Microsoft Dynamics NaVision affärssystem

Microsoft Dynamics ett välkänt namn för affärslösningar och företagsledning.
Microsoft Dynamics NAV hette tidigare Navision Affärssystem vilket Microsoft köpte 2002. Affärssystemet Microsoft Dynamics Navision har funnits sedan 1987 och skapades av ett företag i Danmark. Kravet på Navision affärssystem var från början att det skulle vara anpassningsbart för att även stöda mindre och mellanstora företags unika situation. 2005 ändrades namnet till Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics har under en väldigt lång tid varit ett välkänt namn i affärslösning och företagslösnings industrin såväl som ett välkänt namn för många företag. Produkter som Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics AX numera kallat Microsoft Dynamics 365, har numera blivit synonymer för finansiell och operationell ledning. Samtidigt som Microsoft med sin uppsättning av produkter har tagit större och större marknadsandelar, sen dess lansering 2005.

Men hur och var började allt? Och hur började Microsoft med att arbeta, från idé till komplett lösning. Hur skapade de en av de mest omfattande och övergripande Enterprise Resource Systems (ERP) dvs affärssystem som blivit en stapel för marknaden inom affärssystem?

Historien om Dynamics innan Microsofts
För de flesta av dagens Dynamics användare samt många av IT-proffsen som idag arbetar med Dynamics, är affärssystemet Dynamics nästan alltid förknippat med Microsoft. Det familjära varumärket, den stadiga tillförlitligheten grupperat med konstant innovation och integrationen med andra av Microsofts populära program som Office och Outlook. Det är svårt att föreställa sig en tid då staplarna av Dynamics systemet inte var associerat med den stora teknologijätten Microsoft.

Men faktumet är att de välkända och väl förtjusta produkterna som historiskt sett utgör Dynamics familjens system, inte var skapad under Microsofts tak utan var försiktigt vårdad och byggd för att forma grunderna av företagets affärsslösningsenhet och division som utvecklades över tiden.

Dynamics ursprung och födelse
Programvaran och systemets historia började redan under tidigt 1980-talet, alltså år innan organisationen som en dag skulle göra Microsoft Dynamics och dess produkter kända för företag runt om i världen, skapades och blev publikt. Det vill säga medan Microsoft fortfarande var i sin process att utveckla sin första iteration av den världskända Windows Operativsystemet.

Programmen som eventuellt kom att bli en del av Microsoft Dynamics var försiktigt konstruerade av diverse mjukvaruutvecklingsföretag runt om i landet och tvärs över atlanten. Varje produkt som nu är en del av Microsoft Dynamics och dess varumärke, var en gång i tiden olika och separata program som alla hade sina specifika nischer i länderna de var verksamma inom. De har alla sina individuella ursprungshistorier och enades för att skapa något bättre, det som vi idag känner igen som Microsoft Dynamics en omfattande helhetslösning. Man kan således säga att precis som Avengers så samlades och enades dessa olika företag som byggde företagsledning och affärsledningssystem för att bli en del av Microsoft Dynamics.

Efter 1980-talet rullade på, blev personliga datorer och databehandling mer tillgängligt och åtkomligt, och för första gången så kunde många företag utnyttja och använda datorer för att hjälpa dem leda och ta hand om deras finanser och verksamhet. Med datorer och hårdvaran på plats behövde företag nu mjukvaror och program som kunde möta deras behov. Där Mjukvaruutvecklare runt om i världen arbetade ändlöst för att möta dessa behov.

Microsofts Dynamics början: Från Solomon Softwares till Great Plains Software och iCommunicate
Över 3000 kilometer från Microsofts huvudkontor i Bellvue Washinton, arbetade företaget TLB i Ohio med sitt första system eller mjukvara för redovisning och bokföring kallat Solomon I. Systemet Solomon I som från början var byggd för operativsystemet CP/M för Z-80 mikroprocessorer, hade flera olika versioner genom hela 1980-talet och samlade på sig otaliga mängd priser och beröm. Under året 1991 så utvecklade TLB, som då hade bytt namn till Solomon Software ett nytt system Solomon IV. Vilket var deras nästa-generations mjukvara som var konstruerat specifikt för att passa det dåvarande relativt nya Operativsystemet Windows som Microsoft skapade.

