Microsoft Dynamics NAV partner

BrightCom är en Microsoft Dynamics NAV partner i Sverige men levererar även sina lösningar i resten av världen. Certifierad Microsoft partner innebär att vara erkänd för sin expertis inom teknik- och företagslösningar samt kan rekommendera lösningar för behoven i din verksamhet i dag och i framtiden.

BrightCom deltar aktivt i Microsoft partnerprogram och är en prioriterad partner för affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg med ett företag som ständigt utvecklas och är mån om sin kompetensförsörjning. Ständig vidareutbildning rörande främst Microsoft Dynamics NAV gäller inte bara konsulter och utvecklare under BrightComs paraply utan även ledningen med de kommersiella förmågorna.

BrightCom ingår även i QBS group, vilket är det största och snabbast växande internationella nätverket för Microsoft Dynamics partners där affärssystemet NAV, Dynamics CRM och Office 365 ingår. Microsofts senaste tjänst, Dynamics 365 , kommer även det att ingå i partnerprogrammet. Fördelen för våra kunder är att de kan dra nytta av tredjepartslösningar inom olika branscher som ännu inte lanserats i Sverige eller redan existerande integrationer till andra lösningar. Förutom större internationell konsultnärvaro innebär det i flera fall lägre kostnader för våra kunder då vi återanvänder erfarenheter inom nätverket. Microsofts partnernätverk genom QBS Group består för tillfället av cirka 150 partners i 15 länder och växer stadigt.

BrightCom är även representerade i QBS Groups nordiska Advisory Board där det strategiska samarbetet inom nätverket fastställs samt utveckling av tjänsterna inom ramen för Microsoft Dynamics NAV, Dynamics CRM och Office 365 diskuteras. Att vara Microsoft Partner inom ramen för QBS Group blir centralt vid lanseringen av Dynamics 365 då det sker på andra marknader först innan det släpps i Sverige. BrightComs kunder kan då dra fördel av erfarenheterna uppkomna hos samarbetspartners och kunder som har använt Dynamics 365 under en tid.

BrightCom blev utsedd till årets Microsoft Dynamics NAV partner 2016 av QBS group