• Home

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Varför ska ni välja affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central?

 • Hantera din ekonomi med Microsoft Dynamics 365 Business Central, både i Sverige och internationellt.
 • Automatisera era processer från inköp och hela leveranskedjan.
 • Sälj bättre och få en smartare kundservice.
 • Leverera projekten och håll budgeten.
 • Anpassa och planera produktionen.
 • Minska risken med ett stort och omfattande partnernätverk.
 • Ett stort och kraftigt växande ekosystem av tredjepartstjänster.
 • Öka värdet på ditt bolag genom ett internationellt erkänt affärssystem.
Från Navision till Dynamics NAV och nu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ett standardiserat affärssystem med liknande funktionalitet som Microsoft Dynamics NAV. Dynamics 365 Business Central levereras som SaaS i molnet och integreras sömlöst med övriga tjänster i Dynamics 365 serien genom common data service exempelvis kundinformation flyter mellan tjänsterna så att du som kund inte behöver uppdatera olika kundkort. Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central kommer att utvecklas parallellt under åtskilliga år framåt, enligt Microsoft. Målet är att Dynamics 365 Business Central ska ha samma funktioner som den senaste versionen av Microsoft Dynamics NAV, vilket är långt ifrån fallet för närvarande. Båda systemet kommer följaktligen att finnas samtidigt under lång tid framåt.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är nästa steg i utvecklingen mot ett helhetstänk vad det gäller affärssystem och kundstödssystem. Microsoft väver här samman affärssystemfunktionerna från Dynamics NAV och Dynamics AX med deras CRM samtidigt som de lägger till verktyg för kund- och servicetekniker, projektplanering, marknadsföring och för kundanalys. Tanken är att ett företag eller organisation ska kunna använda de verktyg eller moduler som de behöver för stunden och sedan växla upp vid behov. Övriga tjänster från Microsoft som Office 365, Power BI, PowerApps, Flow, Cortana etc. är också integrerade i Dynamics 365.

Inledningsvis kan Microsoft Dynamics 365 uppdelas i moduler enligt applikationer eller funktioner om man så vill. Här kommer även vissa av nuvarande tjänster från Microsoft fasas in och byta namn. Enligt Microsoft kommer det dock vara en avsevärd övergångsperiod innan några tjänster försvinner till förmån för Dynamics 365. Vidare kommer möjligheten att sammankoppla de olika tjänsterna som kan befinna sig på skilda plattformar vara stor, exempelvis en installation av Dynamics CRM lokalt hos ett företag länkas till en hyrlösning av Dynamics NAV i molnet hos BrightCom

Applikationer och funktioner i Dynamics 365

Dynamics 365 Sales – Tidigare Dynamics CRM
Dynamics 365 Customer Service – Kundservice
Dynamics 365 Operations – Tidigare Dynamics AX. Avancerad produktion.
Dynamics 365 Field Service – Stöd till servicetekniker på fältet.
Dynamics 365 Project Service Automation – Projekthantering
Dynamics 365 Marketing – Marketing automation (Adobe), för större företag.
Dynamics 365 Business Central – Tidigare Dynamics NAV
Dynamics 365 Customer Insights – Kundbeteende.

BrightComs styrka och kompetens ligger inom affärssystem (mindre och mellanstora företag) med Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central  i fokus. Övriga tjänster och funktioner fortsätter vi att leverera till våra kunder genom våra partners. BrightComs affärsmodell, utrullningsprocess och organisation stöder 100 % Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Dynamics 365 Business Central Priser

Priset på Dynamics 365 kommer sättas så att tjänsten blir en direkt konkurrent mot mindre system, som Fort Nox, Specter och Visma, beroende på slutkundens behov och krav på funktionalitet. Priset för en användare för Dynamics 365 Business Central är idag satt till 95-995 SEK per månad . Microsoft Dynamics NAV kommer fortsatt vara det huvudsakliga alternativet för företag med krav på mer avancerade funktioner.