Under de nästkommande 9 åren så fortsatte affärssystemet Solomon IV att lämna positiva avtryck hos sina användare och likadant sina kritiker, som gav beröm för systemets anpassningsbarhet och dess högkvalitativa utbud av verktyg. I 2000 köptes Solomon Software upp av företaget Great Plains Software som sedan tidiga 1990-talet hade utvecklat sitt eget affärssystem.

Great Plain Software, ett självständigt företag baserat i staden Fargo i North Dakota släppte i 1993 den första variationen av vad som sedan skulle bli känt som Dynamics GP och som numera är en del av Microsoft Dynamics 365. Dynamics Release 1.0 som det var kallat, var en av de första redovisning och bokföringsprogram tillgängliga i Amerika som kunde ha flera användare.

I 2001 köpte Microsoft upp företaget Great Plains, och med uppköpet fick de med de tidigare uppköpta Solomon Software och Great Plains system, som under den tiden var utgivet som Dynamics Release 8.0. Under samma år köpte Microsoft även upp ett företag iCommunicate från Virginia, vilka var skapare av ett webbaserat CRM system kallat iCommunicate.NET. Microsoft hade således tre nya typer av system i sin portfölj.

Ryktena var att Microsoft initialt hoppades på att lansera sitt eget affärssystem under sitt eget varumärke för företagslösningar och affärslösningar, som skulle baseras på på Great Plains Dynamics program. Under den tiden ansågs programmet inte vara tillräckligt övergripande för att enskilt möta alla olika behov. Därför gick Microsoft ut på uppdrag att hitta och tillförskaffa sig ytterligare system för att möta dessa behov. Det visade sig att lösningen på Microsofts problem och den sista pusselbiten i Microsoft Dynamics pusslet fanns i Skandinavien.

Microsofts Dynamics sista pusselbit: Navision
Under året 1984 i Köpenhamn hade mjukvaruutvecklarna PC&C lanserat ett en-användare redovisning och bokföringssystem PC Plus. Tre år senare skapades i samarbete med IBM Danmark ett fler-användare system som då gavs namnet Navigator.

Under 1990 så lanserades den första versionen av programmet som bar namnet Navision, globalt i olika länder. Vilket blev den första gången som de lanserade ett affärssystem utanför Danmark gränser. 1995 lanserades dessutom den första Windowsbaserade versionen som fick namnet Navision Financials.

Affärssystemet Navision fortsattes utvecklas under de nästkommande åren, med nya versioner som var anpassade för företag som var i tillverkning och distributions branschen. I 2000 sammanslogs PC&C numera känt som Navision Software med sin konkurrent Damgaard Data.

Kort före sin sammanslagning med Navision, hade Daamgard arbetat med utvecklingen av sitt eget affärssystem. Företaget lanserade 1998 sin första version av systemet Axpata som var en lösning för finansiell, lager och produktionsledning.

Denna lyckliga allians och union varade under två år innan både Daamgard och Navision år 2002 blev uppköpta av Microsoft. Vilket betydde att de gick i samma fotspår som Great Plains, Solomon Software och iCommunicate och blev en del av Microsoft, för att senare bli affärssystemet som vi alla känner igen som Microsoft Dynamics NAV.

Den nya affärslösningsenheten och divisionen: Microsoft Business Solutions Division
Med alla dessa nya och unika produkter för företagsledning och affärsledning under Microsofts vingar, hade teknologijätten alla byggstenar på plats för att lansera sin nya affärslösningsenhet eller division Microsoft Business Solutions Division.

Under de första åren fortsatte Microsoft att släppa uppdateringar för de tidigare förvärvade programmen. I uppdateringarna adderade de rollbaserade gränssnitt, SQL-baserad rapportering samt integration med SharePoint och Office. Under tidiga 2000-talet lanserade Microsoft under sitt eget varumärke, sina första versioner av applikationer. Microsoft Business Solutions Axpata lanserades år 2002. Microsoft Business Solutions Navision som numera är känd som Microsoft Dynamics NAV och iCommunicate.NET baserade Microsoft Business Solutions CRM lanserades år 2003. Vilket följdes av Microsoft Business Solutions Great Plains i 2004.

