Swebase för Business Central – Optimera din hantering av fakturor

Swebase är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller den svenska lokaliseringen.

BrightCom rekommenderar att du som kund har Swebase. Du får då tillgång till bankfiler för svenska marknaden, funktion för SIE-filer, funktion för enklare ändring av dokument såsom faktura, orderbekräftelse etc. Swebase innehåller många både stora och små funktioner som kan vara bra för din verksamhet och rekommenderar att du läser manualen.

Nyckelfunktioner i  Swebase

  • Bankfiler i PAIN001-formatet för betalning och CAMT-filer för återrapportering
  • Funktion för ändring av dokument
  • Funktion för SIE både import och export

Länk till Swebase

Swebase ges ut av Programekonomi som har sin dokumentation på https://docs.programekonomi.se som innehåller både ändringslogg och användarmanual.