Förstå BRC Fil Periodisk Sammanställning i Business Central

BRC Fil Periodisk sammanställning är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller en fil för rapportering av Periodisk sammanställning.

Från samma funktion kan du skapa både rapport och fil. Filen skapas upp i CSV-format som du kan ladda upp hos Skatteverket.

Nyckelfunktioner i  BRC Fil Periodisk sammanställning

  • Skapa fil för Periodisk sammanställning

Fördelar med BRC Fil Periodisk sammanställning

  • Sparar tid vid rapportering till Skatteverket

Tillgänglighet 

  • Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
  • Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på svenska

Skapa fil

Sök EU förs.lista Periodisk sammanställning för att få ut både rapport och fil. Välj att Skriva ut trepartshandel som Kolumn med belopp. Välj Generera CSV fil. Ange Månads- eller kvartalskod med korrekt format, för månad t ex 2305 (ÅÅMM) och för kvartal t ex 23-3 (ÅÅ-K). Ange period i Bokföringsdatum. Välj utskriftsalternativ så skapas både rapport och csv-fil.

BRC Fil Periodisk sammanställning

Ändringslogg

21.0.19.1, 2023-06-13, Ny funktion, Ny funktion i BRC Extended Finance.