Business Central – PostNord

PostNord Freight integration är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller hela lösningen för förenklad hantering av paket för försändelser.

PostNord Freight integrationsapp stöder de kompletta processerna från bokning av fraktfrakt, skicka leveransbekräftelse via sms och e-post.

Lösningsdesignen är byggd för att göra det snabbt att komma igång genom att sätta upp regler i Business Central som ska tillämpas på inkommande och utgående dataflöden.

Nyckelfunktioner i  PostNord Freight integration

  • Automatiskt skapande av sändningsinformation till PostNord som sköter kommunikationen med de olika PostNord-ombuden.
  • Automatiskt ta emot paketidentifiering  och track & trace i Business Central
  • Automatiskt skicka sms och e-post  med fraktinformation till slutkund

Fördelar med PostNord Freight integration

  • Snabbt och förenklat sätt att göra inställningar i Business Central och ansluta mot PostNord
  • Täcker hela hanteringen av paket för försändelser.
  • Ge kontroll över integrationen genom att presentera statusmeddelanden och annan information i Business Central
  • Hantera stora volymer av transaktioner automatiskt

Tillgänglighet 
Appen finns tillgänglig för Sverige, Norge och Danmark

Setup in Business Central

I Business Central, skriv ‘PostNord’ i sökrutan.

Busniess Central Postnord - Översikt

PostNord Setup

Välj PostNord Setup: den här sidan har viktiga funktions- och integrationsinställningar, t.ex. Active – om avaktiverad kan användaren inte använda PostNord funktionalitet, PostNord Sending Nos. – förfrågningar som skickas till PostNord loggas, skapas som ett dokument och tilldelas ett eget nummer.

Busniess Central Postnord -Setup

Lägg upp Avsändare

Välj PostNord Senders: Info om vem som skickar Varorna t.ex. du, din organisation, någon inom din organisation.

Busniess Central Postnord - Översikt

Lägg upp Partners

Välj PostNord Partners: PostNord Partners transporterar varorna t.ex. PostNord Sweden, PostNord Norway etc. Partner Customer No. måste vara samma PostNord Partner Code-värden som används på ditt PostNord-konto.

Busniess Central Postnord - Konto

Lägg till tjänster

Välj PostNord Service CodesService Codes koder som används för att särskilja typen av tjänst. t.ex. Postnord Paket, PostNord Varubrev etc. Service Codes måste vara samma servicekoder som används i ditt PostNord-konto.

Busniess Central Postnord - Översikt

Lägg till kombinationer

Välj PostNord Combination Setup: Försäljningsordern mappas till dessa fält. Den berättar för PostNord vad som behövs för försändelsen vad gäller frakt Partner, Plats/Lagerställe, Servicekod mm.

The Sales Order is mapped to these fields. It tells PostNorsd what is needed for the shipment in terms of shipping Partner, Location, Service code etc.

Busniess Central Postnord

Lägg till kollislag

Välj PostNord Service Package Codes: mappar speditörs Partner till tjänst som behövs till typen av paket t.ex. paket eller pall.

Busniess Central Postnord - Kolli

Sätt upp skrivarval

Välj PostNord Printer Selections. Ange User ID om en användare ska ha egna inställningar. De Doc Type som är uppsatta skrivs ut annars öppnas de som pdf. Välja PrintNode Enabled för att aktivera funktion.

Busniess Central Postnord

Flöde

Skapa sändning från order

Skapa ny order

PostNord connector låter en Business Central användare skapa fraktetiketter och posta försändelsen i affärssystemet. De fysiska paketen kan sedan märkas och hämtas av en fraktpartner.

Processen initieras vanligtvis i en försäljningsorder som tas emot via en e-handelsportal där köparen redan har valt sin föredragna fraktmetod (Obs: Det är också möjligt att ändra koden till en annan agent inom Business Central). För demonstrationsändamål kommer vi att skapa en försäljningsorder inom Business Central.

Sök efter Förs.order i Business Central och välj Förs.order Skapa en ny försäljningsorder. Obs! PostNord Document No. och PostNord Note of Goods (spårningsnummer) är tomma.

Busniess Central Postnord - Flöde

Lägg till en Artikel (alltid artikel eftersom det är fysiska varor skickas)

Busniess Central Postnord -Lägg till en artikel

Ställ in Leveransinformationen på dokumentet (vanligtvis inställt från webborder) t.ex. Kod som anger leveransvillkor t ex Ex works, Speditör som anger PostNords kontonummer. Speditörstjänst som ger olika typer av tjänster som erbjuds av det leveransföretaget. Lagerställe behöver finnas. Om avisering är vald behöver Telefonnr och Mobiltelefonnr finnas.