Microsoft Business Solution Divisions framtida planer för sitt affärssystem
Det var en tid och en period som kännetecknades av stor innovation som den långvariga Dynamics CRM-konsulten Leon Tribe kommer ihåg väl. “ I Januari 2003, blev jag inbjuden att närvara på en fyradagars träningssession om en ny produkt som som hette Microsoft CRM som Microsoft skulle lansera till marknaden och som fortfarande var i beta” berättade tribe.

Tribe berättade vidare att, ”Medan produktens funktionalitet var långt ifrån dess konkurrenter, var det fortfarande klart för mig att där fanns en solid grund vilket en utmärkt produkt skulle uppkomma.”

Däremot var divisionens stora plan något mer än att bara fortsätta där tidigare mjukvaruutvecklare hade slutat. Microsoft ville befästa och konsolidera alla fyra av sina affärssystems egenskaper och sitt CRM program, till en superlösning med en gemensam och delad kodbas, vilket fick benämningen Project Green.

Project Green: Drömmen om en omfattande helhetslösning
Microsoft började år 2003 arbeta mot sin utopiska vision, inte långt efter att de hade färdigställt sitt sista uppköp. De lovade därefter att en betaversion av Project Green skulle vara tillgängligt under 2004.

Därefter uppstod där problem som Microsoft inte hade räknat med. Det visade sig att det var mycket mer komplicerat att forma samman fyra separata system, speciellt för Microsoft som bara nyligen tog sitt första steg i att skapa affärssystem. Samtidigt som de utvecklade och finjusterade detaljerna i Project Green, så anpassade Microsoft gradvis sina lösningar genom att anpassa gränssnittet för att likna och passa Microsoft andra produkter som Microsoft Office och Microsoft Outlook.

Microsoft Dynamics officiella födelse
I 2006 gick omprofileringen och re-branding till nästa steg då divisionen och deras produkter återigen genomgick ett namnbyte. Microsoft Business Solutions blev Microsoft Dynamics och Navision blev vad vi idag känner till som Microsoft Dynamics NAV. Axpata blev Dynamics AX, Great Plains blev Dynamics GP, Solomon blev Dynamics SL och Microsoft CRM blev Dynamics CRM.

Under de nästkommande åren började de första programmen med Dynamics som varumärke rullas ut, där Dynamics NAV, Dynamics GP, och Dynamics AX lanserades med fortlöpande uppdateringar. Ett år senare lanserades även Microsoft CRM under sitt nya varumärke Dynamics CRM.

Under tillfället var den nya profileringen och varumärkesuppbyggnaden, det närmsta som Microsoft kunde komma till verkställandet av deras projekt, Project Green vilket senare slopades året 2007. Planen om implementationen av Microsofts affärsslösningsprodukter hade misslyckats och lagts undan. Vilket kanske berodde på att få företag hade viljan att investera i affärslösningar som i själva verket var på väg att avläggas. Microsoft meddelade officiellt att de skulle fokusera på att utveckla deras Dynamics plattform som individuella lösningar för att bäst möta kundernas specifika behov i de separata systemen.

En ny möjlighet mot molnet och molnbaserade tjänster.
Efter att Microsoft officiellt hade slopat Project Green, åtminstone i dess initiala form, så skiftade Dynamics divisionen fokus mot Cloud-Computing dvs molnbaserade data.

I 2007 tätt inpå lanseringen av Dynamics CRM 4.0, fick Nordamerika en kort glimt av vad framtiden skulle ge i affärssystems branschen, efter att Microsoft hade lanserat sin första online-klient för affärslösningar och företagslösningar.

Dynamics CRM online var en webbaserad version av systemet och mjukvaran där man kunde få åtkomst genom Microsofts dedikerade CRM online tjänst eller genom en officiell Microsoft partner likt oss på BrightCom. Denna lösning var första steget mot en mer flexibel och lättåtkomlig framtid för Dynamics familjen, fri från att kedjas fast av lokal hosting och implementering.

I 2011 tillkännagav Microsoft ett ytterligare steg mot deras agila inställning, när de introducerade ett schema för uppdatering som skulle ske två gånger per år för Dynamics produkterna. Detta medgav en snabbare utveckling av affärssystemet och innovativt arbete, än vad det traditionella schemat för uppdatering av affärssystemet varade. Vilket normalt var mellan 2–3 år.

