Omkostnad i Business Central

I denna beskrivning tar vi upp omkostnader kring artiklar för inköp men finns även för försäljning.

För inköp finns två alternativ för omkostnader antingen via inställning på artikelkortet med fast % och/eller kr, eller via omkostnad på inköpsfaktura som fördelas på inleveranser. Den senaste kan vara en omkostnad på samma faktura som varuinköpet eller en omkostnad på separat faktura vilket då kräver att leta upp inleveranser som ska bära kostnaden.

Inställning

Rekommenderade Redovisningskonton

Nedan ser du förslag på rekommenderade konton för inköp.

Omkostnad i Business Central
En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Lägg till Produktbokföringsmallar

Generella Produktbokföringsmallar lägg upp en för varje omkostnad som ska egen kontering såsom för Tull och Frakt.

Omkostnad i Business Central

Bokföringsinställningar

I Bokföringsinställningar kopplar du vilka konton som omkostnader ska bokföras på. För omkostnader via inköpsfaktura se rödmarkerat och för omkostnader via artikelkort se grönmarkerat.

Omkostnad i Business Central

Lägg till Artikelomkostnader

Art.omkostnader lägger upp dina omkostnader och koppla dem mot Produktbokföringsmall och Moms produktbokföringsmall.

Omkostnad i Business Central

Inställning artikelkort

Sök Artiklar och öppna aktuell artikel. Om omkostnad ska läggas på med generellt påslag i form av % eller kr ange det i fälten Indirekt kostnad % och Omkostnad.

Exempel: Indirekt kostnad 10 % och Omkostnad 5 kr

Omkostnad i Business Central
En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Flöde omkostnad från artikelkort

Lagervärde vid inleverans

När Inköpsorderns rader registreras hämtas Indirekt kostnad % och Omkostnad till raden från artikelkortet. Rekommenderar att alltid registrera Inköpspris (exempel 100 kr). Sedan när inleveransen registreras beräknas Lagervärde till Inköpspris + Indirekt kostnad % (enligt inköpsorderrad) + Omkostnad (enligt inköpsorderrad). Det uppdaterar fältet Styckkostnad på artikelkortet. 

Kontering

1411 Lager interim                                     115 kr

2449 Inlevererat inte fakturerat               -115 kr

Omkostnad i Business Central

KSV vid försäljning och statistik – Före inköpsfaktura

KSV/Styckkostnad enligt lagervärde             115 kr

Omkostnad i Business Central
En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Ändrat inköpspris på inköpsfaktura 

När Inköpsfaktura matchas mot inleverans kan Inköpspris eller Valutakurs vara en annan (exempel nytt inköpspris 110 kr). Inhämtad inleverans har med sig ursprungsvärden såsom Indirekt kostnad % och Omkostnad kr.

Kontering

Inleverans motbokas:

1411 Lager interim                                     -115 kr

2449 Inlevererat inte fakturerat                 115 kr

Nytt lagervärde:

1410 Lager                                                    110 + 16 (11+5) = 126 kr

4712 Direkt inköpskostnad kopplad        -110 kr

4713 Omkostnad kopplat inköp                 -16 kr

4711 Inköp av varor                                     110 kr

2641 Ingående moms                                   27,50 kr

2440 Leverantörsskuld                               -137,50 kr

Lagervärde och statistik – Efter inköpsfaktura

Nu har Styckkostnad ökat enligt nya inköpspriset (kan också vara en ändrad valutakurs). Senaste direkt kostnad visar senaste Inköpspris utan omkostnader.

Om automatisk lagerjustering är aktiverad justeras även Kostnadsbelopp (aktuell) på försäljningstransaktionerna och i så fall även statistikrapporter som visar Styckkostnad för sålda artiklar.

Omkostnad i Business Central
Omkostnad i Business Central
En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Kontering och uppföljning av Omkostnader

KSV på Bokförd försäljningsfaktura

Om varan såldes innan inköpsfakturan bokfördes så justeras Kostnad såld vara på Försäljningsfakturan om lagervärdet ändrades. 

I detta exempel har den bokförda försäljningsfakturan utökats med ytterligare kontering och värdetransaktioner enligt det ändrade lagervärdet.

4010 KSV       + 16 kr

1410 Lager     – 16 kr

Uppföljning per artikel

Vilka omkostnader som bokats upp för en artikel hittas under Värdetransaktioner. 

Vid inleverans så bokas inköpspris och omkostnad upp som en klumpsumma.

Vid bokföring av inköpsfaktura så klassas inköpspris Direkt kostnad medan omkostnad Indirekt kostnad.