Effektivisera din drop shipment med Business Central

Drop Shipment är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller ett komplett flöde för direktleverans till kund.

BRC Drop Shipments är en app som förenklar flödet för ”direktleverans” från leverantör till kund.

Vid registrering av försäljningsorder kompletteras orderrad med inställningar för Drop Shipment om det är valt för artikeln och aktiverar standardflödet i BC för att skapa upp en kopplad inköpsorder. Det går också välja att detta bara ska triggas när saldo inte finns på annat lagerställe.

Därefter går det välja hur mycket av flödet som ska automatiseras. Vid fullt aktiverat flöde sker allt vid registrering av inköpsfakturan. Inköpsorder hämtas in till inköpsfakturan som gör att när inköpsfakturan registreras i systemet sker inleverans av inköpsorder, utleverans av försäljningsorder och kund faktureras.

Nyckelfunktioner i  BRC Drop Shipment

  • Automatiskt känner av om ordern ska bli en direktleverans eller levereras från eget lager
  • Kompletterar inköpsorder med information gällande direktleveransen
  • Automatiskt gör inleverans, fakturering kund baserat på inköpsfakturan

Fördelar med BRC Drop Shipment

  • Känner av om varan finns på lager eller ska skickas från leverantör
  • Information följer med från försäljningsorder till inköpsorder
  • Fakturering sker automatiskt när inköpsfakturan bokförs

Tillgänglighet

Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central

Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark

Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på svenska

Setup

Krav

För att aktivera flödet vid registrering av inköpsfaktura behövs Continias Document Capture.

BRC Drop Shipment Setup

Drop Shipment

Aktivera bokföring från Direktleverans öppnar upp att det går att inleverera före utleverans är gjord.

Bokför Utleverans vid inleverans  öppnar upp att i samband med inleverans sker utleverans om det är en direktleverans.

Bokför försäljningsfaktura vid inleverans av direktleverans öppnar upp att vid inleverans av en inköpsorderrad som är en direktleverans så ska utleverans och försäljningsfakturan skapas.

Sätt automatisk direktutleverans sätter Direktleverans på försäljningsrader som har en artikel som har bock i Direktlevererans.

Prioritera tillgängligt lager kan endast användas tillsammans med Sätt automatiskt Direktleverans. Kontrollerar om lagerställen med Används före Drop Shipment har saldo till hela antalet.

Kopiera Godsmärke aktiverar att när inköpsorder skapas från inköpsförslag tas Godsmärke från försäljningsorder med över till inköpsorder.

Uppdatera Lovat Leveransdatum från Inköpsorder på Försäljningsorder från Inköpsorderns Förväntade leveransdatum.

Skapa automatiskt Inköpsorder vid släpp av Förs.Order ska aktiveras om inköpsförslag ska hoppas över.

Namn Inköpsförslag autoskapat Ink.Order ange i vilket inköpsförslag inköpsorder ska skapas automatiskt.

Mallnamn Inköpsförslag autaoskapa INk.order ange i vilket inköpsförslag inköpsorder ska skapas automatiskt.

Använd landsspecifika Leverantörerer för att aktivera att kundens leveransland styr val av leverantör på inköpsförslag.

Inställningar Lagerställe

Drop Shipment - En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Direktutleverans bockas i för det lagerställe som används för direktleveranser.

Används före direktutleverans anges för de lagerställe som ska användas före Drop Shipment om saldo finns till hela antalet.

Inställningar Artiklar

Drop Shipment

Direktutleverans anges på fysiska artiklar som ska direktutlevereras från leverantör till kund.

Artiklar som ska användas för direktutleverans måste vara av Typ: Lager.

För att flödet direktutleverans ska fungera krävs att Leverantör och Leverantörens artikelnummer är ifyllt. Om det saknas blir det ingen bock i Direktleverans i order och Leverantör saknas så blir det tomt i inköpsförslag.

Leverantör för kombination Land och Artikel

BRC Artikelleverantör per Land/Region läggs kombinationen Artikelnr och Landskod enligt leveransland om annan Leverantör ska sättas i inköpsförslaget. Om kombination saknas så sätts Leverantör enligt inställt på artikelkortet.

Drop Shipment

Designa fram i Försäljningsorder

Försäljningsorder designa fram Direktutleverans och Lagerställe.

Drop Shipment - En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Flöde

Skapa försäljningsorder

När en försäljningsorder skapas som uppfyller villkoren för Drop Shipment ska det bli Lagerställe: Dropship och bock i Direktleverans. När ordern är klar så sätt status Släppt.

