Brexit och uppdateringar i ditt affärssystem

Brexit och uppdateringar i ditt affärssystem. Microsoft Dynamics 365 Busienss Centra. Dynamics NAV från BrightCom

Datum

Förutsättningar

Enligt skatteverket.se:

Svenskt företags köp av varor från brittiskt företag där transporten påbörjas före utträdet men avslutas efter utträdet.

Om du som svenskt företag köper en vara från Storbritannien och transporten av varan påbörjas före Storbritanniens utträde ur EU, men varan anländer till Sveriges tullgräns efter utträdet, ska ditt inköp behandlas som import och inte som ett unionsinternt förvärv. Det är de allmänna reglerna för import som gäller.

Svensk företagsförsäljning av varor till privatpersoner i Storbritannien

Vid export av varor ska du som säljare inte ta ut någon moms. Det är fråga om export när ett svenskt företag säljer en vara till en privatperson i Storbritannien och transporten påbörjas i Sverige före utträdet och anländer till Storbritanniens tullgräns efter utträdet. Det innebär att du som säljare inte ska ta ut svensk moms på försäljningen. Du som säljare ska även ha dokumentation som visar att varan har transporterats ut ur EU.

Uppdateringar som behöver göras i ditt affärssystem

Dina kunder och leverantörer behöver uppdateras, likaså öppna ordrar och fakturor som inte är bokförda inkl. returordrar och kreditar samt in- och utlevererat som inte har fakturerats/matchats. BrightCom hjälper dig med att uppdatera på alla dessa ställen genom att du får välja till vilket nytt värde de ska uppdateras med.

 

 

  Från Rörelse-bokföringsmall Till Rörelse-bokföringsmall Från Moms rörelse-bokföringsmall Till Moms rörelse-bokföringsmall
Kunder leverantörer inom EU EU NON EU EU NON EU
Kunder EU utan VAT No. EU NO VAT NO NON EU DOMESTIC NON EU

 

Vad företaget kan förbereda inför Brexit

Inför uppdatering kan du som kund förbereda dig genom att göra klart allt som ska gå enligt de ”gamla regler” för det ska ses som EU-inköp och EU-försäljning. Fakturera allt som avser försäljning fram till övergången. Registrera dina inköp gjorda före övergången.

Försäljningsorder

Öppna försäljningsorder som ska faktureras efter övergång till Brexit behöver uppdateras. Försäljningsorder som levererats inte fakturerats bör således behandlas enligt det regelverk innan Brexit dvs. enligt inställningar för kunder inom EU.

Inköpsorder

Registrera dina inköp gjorda före övergången så långt det är möjligt. Öppna inköpsorder daterade innan Brexit med påföljande inleverans efter Brexit bör uppdateras till regler och inställningar gällande icke EU-land

Att tänka på kring Intrastat och Periodisk sammanställning

Företaget kan i lugn och rapportera in Intrastat och Periodisk sammanställning för period före övergång efter uppdatering men innan ni rapporterar fösta perioden efter övergången så behöver ni gå in i Länder/Regioner och ta bort GB i kolumn EU-kod för land/region och kolumn Intrastatkod.

Kunder till BrightCom på Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV)

I samband med Brexit kommer BrightCom att automatiskt uppdatera de kunder och leverantörer med hemvist i Storbritannien till NON EU. BrightCom kommer även att automatiskt förändra öppna försäljnings- och inköpsorder enligt ovan.

 

Vill du ha ett förslag på Microsoft Dynamics 365 Business Central som tjänst?

Ring oss på BrightCom och fråga efter Mats Gustafsson 040-60 60 200
– eller mejla mats@brightcom.se

Fler artiklar