Licenser


Dynamics 365 Business Central Essentials User

Ger varje användare tillgång till olika delar av systemet. Först och främst ekonomi, försäljning, service och operations. Det finns viss möjlighet att specialanpassa inställningarna för Essential.
 
Business Central Essentials inkluderar:

 • Faktura
 • Ekonomi
 • Budget
 • Affärsmöjligheter
 • Inköp
 • Anläggningstillgångar
 • Inköpsorderhantering
 • Arbetsflöden
 • Resurshantering
 • Kontakter
 • Lagerhantering (begränsad)
 • Avancerad försäljning
 • Avancerad lagerplatshantering
 • Distribution

 


Dynamics 365 Business Central Premium user

Erbjuder hela teamet Essential-versionens funktionalitet samt ett flertal ytterligare moduler. Användarna har tillgång till Service Management, produktionsstrukturer för tillverkning och monteringsplanering.
 
Business Central Premium inkluderar:

 • Service Management

 
Med denna funktion har din verksamhet möjlighet att öka kundens nöjdhet och höja kundlojaliteten med:

 • Schemaläggning av samtal och serviceordrar.
 • Spårbarhet för reklamerade produkter.
 • Tilldelning av ärenden utifrån kompetens och tillgänglighet.
 • Tidsestimat och servicefakturor.
 • Standard-kodning.
 • Hantering av kontrakt.
 • Implementerings- och rabattriktlinjer.
 • Processtrukturer för serviceteam.

 


Produktion

Exempel på innehåll för produktionsmodulen i Business Central:

 • Bättre förståelse för hur produktionsordrar fungerar.
 • Manuellt skapade produktionsordrar.
 • Outsourcing av samtliga operationsföljder, eller utvalda operationer i en produktionsorder till en underleverantör
 • Spela in och posta produktionsordrar tillsammans med material- och tidsförbrukning för en släppt produktionsorder.
 • Batchpostning med journaler som kan hantera flertal produktionsordrar samtidigt.
 • Lägg in antalet produkter som producerats i varje färdig operation som inte är kvalificerade som färdig utan som bortfall av material.
 • Visa butiksgolvbelastningen som ett resultat av planerade och släppta produktionsorder.
 • Använd fönstret Kapacitetsjournal för att konsumera kapaciteter som inte tilldelas en produktionsorder, t.ex. underhållsarbete.
 • Beräkna och justera kostnader för färdiga produktionsartiklar och förbrukade komponenter för finansiell avstämning.

 


Leveransplanering

 
OBS
För att kunna hantera produktionsorders behöver en del konfiguration vara på plats. Kapacitet, produktionskalendrar, maskiner med mera behöver delvis ställas in.

 • Få en kort introduktion till hur planeringssystemet kan användas för att upptäcka och prioritera efterfrågan och föreslå en balanserad leveransplan.
 • Få förståelse för hur alla aspekter av planeringssystemet fungerar och hur ni justerar algoritmerna för att uppfylla planeringskraven i olika miljöer.
 • Kunskap om hur planeringslogiken skiljer mellan efterfrågan på platser enligt SKU-installationen och efterfrågan utan platskoder.
 • Produktionsprognos presenterad av förväntade försäljnings- och produktionsorder.
 • Skapa 1:N (en-till-en) produktionsorder automatiskt från en försäljningsorder för att täcka den exakta efterfrågde ordern.
 • Skapa en produktionsorder direkt från en flerserie för ett produktionsprojekt.
 • Orderplanering för manuellt planerad försäljning eller produktion som är efterfrågade efter BOM nivåer.
 • Fönstret Planning Worksheet för att köra både MPS- och MRP-alternativ och automatiskt skapa antingen en hög nivå eller detaljerad leveransplan på alla objektnivåer.
 • Rekvisitionsark för att automatiskt skapa en detaljerad leveransplan och täcka efterfrågan på artiklar som bara fylls på genom köp eller överföring.
 • Starta eller uppdatera en produktionsorder som grovplanerade operationer i masterproduktionsschemat.
 • Beräkna om kalendrar för arbete eller maskincentrum på grund av planändringar.
 • Spåra efterfrågan på beställning (spårad kvantitet), prognos, filtförsäljningsorder eller planeringsparameter (ospårad kvantitet) som har gett upphov till den aktuella planeringsraden.
 • Se ett objekts projicerade tillgängliga inventering efter olika vyer och se vilka bruttokrav, planerade orderkvitton och andra händelser som påverkas över tid.
 • Utför utvalda planeringsaktiviteter, till exempel ändra eller lägga till planeringsblad, i en grafisk vy av leveransplanen.

 

Dynamics 365 Business Central Team Members User

För användaren som inte är bunden till någon funktion i systemet. Den behörighet som inkluderas för licensen är framför allt tillgång att läsa och göra mindre korrigeringar. Detta eftersom licenstypen är för en Basic-användare.

För att ha en användare med denna licens krävs det antingen en Dynamics 365 Business Central Essentials eller Dynamics 365 Business Central Premium. Det är inte möjligt att blanda Essential och Premium, utan det är det ena eller det andra som gäller.

Team Members inkluderar:

 • Läsa och godkänna
 • Köra rapporter
 • Självhjälpsverktyg