Internationellt SaaS företag rullar ut Microsoft Dynamics NAV 2018 från BrightCom

Dapresy, ett internationellt SaaS företag, väljer Microsoft Dynamics NAV 2018 från BrightCom

Datum

Stor närvaro på den internatinella arenan

Genom att sammanställa all relevant data från olika källor gällande marknadsundersökningar och presentera det visuellt med möjlighet att ”borra” sig ner i informationen skapar Dapresy det bästa möjliga underlaget för beslut och inriktningar. Med närvaro i Sverige, Tyskland, UK, Bosnien och USA hjälper Dapresy hundratals kunder på den internationella arenan.

Microsoft Dynamics NAV – ett naturligt val

BrightComs webbaserade paketering av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV 2018 var ett naturligt val för Dapresy vars tjänster även de ligger i molnet. Fördelen med att de olika geografiskt spridda bolagen använder samma system och databas underlättar den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen avsevärt. Eftersom Dapresy kan skapa upp hur många bolag som de önskar kostnadsfritt tillsammans med BrightComs definierade process för koncernkonsolidering blir det inte bara enklare med koncernrapporteringen utan även klart mer kostnadseffektivt. Den totala integreringen av Power BI i Microsoft Dynamics NAV 2018 innebär att även koncernkonsolideringen kan visas visuellt på ett mer pedagogiskt sätt.

Ökad effektivitet och tidsbesparing

Centralt kommer även vara tids- och kostnadsuppföljningen på kund och projektnivå. Konsulterna kan både registrera sin tid knutet till en specifik kund på en övergripande nivå eller på ett specifikt projekt. Detta tillsammans med elektronisk fakturahantering från Continia innebära att tids och kostnadsuppföljningen blir mer effektiv och kräver mindre tid.

Höga krav på anpassningar

Dapresy har en växande verksamhet i USA vilket ställer krav på rätt anpassningar och inställningar vad det gäller skatter och olika moms. Dessa skiljer sig åt på stat, county och stadsnivå varför det kan vara en djungel att hantera. BrightCom har både kompetensen och erfarenheten när det kommer ”sales tax” och så vidare eftersom våra konsulter hjälpt flera kunder i närtid. Den främsta utmaningen är var tids- och kostnadsgränsen går när Microsoft Dynamics NAV ska hantera det intern eller när det lönar sig att köpa in en extern tjänst till affärssystemet som uppdaterar dessa skattesatser per automatik.

Fler artiklar