Optimera returhanteringen med BRC Integration i Business Central

BRC Return Management Integration är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller integration mot retursystem.

Return Management Integration används för att integrera Business Central (BC)mot dit  retursystem. Retursystem tar emot försäljningsdata från BC. Datan används i retursystemet för att skapa upp underlag för retur- och ersättningsorder som skickas till BC . Information som skickas till BC används för att skapa upp returorder och ev. ersättningsorder. Mappning av inkommande värde görs till motsvarande värde i BC såsom Returorsak. Sedan tar BCs standardhantering av retur- och orderflöde vid.

Nyckelfunktioner i  BRC Return Management Integration

 • Automatisk integration mellan retursystem och BC
 • Skickar försäljningsdata till retursystemet
 • Skapar upp retur- och ersättningsorder i BC
 • Mappning av inkommande värden till värde i BC

Fördelar med BRC Return Management integration

 • Förenklat flöde för att skapa upp retur- och ersättningsorder
 • Kontroll över integration med meddelande över vad som behöver åtgärdas

Tillgänglighet

 • Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
 • Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på engelska (USA)

Flow Chart

Den här dokumentationen beskriver hur du ansluter Business Central (BC) med en standard Return Management Integration.

Retursystemet tar emot försäljningsdata från BC. Försäljningsdatan används för att att i retursystemet skapa underlag för retur- och ersättningsordrar.

Följande flöden mellan systemen finns.

BRC Return Management integration
BRC Return Management integration

Idag finns koppling till

Följande WMS-system finns koppling till:

 • EasyCom
 • nShift Returns (Returnado)
 • Reclaimit
 • TurnR
 • Yaylo

Flöde – Return Management

Skickar över Försäljningsdata

När faktura blir bokförd i BC skickas försäljningsdata till ditt Return Management-system.

Skapar Returorder och ev. Ersättningsorder

När ett ärende i Return Managemnet-systemet nått en viss status så hämtas den till Business Centrall. Beroende på vad som angetts som orsak till retur så går det att styra med uppsättning om det ska skapas returorder eller en ersättningsorder. Det går även att styra om det ska ske återbetalning till kunden.

I BC skapas en Förs.returorder på angivna artiklar med ev. Returorsak. Funktion kopierar dokument: Bokförd försäljningsfaktura för att få med alla viktiga inställningar såsom referenser till ursprungligt ordernummer, betalningsleverantör (PSP). Om det är en  s k “ersättningsorder” blir det också en ny Försäljningsorder med samma ordernummer som den ursprungliga ordern fast med tillägg ”-01”

Efter det tar standardflödet över och gör inleveransen och bokför kredit/faktura samt ev. gör återbetalning via PSP mot betalningsleverantör såsom Klarna, Adyen etc.”

Felsökning

Felhantering av transaktioner

I  WMS Transactions visas alla transaktioner till och från systemet. Vanligtvis används denna vy endast för felhantering. Bocka i Requires Attention för att få fram de transaktioner som behöver åtgärdas. Sätt filter på Document Type: Return OrderReturn Order Request och Exchange order för enbart se det som avser Return Management-transaktioner.

Kortet för en separat transaktion kan öppnas för att manuellt ändras eller hanteras. Följande åtgärder finns.

 • Create Request används för att skapa dokumentbegäran såsom Shipment Order, Receival Order etc.
 • Send Request används för att skicka skapad dokumentbegäran såsom Shipment Order, Receival Order etc.
 • Download Content används för ladda ner innehållen i skapad dokumentbegäran.
 • Download Response används om en anslutning från WMS gjorts, för att ladda ner rådatan från WMS.
 • Process Response används för att manuell processa dokument som kommer bokföra eller uppdatera i BC. Applies-to Document No. visar vilket dokument som kommer uppdateras. Avser data från WMS såsom Shipment Notice, Receival Notice, Item Adjustment etc.
 • Open Applied Document öppnar det kopplade dokumentet.
 • Unmark Error återställer dokumentet om det finns Error Count eller Error messages för att transaktionen ska hanteras i jobbkön igen.

Uppföljning via artikeltransaktioner

Artikeltransaktioner kan uppföljning ske på Warehouse Reason Code.