Förutom att Dynamics 365 kommer vara ett vettigt alternativ även prismässigt till en kundgrupp där Fort Nox och Visma är starka ger Dynamics 365, med tjänstens olika applikationer och funktioner, företag möjlighet att vara mer framåtriktade. Ett affärssystem generar data och insikter på historisk information medan applikationer i Dynamics 365 tar med hjälp av machine learning och kundbeteenden mm. fram data som är mer offensivt och framåtriktat. Allt för att stötta kunddialogen och marknadsföringen med försäljningen.

Jämförelse mellan Dynamics 365 Business Central och Dynamics NAV

Affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central ger den fulla kraften av Microsoft Dynamics NAV, fast i en molnbaserad plattform. Det är ett affärssystem som är en allt-i-ett lösning för företagsledningen som hjälper dig att ta smartare beslut, samtidigt som det kopplar samman dina företagsprocesser. Dynamics 365 Business Central är enkel och anpassningsbar, där du kan utöka och anpassa företagsapplikationer mot andra molnbaserade tjänster från Microsoft som Power BI, PowerApps, Office 365, etc. Således bör du uppgradera från alla dina olika företagsapplikationer till Dynamics 365 Business Central, för att få tillgång till en enskild och övergripande lösning för att leda verksamheten, dess ekonomi, försäljning och kundservice.

En modern och digital lösning för företagsledningen: Dynamics 365 Business Central hjälper dig att effektivisera dina processer och möjliggör en ökad tillväxt för ditt företag, genom att erbjuda:

 • Företag utan silon. Automatiserade uppgifter och arbetsflöden, vilka är integrerade med välbekanta Microsoft Office verktyg som Outlook, Word och Excel för att förbättra produktivitet och effektivitet.
 • Business Insights. Få en komplett vy och insyn av ditt företag genom företagsanalyser och företagsupplysningar samt andra av Microsofts ledande och intelligenta teknologier. Så att du kan ta lämpliga och betydande beslut samt aktioner som ger bättre resultat.
 • Lösningar som är byggda för att utvecklas. Anpassa i realtid med denna flexibla företagslösning. Som tillåter dig att anpassa, skala och förstora eller förminska. Detta för att passa din företagsstorlek, dess behov samt komplexitet.

BrightCom erbjuder båda dessa lösningar, där själva verktygen och funktionerna för både Dynamics 365 Business Central och Dynamics NAV är näst intill identiska. Den signifikanta skillnaden är själva plattformen. Dynamics NAV är byggd för att placeras och installeras på plats hos kunden medan Dynamics 365 Business Central är byggd för att installeras som ett molnbaserat program. Du kan däremot använda Dynamics NAV i molnet också, men det ger inte en lika simpel och enkel upplevelse som en molnbaserad mjukvara kan ge.  Business Central har all kapacitet och funktioner som Dynamics NAV har samtidigt som den har fördelen att vara molnbaserad.

Funktionaliteten av Dynamics 365 Business Central är uppdelade i två paket, Essentials eller grundläggande paket samt Premium. Funktionaliteten av det Essentials och grundläggande paketet är lik Dynamics NAV: s ”Starter Pack” och funktionaliteten av premiumpaketet är likt Dynamic NAV ”Extended Pack”.

Vilka olika licenser finns det i Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central Essentials User

Dynamics 365 Business Central Essentials version ger användaren tillgång till olika delar av systemet. Först och främst ekonomi, försäljning, service och operations. Det finns möjlighet att inom en viss begränsning specialanpassa inställningarna för ”Essential”.

Business Central Essentials inkluderar följande:

 • Faktura
 • Ekonomi
 • Budget
 • Affärsmöjligheter
 • Inköp
 • Anläggningstillgångar
 • Inköpsorderhantering
 • Arbetsflöden
 • Resurshantering
 • Kontakter
 • Lagerhantering (begränsad)
 • Avancerad försäljning
 • Avancerad lagerplatshantering
 • Distribution

Dynamics 365 Business Central Premium user

Dynamics 365 Business Central Premium versionen erbjuder hela teamet Essential versionens funktionalitet och flertal andra moduler. Användarna kommer att ha tillgång till Service management, produktionsstrukturer för tillverkning och monteringsplanering.

