Microsoft Dynamics NAV och elektronisk fakturahantering

Datum

En elektronisk faktura, eller e-faktura, är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. När fakturan finns i digital form kan den också tolkas automatiskt av ett fakturahanteringssystem. För alla organisationer och företag som har behov av att tidseffektivisera och förbättra sina arbetssätt, är digitala fakturor en bra lösning. Med digitala fakturor blir hanteringen av fakturorna snabbare.
Oavsett hur dina kunder vill ha sina fakturor levererade eller hur dina leverantörer skickar sina fakturor till dig så har BrightCom lösningar som passar er verksamhet.

Grunden är givetvis affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och tjänsterna hanterar alla format, e-faktura, pdf- eller pappersfaktura.

Leverantörsfakturering att ta emot en faktura till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV innebär att din leverantör skickar sin faktura till någon av BrightComs lösningar som tar hand om fakturan och skickar den vidare till dig.

Handlar det om en pdf- eller pappersfaktura scannas och tolkas den innan den skickas vidare. Ekonomiansvariga och attestanter vet alltid var en faktura befinner sig i organisationen. Med e-fakturor minskar antalet fel – fakturor försvinner inte på vägen utan kommer fram direkt och kan betalas i tid.

Utöver den inbyggda lösningen i Microsoft Dynamics NAV 2016 samarbetar BrightCom idag med Palette Software (Approve-IT) och Scandoc (Billbox) men har ni andra tjänster inom leverantörsfakturering som ni föredrar är Microsoft NAV kompatibelt med de flesta lösningar idag.

Kundfakturering när du skickar en faktura från ditt program via Microsoft Dynamics NAV tar tjänsten hand om fakturan och skickar den vidare till din kund. Oavsett om kunden vill ha den som brev, pdf eller i digital form.

Du behöver inte längre frankera och posta dina fakturor – det sköter tjänsten. Tjänsten innebär även reskontrabevakning, påminnelse och inkasso om ni önskar det.

Vi samarbetar idag med Billogram när det kommer till kundfakturering men även här är Microsoft Dynamics NAV redo för övriga tjänster på marknaden om ni föredrar det.

Vill du veta mer?

http://kibi-group.com/se/approve-it-fakturahantering/

http://www.scandoc.se/

https://billogram.com/

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.178091/enorma-miljovinster-med-elektronisk-faktura?queryText=elektronisk%20faktura

Fler artiklar