Busniess Central Postnord - Lagerställe

Skapa sändningsunderlag

Klicka på Process och Create PostNord. 

Busniess Central Postnord - Process

Ett sändningsdokument skapas som kopierar data från försäljningsordern. En rad kommer att ange antal paket som ska skickas, vikt, innehåll etc. Det är möjligt att ha flera rader om flera produkter har beställts eller om en produkt består av flera delar. Varje produkt eller del kommer att kräva en separat etikett.

Busniess Central Postnord

Skicka sändning

Klicka på Send to PostNord.

Busniess Central Postnord - Skicka sändning

Business Central kommunicerar med PostNord och hämtar etiketten. Det sändningsdokumentet stängs, ett fraktdokument och en etikett som pdf lanseras och en kopia laddas ner till skrivbordet. Etiketten pdf lagras i Business Central. Fraktdokumentet läggs vanligtvis till paketet för frakt.

Busniess Central Postnord

Försäljningsorder uppdateras med PostNord Document No

Busniess Central Postnord

Vid lyckad registrering av sändningen i PostNord får aktuell PostNord partner ett meddelande om att hämta upp paketet. En URL-adress för spårning och spårning läggs till i sändningsdokumentet för att ge information om leveransens status och plats.

Skapa sändning från lagerplock

Vissa företag använder lagerplock för att ansluta till PostNord och skapa sina paketetiketter.

Skapa lagerplock från order

Skapa en ny Förs.order och lägg till en Artikel, se till att frakt- och faktureringsinformationen är ifylld.

Klicka på Släpp / Släpp och sedan Process / Skapa lagerinförsel/-plockning.

Busniess Central Postnord - Plock
Busniess Central Postnord - Plock

Välj OK i följande dialogruta med Skapa lagerplockning aktiverat.

Busniess Central Postnord - Lagerplockning

Så länge det finns tillräckligt med lagersaldo kommer följande meddelande att visas, vilket betyder att ett lagerval har skapats framgångsrikt. Klicka på OK.

Rapportera lagerplock och skriv ut…

I Förs.order klicka på Relaterat/Distributionslager/Lagerinförsel/plockrader.

Busniess Central Postnord

Öppna dokument Lagerplockning från Lagerplockningslista genom att klicka på Kort.

Busniess Central Postnord - Lista

Klicka på Process/PostNord Fast Track – denna funktion skapar både sändning och dokument såsom dokument Följesedel  och etikett (skrivs ut om uppsatt i skrivarinställning) , kopplar upp till PostNord, skriver etikett automatiskt och stänger Lagerplocks dokumentet.

Busniess Central Postnord - Dokument
Busniess Central Postnord - Följesedel
Busniess Central Postnord

Skapa sändning från lagerplock

Eller i lagerplock klicka på Create PostNord för att skapa PostNord dokumentet.  

En Consignment skapas som kopierar data från försäljningsordern. Ställ in Leveransinformationen på dokumentet (vanligtvis inställt från webborder) t.ex. PostNord Partner Code som ger kontonumret för partner och PostNord Service Code.

Klicka på Send to PostNord – Bokför utleverans dokumentet (skickas vanligtvis med paketet)

Parcel No och Document No. anges på dokument Bokförd förs.utleverans samt trackinglänk.

Sök sändning

Det finns flera sätt att söka upp en sändning. 

Sök PostNord Consignment listEn logg över alla senaste förfrågningar som skickas till PostNord visas. Klicka på No. för att öppna Consignment.

Du kan också gå in på en Förs.order och klicka på PostNord Document No för att öppna Consignment.

Spåra sändning

Sök upp Consignment. PostNord Document Parcel No. finns för att spåra paketet. Parcel Number läggs också till i dokumentet Bokförda förs.utleveranser i Business Central. Statusen är satt till Shipment-booked vilket betyder att försändelsen har registrerats i PostNord.

Återutskrift av etikett

Sök upp Consignment. Klicka på Relaterat, Functions, View PostNord Label

Skicka sändning igen

Sök upp Consignment. Klicka på Relaterat, Functions, Send to PostNord 

Makulera dokument sändning 

Sök upp Consignment. Klicka på papperskorg” (det går att makulera sändning så länge den är i status Pending).

Makulera sändning mot PostNord

Sök upp Consignment. Klicka på Relaterat, Functions, Cancel.

Felsökning

Felmeddelande vid Create PostNord

Om du får följande felmeddelande i en försäljningsorder när du trycker på Create PostNord. Kontrollera att du valt Speditör, Speditörtjänst och Lagerställe som finns upplagt under PostNord Combination Setup.

Felsöka fil

Search Consignment. Click on Navigate, View Request File / View Response File

View Request File – visar vilken information som skickats till PostNord.

View Response File – visar vilken information som skickats från PostNord.