Business Central Premium inkluderar följande:

Service Management

Med denna funktion har ni som verksamhet möjlighet att öka kundens nöjdhet och höja kundlojaliteten med följande:

 • Schemalägg samtal och lägga serviceordrar.
 • Spårbarhet för produkter som reklamerats.
 • Tilldela ärenden utifrån kompetens och tillgänglighet.
 • Skapa tidsestimeringar och servicefakturor.
 • Standard kodning.
 • Hantering av kontrakt.
 • Implementerings och rabattriktlinjer.
 • Processtrukturer för serviceteam.

Produktion

En del av innehållet för produktionsmodulen i Business Central är:

 • Ger förståelse för hur produktionsordrar fungerar.
 • Manuellt skapande av produktionsordrar.
 • Outsourca alla operationsföljder eller utvalda operationer i en produktionsorder till en underleverantör
 • Spela in och posta produktionsordrar tillsammans med material- och tidsförbrukning för en släppt produktionsorder.
 • Batchpostning med journaler som kan hantera flertal produktionsordrar samtidigt.
 • Lägg in antalet produkter som producerats i varje färdig operation som inte är kvalificerade som färdig utan som bortfall av material.
 • Visa butiksgolvbelastningen som ett resultat av planerade och släppta produktionsorder.
 • Använd fönstret Kapacitetsjournal för att konsumera kapaciteter som inte tilldelas en produktionsorder, t.ex. underhållsarbete.
 • Beräkna och justera kostnader för färdiga produktionsartiklar och förbrukade komponenter för finansiell avstämning.

Leveransplanering

För att kunna hantera produktionsorders behöver en del konfiguration vara på plats. Det som delvis behöver ställa in är kapacitet, produktionskalendrar, maskiner med mera.

 • Få en kort introduktion till hur planeringssystemet kan användas för att upptäcka och prioritera efterfrågan och föreslå en balanserad leveransplan.
 • Få förståelse för hur alla aspekter av planeringssystemet fungerar och hur ni justerar algoritmerna för att uppfylla planeringskraven i olika miljöer.
 • Lära er hur planeringslogiken skiljer mellan efterfrågan på platser enligt SKU-installationen och efterfrågan utan platskoder.
 • Produktionsprognos presenterad av förväntade försäljnings- och produktionsorder.
 • Skapa 1:N (en-till-en) produktionsorder automatiskt från en försäljningsorder för att täcka den exakta efterfrågde ordern.
 • Skapa en produktionsorder direkt från en flerserie för ett produktionsprojekt.
 • Användning av orderplanering för att manuellt planera en försäljning eller produktion som är efterfrågade efter BOM nivåer.
 • Använd fönstret Planning Worksheet för att köra både MPS- och MRP-alternativ för att automatiskt skapa antingen en hög nivå eller detaljerad leveransplan på alla objektnivåer.
 • Kör rekvisitionsarket för att automatiskt skapa en detaljerad leveransplan för att täcka efterfrågan på artiklar som bara fylls på genom köp eller överföring.
 • Starta eller uppdatera en produktionsorder som grovplanerade operationer i masterproduktionsschemat.
 • Beräkna om kalendrar för arbete eller maskincentrum på grund av planändringar.
 • Spåra efterfrågan på beställning (spårad kvantitet), prognos, filtförsäljningsorder eller planeringsparameter (ospårad kvantitet) som har gett upphov till den aktuella planeringsraden.
 • Se ett objekts projicerade tillgängliga inventering efter olika vyer och se vilka bruttokrav, planerade orderkvitton och andra händelser som påverkas över tid.
 • Utföra utvalda planeringsaktiviteter, till exempel att ändra eller lägga till planeringsblad, i en grafisk vy av leveransplanen.

Dynamics 365 Business Central Team Members User

Dynamics 365 Business Central Team Members är för användaren som inte är bunden till någon funktion i systemet. Den behörigheten som inkluderas för denna är mestadels tillgång till att läsa och endast kunna göra småkorrigeringar. Denna licenstyp är nämligen för en Basic användare.