I 2012 lanserade Microsoft en webbklient för Microsoft GP och Microsoft Dynamics NAV följdes kort därpå, som fick sin webbklient i 2013. Microsoft började gradvis att skifta sitt fokus från en lösning som installeras lokalt, till en lösning som fokuserade på att vara molnbaserad och mobil. Detta vilket var utformat utifrån deras vision och skulle bli utgångspunkt för deras kommande arbete.

I 2016 började mobilappar att lanseras för en del av Dynamics plattformarna, vilket gjorde programmen väldigt lättillgängliga och enkla att använda mobilt och på språng. Men den största utvecklingen i Microsoft Dynamics design för deras Dynamics division hade ännu inte kommit.

En ny era för Microsoft och Microsoft Dynamics
Fem år efter att Microsofts stapelprogram Microsoft Office fick en molnbaserad användning och uppgradering i form av Office 365, så avslöjade Microsoft sitt nästa steg i evolutionen av deras affärslösningar, Dynamics 365. Dynamics 365 skulle bli ett enat programvarupaket av CRM och de olika affärssystems applikationerna tillsammans med nya verktyg och nya licensmodeller. Dynamics 365 var tänkt att frambringa intuition, intelligens och mobilitet för sina användare och kunna facilitera en sann digital transformation för alla typer av företag oavsett storlek och bakgrund.

Microsofts VD Satya Nadella meddelade om omstruktureringen och uppfräschningen av affärssystemet på Linkedin, och berättade, “Ända sedan Microsoft år 2000 köpte upp Great Plains har det varit en dröm för hela branschen såväl som mig själv att skapa en enad och nästa-generations affärslösning och företagslösning.

Dynamics 365: Framtidens affärslösning föds på nytt
I oktober 2016, var den nya samlingen av applikationer offentliggjord som innehöll några omprofilerade versioner av Dynamics applikationerna som Dynamics CRM och AX samt några segmenterade versioner av existerande system och funktioner. Denna samlingen av applikationer, var framhållen som den enade och samtidigt flexibla framtiden för ERP-system dvs. Affärssystem. Med systemets kapabilitet uppdelad i olika applikationer och funktioner var Dynamics 365 utformad så att varje användare kunde börja med vad de behövde, och sedan låta företagen växa i sin egen takt och addera funktioner efter att nya behov uppkommer.

Enligt Tribe var denna utveckling mot en mer omfattande och lättillgänglig plattform och lösning vad som särskiljer Microsoft Dynamics 365 mot sina konkurrenter.

Dynamics 365 integrationsmöjligheter
Microsoft Dynamics 365 som från början var integrerad med Power BI och Cortana den digitala assistenten dvs Microsofts motsvarighet till Apples Siri, var även paketerad att inkludera Flow och PowerApps. Dessa program är två verktyg för att hjälpa användare att koppla applikationer till sina erbjudanden och för att sedan ge användaren möjligheten att kunna bygga egna webbapplikationer och mobilappar. Dynamics 365 är nära integrerad med sina systerprodukter Microsoft Office 365 och Microsoft Outlook och kan även kopplas till tredjeparts program, tack vare sin plattform Microsofts Common Data Service för appar.

All denna utveckling har lett till demokratiseringen av plattformen och har gjort systemet till ett erbjudande som reflekterar Microsofts framgång mot en inkluderande och transparent teknologi. Ben Hosking som är en Senior CRM solutions architect på Capgemini menade att, Introduktionen av Microsoft Dynamics 365 har gjort att de skiftat fokus från att skapa enskilda och konkurrerande produkter som Dynamics CRM, NAV och AX mot att fokusera på en heltäckande lösning vilka kan användas av många olika applikationer.

Integration med AppSource och LinkedIn
Dynamics 365 som initialt var positionerad som en SaaS (Service as a Software) produkt har expanderat sina distributionsmöjligheter. Vilket gav kunderna och användarna valet att använda affärssystemet genom en molnbaserad tjänst, installera det lokalt eller en kombination av båda, vilket var känt som hybridinstallation.

Vid samma tillfälle tillkännagav Microsoft lanseringen av AppSource, en online-plats där användare kunde hitta SaaS-tillägg, utbyggningar och plugin från både Microsoft och deras officiella partners. AppSource skulle hjälpa Dynamics 365s funktionalitet och bidra till att användarna blir mer produktiva utan att behöva special anpassa kod. Vid lanseringen hade AppSource över 200 affärslösningar och i dagsläget närmar det sig 700.

