Microsoft Dynamics NAV affärssystem

Microsoft Dynamics NAV är ett integrerat affärssystem från Microsoft utvecklat för mindre och medelstora företag. Över 100 000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på NAV varje dag för att utföra sina affärsprocesser. Du kan med andra ord tryggt implementera NAV som ert affärssystem för att driva och växa er verksamhet.

Microsoft Dynamics NAV är en global ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) som ger företag och organisationer bättre kontroll över ekonomin och hjälper dem att förenkla leverantörskedjan, tillverkningen och verksamhetsprocesserna. Affärssystemet går snabbt att implementera och är lätt att använda, med potentialen att hjälpa din verksamhet att växa inom samtliga områden,

Tillsammans med Office 365 och Dynamics CRM blir Microsoft Dynamics NAV en komplett, välbekant och tillförlitlig lösning som levererar de verktyg du behöver för att hantera företaget och hjälpa ditt team att lyckas.

Microsoft Dynamics NAV övergripande funktioner:
Ekonomihantering och redovisning. Hantera kassa, tillgångar och bankförehavanden.
Leverantörskedja, tillverkning och processer. Spåra och hantera produktion, lager, order och leverantörer.
Marknadsföring, försäljning och kundservice. Hantera dina kampanjer, försäljningsmöjligheter, kontakter och servicekontrakt.
Projektledning. Gör uppskattningar, spåra projekt och hantera kapacitet.
BI (Business Intelligence) och rapportering. Spåra prestationer och agera utifrån insikter med analyser och insyn i realtid.
Flera valutor. Konkurrera globalt med stöd för flera valutor och språk.
BrightCom erbjudande är att ni hyr Microsoft Dynamics NAV som tjänst vilket innebär att BrightCom står för licenser samt sköter driften av er applikation. Ni slipper all administration av service, support och säkerhetskopiering. Tjänsten levereras till en fast kostnad baserad på antalet och typen av användare och inkluderar alla kringtjänster såsom hårdvara, hosting, drift och support. BrightCom kallar sin tjänst Microsoft Dynamics NAV Online och är molnbaserad (cloud) och bygger alltid på den senaste versionen av systemet som för närvarande är Microsoft Dynamics NAV 2016.

Även företag med en eller ett fåtal användare kan genom BrightComs erbjudande nu använda Microsoft Dynamics NAV till en rimlig kostnad. Vi ser det som att vi demokratiserar marknaden för affärssystem.