med en Moms produktbokföringsmall som är markerad som EU-tjänst under Moms bokföringsinställningar.

Rapportera Periodisk sammanställning

Öppna EU förs.lista. Ange datumfilter för perioden som ska rapporteras. Ev. kan filter behöva anges för Moms rörelsebokföringsmall t ex SE-EU för enbart få med momsfri försäljning för att undanta försäljning med moms pga. levererat inom Sverige eller saknar VATnr. . Rapporten visar försäljning uppdelat på varor och tjänster samt om det avser trepartshandel så visas det på egen rad.

Periodisk sammanställning i Business Central

Rapporten är uppdelad på varuförsäljning, tjänsteförsäljning och trepartshandel och brukar överensstämma med momsrapporten för perioden gällande rutorna 35, 38 och 39.

Periodisk sammanställning i Business Central

Felsökning

Momsregistreringsnummer saknas i rapport

Öppna Momstransaktioner och sätt filter på Lands-/regionkod samt ev. filter på Momsregistreringsnr (”) för att se vilka transaktioner som saknar Momsregistreringsnr.  I kolumn Faktureras/Betalas nr ser du kundnummer. Öppnar Kunder, sök på kundnummer och komplettera med Momsregistreringsnummer. Från version 21 så behöver även momstransaktion kompletteras med Momsregistreringsnr. Klicka på ”kugghjul” för att Anpassa sida genom att lägga till kolumn Momsregistreringsnr. Välj Redigera lista och ange Momsregistreringsnr.  Ta ut rapport igen.

Periodisk sammanställning i Business Central

Saknar transaktioner

Länder/Regioner kontrollera att de länder som ska ingå i rapportering av Periodisk sammanställning har landskod i kolumn EU-kod för land/region.

Periodisk sammanställning i Business Central

Saknar dokument

Saknas transaktioner från enskilt dokument öppna t ex Bokförda försäljningsfakturor. Markera/öppna aktuella dokument, öppna Sök transaktioner för dokumentet, öppna Momstransaktion för att se vad dokumentet har fått för värden då det avgör om de kommer med i rapporten.

Läs mer om BRC Fil Periodisk sammanställning