Hela paketet och systemets lösning centrerade kring tillgänglighet, produktivitet och centralisering, där branschexperter förutsåg att detta skulle hjälpa Microsoft att bättre konkurrera med marknadsledarna som till exempel Salesforce.

I samband med Microsofts lansering av Dynamics 365 förvärvades det professionella nätverkswebbplatsen LinkedIn, vilket då inte ansågs vara en överraskning. Förvärvet och anskaffningen av LinkedIn annonserades i mitten på 2016 och blev slutförd kort efter lanseringen av Dynamics 365. Förvärvet av LinkedIn kostade dem 26.2 Miljarder dollar och fick många att fundera samt spekulera kring hur Microsoft planerar att använda LinkedIn.

Som alla CRM-användare vet, så är systemet bara lika bra som data det innehåller. Med LinkedIn i sin portfölj hade Microsoft och dess kunder indirekt tillgång till LinkedIns data från 500 miljoner användare runt om i världen. Detta faktum gav Microsoft en otrolig fördel, där deras CRM-lösning kunde bli integrerad mot en av de världens största användargrupper, därav användarna kunde ansluta och ansluta till hundratals miljoner människor.

Microsofts Nästa steg: Vad är planen för Dynamics systemen och vad händer nu?
Medan Microsoft fortsätter att investera stora summor av pengar på olika högteknologiska områden och lösningar, kommer NAV 2018 att bli den sista versionen av affärssystemet som kommer att bära namn NAV eller Navision. All framtida utgåva oavsett om de är lokalt installerade eller molnbaserad, kommer numera bli kända som Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics GP användare kommer att få en ny uppdatering i slutet på 2018. Den nya versionen som just nu är titulerad “GP Next” kommer att inkludera nya verktyg som är efterfrågade av kunderna. Utvecklingen av Dynamics GP kommer minst att fortsätta till 2019.

Likadant fick Dynamics SL en ny versions uppdatering under våren 2018 och kommer att få en ny version under 2019 och framåt. Det finns i nuläget ingen mer information om hur länge Dynamics GP och SL kommer fortsätta att utvecklas eller om de kommer ingå i Dynamics 365 som Dynamics NAV, AX och CRM gör.

Dynamics AX varumärket drogs officiellt tillbaka 2017 men mjukvaran och systemet kommer att fortsätta utvecklas och lanseras under Dynamics 365 Finance och Operations varumärket.

Fler detaljer om vad som väntar för Dynamics 365 kommer i slutet på året. Men för den långsiktiga framtiden tror Dynamics CRM konsulten Leon Tribe att Microsoft kommer att fortsätta bygga en enad och innovativ framtidslösning som bygger på grunderna av Dynamics.

Tribe tror vidare att, med teknologier som Microsoft Graph som enar all Microsofts webbtjänster och att Common Data Service Plattform har sin grund i Dynamics, kommer Microsoft ha en övergång mot att erbjuda fokuserade applikationer på deras egna Dynamics Plattform istället för att erbjuda stora separata mjukvaror och affärssystem. Tribe menade att distinktioner och gränser mellan CRM och ERP-system dvs affärssystem kommer att i framtiden försvinna. Företag kommer antingen att addera applikationer och verktyg från Microsoft AppStore eller bygga dem snabbt genom att konfigurera ett system som är skräddarsytt specifikt för företaget, dess behov och dess unika processer.

Anpassning mot helhetslösning
Fler modulära applikationer är säkerligen på väg, med Dynamics 365 for Talent och Dynamics 365 Sales Professional planlagda att lanseras 2018. Dessa lanseringar stödjer deras vision om att ha ett mer segment baserat och specialanpassad Dynamics 365, vilket ska möjliggöra att kunder kan starta med mindre processer och sedan bygga på i takt med sin tillväxt och sin digitala transformation.

Utveckling mot digitala assistenter: Maskininlärning och artificiell intelligens
Ett ytterligare stort utvecklingsarbete som teamet bakom Dynamics 365 för närvarande utvecklar är integrationen mot en digital assistent. Några utav Dynamics 365 användarna fick efter systemets utgivning se en liten inblick i den potentiella integrationen med den digitala assistenten Cortana. Men den versionen av integrationen har nu slopats för en ny och mer robust lösning. Dynamics 365 teamet har lovat en ny upplevelse med en digital assistent som ska kunna användas i alla Dynamics 365s applikationer. Den nya lösningen för digital assistent kommer att innehålla maskinlärande och naturlig språkintegration.