Drop Shipment - En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skapa inköpsorder via Inköpsförslag

I Inköpsförslag välj Direktutleverans – Hämta förs.order och sätt filter Släppt. Leverantör blir i första hand enligt kombination i BRC Artikelleverantör per Land/Region men om värde saknas hämtas Leverantör från artikelkortet. Inköpsförslag behöver inte göras om aktiverat Skapa automatiskt Inköpsorder vid släpp av Förs.Order.

Drop Shipment

Om du är nöjd med förslaget välj Process – Verkställ åtgärdsmeddelande… så skapas Inköpsorder. Gå till inköpsorder och skicka till leverantören.

När en inköpsorder med Drop Shipment skapas upp tar den kundens leveransadress då det är dit varorna ska skickas.  Detta är kompletterat med att ta med värde från försäljningsordern för Godsmärke och Telefonnummer för avisering.

Inköpsfaktura skapar inleverans och försäljningsfaktura

När Inköpsfakturan bokförs skapas automatiskt inleverans när funktion Hämta inköpsorder (ingår i Document Capture) används samt går det välja i inställningar att både utleverans och försäljningsfaktura skapas.

Drop Shipment - En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Flöde vid retur

Vid returer finns ingen drop shipment funktion i BC. Rekommenderar därför att skapa försäljningsreturorder samt inköpsreturorder för att bevaka att retur kommer in före kreditering. Det kan också vara bra att ha ett eget lagerställe för att se att lika många artiklar går i retur till leverantör som till kund. Nedan är beskrivet i korthet hur det görs i praktiken i BC.

Skapa försäljningsreturorder

Förs.returorder använd funktion Kopiera dokument för att ange vad som ni har överenskommit med kund att det ska returneras. För att kunna tända funktionen måste du först “plocka” returordernummer. Sedan välj Åtgärder – Funktion – Kopiera dokument.

Drop Shipment

Välj Bokförd faktura och i nästa ruta sök upp rätt dokument. Välj Ta med huvud för att få med inställning från huvud från kopierat dokument samt urbockat i Beräkna om rader då priser på artiklar som läses in ska ha samma pris som i kopierat dokument.

Drop Shipment

Ändra Lagerställekod vid behov och ev. ange Returorsak

Drop Shipment - En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skapa inköpsreturorder

I Inköpsreturorder använd funktion Kopiera dokument för att ange vad som ni har överenskommit att det ska returneras. För att kunna tända funktionen måste du först “plocka” returordernummer. Sedan välj Åtgärder – Funktion – Kopiera dokument.

Välj Bokförd faktura och i nästa ruta sök upp rätt dokument. Välj Ta med huvud för att få med inställning från huvud från kopierat dokument samt urbockat i Beräkna om rader då priser på artiklar som läses in ska ha samma pris som i kopierat dokument.

Kontrollera och ev. ändra till samma Lagerställekod som i försäljningsreturorder så att artikeln går in och ut på samma lagerställe.

Bokför Inköpsfaktura och bokför försäljningsfaktura

När fått besked från leverantör att retur anlänt gör utleverans på Inköpsreturorder. Den kan sedan användas för att matcha emot en kredit. Använd listan över öppna inköpsreturorder för att bevaka att leverantören har krediterat.

Retur till leverantör borde berättiga att kunden också får sin kredit så gå in i Försäljningsreturordern och gör inleverans och kreditnota genom att välja Bokför.

Felsökning

Ändra försäljningsorder

Medan det finns en kopplad inköpsorder så går det inte att ändra en försäljningsorder med kopplad direktleverans.

För att ändra en försäljningsorder behöver du först ta bort inköpsorder därefter öppna försäljningsordern igen. Nu kan du ändra och släppa försäljningsordern igen och skapa ny inköpsorder via inköpsförslaget.

Bra att veta

Rensa fakturerade inköpsorder/försäljningsorder

Standard i BC är att inköps-/försäljningsorder som både in-/utlevererats och fakturerats försvinner från listan över order.

Nu när vi vänder på flödet så görs det inte med automatik längre. Funktion finns Ta bort fakturerade inköpsorder/förs.order.

Styckkostnad

Styckkostnad uppdateras inte av direktleveranser. Det gör att i företag som enbart har direktleveranser kommer inte att få en uppdaterad Styckkostnad.

Styckkostnad kan dock påverkas av försäljning utan direktleverans eller positiv lagerjustering.

Detta gör att när en försäljningsorder läggs så får den ingen beräknad styckkostnad.

Standardfunktion utan App

Inköpsfaktura kan bokföras först efter Försäljningsfaktura.

Inköpsförslag saknar att sätta filter på försäljningsorderhuvud.

Ändringslogg

Version: 17.0.12.0
2022-12-01
Automatisk skapa inköpsorder när försäljningsorder släpps.
I inköpsförslag blir leverantör enligt leveransland enligt inställning per artikel.