Inventering i Business Central

I denna instruktion kan du läsa om hur inventering fungerar i Business Central mot Lagerställen och Lagerplatser (ej distributionslager).

Förberedelse

Inrapportera klart

Se till att du har rapporterat in transaktioner som påverkar lagersaldo såsom inleveranser, utleveranser, produktion, överföringsorder etc. före du påbörjar inventeringen så att förutsättningarna är att det som ligger fysiskt på lagret är det som är rapporterat/lagersaldo i Business Central. Detta är viktigt då du annars med en inventering kan påverka lagret felaktig. Tänk också på att när du rapporterat in klart inför inventering tar ut listorna så att det ska motsvara det som ligger på lagret och under tiden du inventerar har inrapporteringsstopp.

Kolumner

Börja med att se till att de kolumner som behövs är framme i Inventeringsjournalen t ex om du arbetar med Lagerställe, Lagerplatser eller Varianter då de kanske inte finns framme från start.

För att anpassa välj ”kugghjulet” – Anpassa och klicka på ”+ Fält”. Leta fram i sidopanelen de kolumner som ska läggas. Flytta in dem genom att dra fältet till var den ska läggas till i rubriken.

Inventering i Business Central

Flöde

Skapa inventeringsjournaler

Tänk igenom på hur du vill dela in inventeringen. Genom att skapa olika Inventeringsjournaler kan du hämta in vad som ska inventeras i respektive Inventeringsjournal och därmed ha flera inventeringar i gång samtidigt t ex en journal per lagerställe eller ett intervall av lagerplatser. Med fördel döper du inventeringsjournalerna till något som säger något för er som t ex namnet på lagerstället om det är filtret.

Inventering i Business Central

Skapa inventeringsunderlag

I Inventeringsjournalen väljer du Förbered – Beräkna lagersaldo… Sätt filter som passar det som ska ingå i din aktuella inventeringsjournal.

Inventering i Business Central

Antalet vid tillfället som du skapar journalen ligger sparat i inventeringsjournalen.

Inventering i Business Central

Skriv ut inventeringsunderlag

I Inventeringsjournalen väljer du Åtgärder – Skriv ut.

Inventering i Business Central

Nedan ser du ett exempel på dokumentet.

Inventering i Business Central

Rapportera in inventerat antal

I din aktuell inventeringsjournal ange i kolumn Antal inventerat det saldo som inventerats. Se att Transaktionstyp blir blir antingen Negativ justering eller Positiv justering utifrån om antalet ökas eller minskas.

Inventering i Business Central

Bokför inventeringsjournal

Avsluta med att bokföra Inventeringsjournalen med Bokför eller Bokför och skriv ut…

Inventering i Business Central

Felsökning

Inventeringstransaktioner

När Inventeringsjournalen bokförs så bokförs en Inventeringstransaktion vilket gör att du kan gå tillbaka och se vad som inventerats.

Inventering i Business Central