Effektiv hantering av kemikalieskatt i Business Central

Business Central - KemikalieskattOmfattas ditt företag av kemikalieskatt? Är du redo att växla upp ditt affärssystem med Dynamics Business Central? Då har BrightCom en optimal lösning som sparar mycket tid åt dig.

BrightCom har utvecklat en efterlängtad tilläggstjänst – BCS Kemikalieskatt för Business Central. Produkten beräknar kemikalieskatt för varor automatiskt och genererar ett korrekt underlag för rapportering till Skatteverket.

BCS Kemikalieskatt gör jobbet åt dig

Att dela in varje artikel i rätt varuskattegrupp och veta hur den ska beskattas är en utmaning. Med BCS Kemikalieskatt blir detta ett engångsjobb.

Få systemstöd i Business Central att koppla varje artikel till rätt information. När datan är på plats sker alla beräkningar automatiskt! Ytterligare insats krävs endast när nya artiklar tillkommer eller förändringar sker.

Ju mer ni växer ju mer tid sparas

Beräknar ditt företag kemikalieskatten manuellt idag? Då har ni mycket administrationstid att vinna genom automatiserad hantering.

Med BCS Kemikalieskatt beräknas kemikalieskatten automatiskt utifrån inställningar som gjorts för varje artikel i Business Central. Ju fler varor du hanterar varje månad, ju större är tidsvinsten.

Stå stark när rapporten ska in

Förenkla din vardag, kvalitetssäkra dina processer och få tillgång till statistik på ett smidigt sätt. Med BCS Kemikalieskatt sammanställs all information Skatteverket behöver veta på ett snabbt och korrekt sätt.

Du har fullt systemstöd i Business Central för samlad rapportering av kemikalieskatt baserad på er säljstatistik. Allt i några få enkla steg.

BCS Kemikalieskatt i korthet

Denna smarta tilläggstjänst koppar varje artikel till rätt kemikalieskattvarugrupp baserat på varans EU tullstatistiknummer – direkt i Business Central. Informationen kompletteras med inställningar för eventuell skattereducering, undantag av artikel och kunder som är godkända lagerhållare eftersom försäljning till dem ska undantas.

Magiska rutor i Business Central

För de artiklar som berörs av kemikalieskatt uppdateras artikelkortet automatiskt med en ruta för kemikalieskatt. Statistik hämtas utifrån sålda enheter under vald period. Kemikalieskatten beräknas automatiskt och du får en rapport på kemikalieskatt i ett format som matchar Skatteverkets krav. Så smidigt!

Varför välja BrightCom?

BrightCom Solutions är en välrenommerad partner till Microsoft och affärssystemet Dynamics 365 Business Central. Med fokus på e-handelsbranschen har vi utvecklat färdiga integrationer till de vanligaste e-handelsplattformarna, 3PL med WMS, betalningslösningar, utökad drop-ship funktionalitet, kemikalieskatt, avtalsfakturering, varianthantering och mycket mer.

Vårt breda utbud av smarta tilläggstjänster till Business Central gör att vi på relativt kort tid kan driftsätta kundanpassade affärssystem utifrån varje företags förutsättningar och behov.

 

Boka demo

Dokumentation för BRC Chem Tax

BRC Chem Tax hjälper dig med effektiv hantering av kemikalieskatt i Business Central. Denna smarta tilläggstjänst kopplar varje artikel till rätt kemikalieskattvarugrupp baserat på varans EU tullstatistiknummer – direkt i Business Central. Informationen kompletteras med inställningar för eventuell skattereducering, undantag av artikel och kunder som är godkända lagerhållare eftersom försäljning till dem ska undantas.

För de artiklar som berörs av kemikalieskatt uppdateras artikelkortet automatiskt med en ruta för kemikalieskatt. Statistik hämtas utifrån sålda enheter under vald period. Kemikalieskatten beräknas automatiskt och du får en rapport på kemikalieskatt i ett format som matchar Skatteverkets krav.

BRC Chem Tax gör jobbet åt dig

Att dela in varje artikel i rätt varuskattegrupp och veta hur den ska beskattas är en utmaning. Med BCS Kemikalieskatt blir detta ett engångsjobb.

Du får systemstöd i Business Central att koppla varje artikel till rätt information. När datan är på plats sker alla beräkningar automatiskt. Ytterligare insats krävs endast när nya artiklar tillkommer eller förändringar sker.

Setup – Skatteverket

Skapa Kemikalievaruskattegrupper

Kemikalieskatten rapporteras i s k Varugrupper som kan ha olika Kemikalieskatt per KG och Max skatt. I tabell Kemikalieskattgrupper sätter du upp de grupper som behövs. Vid utskrift av rapport sker beräkningen enligt nuvarande belopp/skatt.

Business Central - Kemikalieskatt

Koppla EU tull statistiknummer till en Kemikalievaruskattegrupp

Tabell för EU tull statistiknummer (även kallat KNnr) är utökad med kolumn Kemikalie varuskattegrupp. I samband med att du lägger in de EU tull statistiknummer som används i er verksamhet ska de EU tull statistiknummer som ska ha beräknad kemikalieskatt kopplas till en Kemikalie varuskattegrupp.

Business Central - Kemikalieskatt

Artikelkort

De Artiklar som ska beräknas kemikalieskatt på knyts till EU tull statistiknummer (samma som KNnr) som då uppdaterar artikelkortet automatiskt med Kemikalieskattegrupp. Om den enskilda artikeln ska ha Kemikalieskattsavdrag (0%, 50% eller 90%) väljer du det manuellt. Det finns möjlighet att undanta artikel genom att bocka ur att den är Kvalificerad för kemikalieskatt. Fältet Beräknad kemikalieskatt uppdateras med batchjobb.

Business Central - Kemikalieskatt

Kunder

Om din kund är godkänd lagerhållare (då ska kunden stå för Kemikalieskatten) så behöver du märka upp kunden som Godkänd Lagerhållare i syfte att undanta från rapporteringsunderlag

Business Central - Kemikalieskatt

Flöde – Skatteverket

Kör Batchjobb – Beräkna kemikalieskatt

När batchjobbet  körs uppdateras fältet Beräknad kemikalieskatt på artikelkortet. Beräkning sker enligt Kemikalieskatt per kg gånger Nettovikt med tak för maxgräns. Undantar artiklar som inte har bock i Kvalificerad för kemikalieskatt.

Business Central - Kemikalieskatt

Rapport Kemikalieskattstatistik

Rapporten Kemikalieskattstatistik beräknar för sålda produkter genom att hämta statistik från sålda enheter under vald period och beräknad kemikalieskatt utifrån sparat på artikelkort. Så före du tar ut rapport kör batchjobb.

Artiklar som inte har bock i Kvalificerad för kemikalieskatt undantas.

Avgiften beräknas per kg om inte maxgräns nås och per antal om maxgräns nås. För vissa artiklar kan avdrag rapporteras som en klumpsumma om artikeln uppfyller kriterierna för avdrag.

Business Central - Kemikalieskatt

Bra att veta

Läs mer om kemikalieskatt  på Skatteverkets webbplats

Läs mer om våra andra tjänster inom E-handel och retail