BRC Bonus – maximerad potential i Business Central

Vad är BRC Bonus i Business Central?

BRC Bonus är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller hela lösningen för försäljningsbonusar

Det är enkelt att sätta upp bonusavtal då du kan knyta till både kundbonusgrupper och artikelbonusgrupper samt tilldela vilken kund som ska tillhandhålla bonusen. När fakturor och kreditar bokförs så skapas bonusreskontra som håller koll på bonusen. Den kan du välja att bokföra upp bonusen som en avsatt skuld i bokföringen tills det är dags att skapa en kredit som underlag för utbetalning av bonus.

Nyckelfunktioner i  BRC Bonus

  • Automatisk beräkning av bonusunderlag
  • Automatisk reservation av bonus i bokföringen
  • Automatiskt skapas kredit för underlag till utbetalning

Fördelar med BRC Bonus

  • Enkel uppsättning av bonusavtal per kund- och artikelgrupper
  • Reservering av bonus i bokföringen
  • Enkel uppföljning av bonus i bonusreskontra

Setup

Skapa Redovisningsjournal för bonus

Redovisningsjournaler lägg till en ny journal genom att klicka på tre punkter efter Journalnamn. Välj +Ny och ange NamnBeskrivning och Nr-serie.

BRC Bonus i Business Central

Skapa nr-serie

Nr-serier lägg till en ny nr-serie för bonusavtal. Välj +Ny. Ange KodBeskrivning och klicka på  i Startnr för att ange startnummer.

BRC Bonus i Business Central

BRC Bonusinställningar

BRC Bonusinställningar ange i Bonusnr-serie den skapade nr-serien. För att välja in journal för bonus välj Redovisningsjournal t ex GENERAL med tillhörande Redovisningsjournal t ex BONUS.

BRC Bonus i Business Central

Under Åtgärder  finns Skapa bonustransaktioner som skapar upp  bonustransaktioner för redan bokförda dokument såsom Bokförda försäljningsfakturor och -kreditar. Normalt så skapas bonustransaktioner när faktura och kredit bokförs.

Redovisningskonton för bonus

Kontoplan lägg till konton för bonus om de saknas, förslagsvis:

  • 2980 Upplupna avtalskostnader Bonusavsättning
  • 3735 Bonusavsättning

Bokföringsinställningar

Bokföringsinställningar har två nya kolumner tillkommit Bonuskonto (debit) och Bonusavräkningskonto (kredit) där du anger de konton som bonus önskas bokföra på.

BRC Bonus i Business Central

Sätt upp Kundbonusgrupper

BRC Kundbonusgrupp ange Kod och  Beskrivning för de kundbonusgrupper som ska finnas.

BRC Bonus i Business Central

Sätt upp Artikelbonusgrupper

BRC Artikelbonusgrupp ange Kod och  Beskrivning för de artikelbonusgrupper som ska finnas.

BRC Bonus i Business Central

Tilldela artikel till Artikelbonusgrupp

Artiklar välj till vilken BRC Artikelbonusgrupp som artikeln tillhör.

BRC Bonus i Business Central

Jobbkö

Jobbkötransaktioner finns möjlighet att sätta upp jobbkö för Skapa Journal för avsättning med val om bonusavsättning ska läggas i journalen eller bokföra journalen direkt.

BRC Bonus i Business Central

Flöde

Anslut kund till Kundbonusgrupp

Kunder välj till vilken BRC Kundbonusgrupp  som kunden tillhör.

Sätt upp Bonusavtal

BRC Bonusavtal skapa avtal. Välj Kundbonusgrupp, ange Startdatum och Slutdatum. Ange ev. Valuta. Ange i Betala till kundnr. till vilken kund som ska få kredit på bonus. Ange UtbetalningsfrekvensNästa utbetalningsdatum och om det ev. ska vara annan Produktbokföringsmall som styr kontering vid utbetalning.

På rader välj Artikeltyp beroende om bonus avser Artikelbonusgrupp eller Artikel. Ange Bonusberäkningstyp till Procentsats eller Belopp och ange procentsats eller belopp i avsedd kolumn. Sätt Avtalsstatus till Släppt

BRC Bonus i Business Central

Vid fakturering

När det skapas en Bokförd försäljningsfaktura eller – kredit så skapas transaktioner i BRC Bonusreskontra med status Öppen: Ja.

BRC Bonus i Business Central

Bokför bonusavsättning

Kan bokföras via Redovisningsjournal eller jobbkö och det går att välja Bokför journalen och då blir bonusavsättningen bokförd direkt eller annars hamnar i Redovisningsjournal som bokföras. Beräknad bonus grupperas per Dimensions-ID.

BRC Bonusavtal välj Process – Skapa bonusavsättning och välj Bokför journalen om önskar bokföra direkt.

BRC Bonus i Business Central

Om inte valt att bokföra direkt så öppna Redovisningsjournal BONUS. Bonus bokas upp som en minskad försäljning på konto 3735 och bokas upp som en skuld på konto 2980. Avsluta med Bokför.

BRC Bonus i Business Central

Skapa bonusutbetalning

BRC Bonusavtal välj Process – Skapa bonusutbetalning och ändra ev. Start- och Slutdatum. En Försäljningskredit skapas utställd till Betala till kundnr. Granska och Bokför kredit.

BRC Bonus i Business Central

Se bonusavsättning

BRC Bonusreskontra välj Transkation – Bonustransaktioner för att se transaktioner på bonusavsättning. Kan användas som underlag mot kund.

BRC Bonus i Business Central

Se bokförda bonusutbetalning

BRC Bonusreskontra välj Relaterat – Bokförda bonusutbetalningar för att se transaktioner på utbetalningar.