Uppgradera Dynamics NAV

Visste du att BrightCom kan uppgradera din äldre version av affärssystemet NAV till den senaste versionen av Dynamics Business Central med en snabb och kostnadseffektiv process? En standarduppdatering tar från 40 timmar, exklusive anpassning av kundunik utveckling.

Så funkar uppgraderingen: från utvecklingsmiljö till skarp produktionsdatabas

BrightComs uppgraderingsprocess sker först till en utvecklingsmiljö. Därefter erhåller BrightCom en kopia av er nuvarande databas, som används som grund för uppgraderingen. Slutkunden får sedan tillgång till den uppgraderade versionen av Dynamics Business Central där all tidigare historik kommer att finnas tillgänglig.

Testning och anpassningar

Relevanta avdelningar hos slutkunden testar flöden och funktioner för att säkerställa att allt fungerar korrekt. Om några problem uppstår finns BrightCom till hands för att hjälpa till med teststöd. Vid mer komplexa flöden sitter konsulter från BrightCom tillsammans med kundens olika avdelningar för att gå igenom hur affärsflödena skiljer sig åt samt vad som är standardfunktionalitet i Business Central.

Vissa av dina befintliga anpassningar kan redan finnas som standard i Dynamics Business Central. BrightCom kommer att hjälpa till att avgöra om det är mer kostnadseffektivt att uppgradera befintliga anpassningar eller att använda standardfunktionalitet i Dynamics Business Central.

GoLive-datum

När alla tester har slutförts och eventuella anpassningar har gjorts uppgraderar BrightCom slutkundens skarpa produktionsdatabas/miljö till den senaste versionen av Dynamics Business Central. GoLive-datumet bestäms i samförstånd mellan BrightCom och kunden.

Garanterad uppgradering och förbättrad funktionalitet

BrightComs process och erfarenhet garanterar att din äldre version av affärssystemet NAV uppgraderas till den senaste versionen av Dynamics Business Central. Det ger dig tillgång till nya funktioner och förbättrad funktionalitet samtidigt som all din befintliga data och anpassningar bevaras.

Kontakta BrightCom idag för att uppgradera ditt affärssystem på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.