För att kunna ha en användare med denna licensen krävs det att ni har antingen en Dynamics 365 Business Central Essentials eller Dynamics 365 Business Central Premium.

Team Members inkluderar följande:

 • Läsa och godkänna
 • Köra rapporter
 • Självhjälpsverktyg

Man behöver välja antingen Essential eller Premium versionen. Efter det kan man lägga till aningen behörigheten Teammedlem. Ni kan inte blanda Essential och Premium, det är aningen det ena eller det andra som gäller.

Vilka företag väljer Microsoft Dynamics 365 Business Central?

 • Växande organisationer – Dynamics Business Central tillåter din organisation att växa utan begränsning. Det finns inget begränsat antal användare som man kan använda sig av i Business Central. Skalbarheten i affärssystemet är tillsammans med den fördelaktiga prisstrukturen innebär att systemet följer din organisation i olika cykler.
 • Med fullständig valutahantering och möjlighet till flera olika juridiska bolag i en uppsättning tillsammans med övrig funktionalitet i Dynamics Business Central kan du agera på den internationella marknaden utan förbehåll. Nationella och lokala anpassningar finns att tillgå för effektiva processer i det enskilda landet.
 • Företag som är på väg växa ur sitt nuvarande system– Med stöd från hela Microsofts-ekosystem kan din organisation bli hur omfattande som helst, CRM (Dynamics Sales), Field Servie och många andra funktioner.
 • E-handelsplattformar, Business Central är det perfekta affärssystemet när din E-handel växer med integrationsmöjligheter (API) som är mycket kraftfulla och anpassningsbara.
 • 360-graders vy för din verksamhet. Alla system integrerat med ett affärssystem.
 • Snabb implementation med enkla standarddata som övergripande passar de flesta organisationerna. Utöver detta finns möjlighet för kundunika specialanpassningar vilket Dynamics NAV och idag Dynamics Business Central är känt för.
 • Den molnbaserade lösningen ger din organisation flexibiliteten att arbeta säkert från olika platser och även från olika enheter, det enda som krävs är internetuppkoppling. Mobilitet är centralt med färdiga appar för telefoner och paddor.

SweBase och Microsoft Dynamics 365 Business Central

SweBase är en certifierad tilläggsmodul för att anpassa affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central till specifika funktioner för den svenska marknaden. Dynamics Business Central (tidigare NAV) är det mest sålda och implementerade affärssystemet på den internationella marknaden samtidigt som Microsoftpartners och andra tredjepartsleverantörer utvecklar moduler och extension för den lokala marknadens regler och arbetssätt. Swebase består av en mängd  tillägg på olika områden inom affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central. Till exempel gällande redovisningen kompletterar Swebase periodisering och datumkontroll samt för leverantörsbetalningar kompletteras det med filen från bankgiro.

Swebase kompletterar även Dynamics Business Central med ett verktyg för att ändra utseendet på dokument, till exempel design på er faktura. Inom vissa ramar kan kunden själv anpassa utseendet på valda dokument med hjälp av Swebase.

Kemikalieskatt och Dynamics Business Central

BrightCom har tagit fram en produkt till Dynamics Business Central för att beräkna varans kemikalieskatt och få ut underlag för rapportering till Skatteverket. Använder standardfunktionen EU tullstatistiknummer för indelning av artiklar där EU tull statistik–nummer är tilldelad en Kemikalieskattvarugrupp. Detta kompletteras med inställningar för ev. reduktion av kemikalieskatt, undantag av artikel och kunder som är ”Godkända lagerhållare” då försäljning till dem ska undantas. Rapport beräknar kemikalieskatt för sålda produkter genom att hämta statistik från sålda enheter under vald period och beräkna kemikalieskatt utifrån nuvarande inställningar. Avgiften beräknas per kg om inte maxgräns nås och per antal om maxgräns nås. För vissa artiklar kan avdrag rapporteras som en klumpsumma om artikeln uppfyller kriterierna för avdrag.

Vill du testa och få en känsla av affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central? Gratis demonstrationskonto

 

Call Now Button