Artificiell intelligens och maskinlärande är ett område som kommer att fortsättas att bakas in i Dynamics 365s framtida utgåvor i takt med att Microsoft fortsätter att investera stora summor i AI-teknologi. Det finns inget tvivel att det kommer att finnas mer integration mot LinkedIn och dess olika funktioner där användardata från över 500 miljoner människor kommer att integreras mot nya framtida utgåvor och lanseringar.

Project Green: Microsoft Dynamics dröm om en enad affärslösning
Ben Hosking, en Senior CRM Solutions Architect på Capgemini menar att det kan ha tagit lite längre tid än planerat, men lanseringen av Dynamics 365 har uppfyllt deras dröm och mål om att skapa en enad plattform för affärslösningar dvs. Project Green, där CRM och affärssystems funktioner existerar tillsammans i harmoni. Företaget fortsätter att bygga på sin tidigare framgång och kontinuerligt utvecklar och uppdaterar sin programvara för att säkerställa att Dynamics 365 fortsätter att vara i framkanten av vad som är möjligt i digital affärsledning. Med Common Data Service, PowerApps och Microsoft Azure kan de skapa affärssystemslösningar som inte enskilt är begränsade mot Dynamics 365.

Framtiden för Dynamics-proffs och Microsoft Dynamics 365 användare
Microsoft Dynamics 365 kommer att användas för många företag och branscher i sin digitala transformation i framtiden. Historien om Microsoft Dynamics är mycket rik och med nästan 2 decennier av erfarenhet bakom dem, kan vi vara säkra på att Dynamics teamets mest imponerande innovationer är på gång.

För Dynamics proffs och användare är detta en spännande period. Expansionen mot Azure betyder att där finns nya teknologier att bemästra och att varje Dynamics konsulter nu är experter i Common Data Services. Växlingen mot online – baserat samhälle betyder att Dynamics Proffs, nästan kan arbeta var som helst och närsomhelst.

För dem som är intresserade av att arbeta med Dynamics eller vill veta mer om dem, finns Microsofts egen läroportal där möjligheterna är stora. Om du däremot är intresserad av att använda Dynamics 365 och vill ta del av systemet är vi på BrightCom Officiella partners till Microsoft och kan hjälpa dig med alla dina behov.

Det är en otroligt spännande period att professionellt arbeta med Dynamics där det finns fler möjligheter än någonsin att kunna erbjuda större och mer värde för alla företag oavsett bransch eller storlek.

Pris Microsoft Dynamics Navision
Priset för affärssystemet Microsoft Dynamics Navision är baserat på en månadskostnad och antalet unika användare tillsammans med en uppstartsavgift, läs mer om BrightComs priser.

BrightCom har varit certifierad Microsoft Dynamics Navision partner sedan 2008 och flertalet av medarbetarna har över 15 års erfarenhet av affärssystemet som konsulter, utvecklare, projektledare och affärsutvecklare.

En gratis demo av Navision får ni under ”Prova på Microsoft Dynamics NAV 2018”. Ni får då ett mejl med inloggningsuppgifter till affärssystemet och kan testa på egen hand.

Affärssystemet Microsoft Dynamics Navision
BrightCom erbjudande är att ni hyr Microsoft Dynamics NAV som tjänst vilket innebär att BrightCom står för licenser samt sköter driften av er applikation. Ni slipper all administration av service, support och säkerhetskopiering. Tjänsten levereras till en fast kostnad baserad på antalet och typen av användare och inkluderar alla kringtjänster såsom hårdvara, hosting, drift och support. BrightCom kallar sin tjänst Microsoft Dynamics NAV Online och är molnbaserad (cloud) och bygger alltid på den senaste versionen av systemet som för närvarande är Microsoft Dynamics NAV 2018 eller Dynamics 365 Business Central.

Även företag med en eller ett fåtal användare kan genom BrightComs erbjudande nu använda Microsoft Dynamics NAV till en rimlig kostnad. Vi ser det som att vi demokratiserar marknaden för affärssystem.