Busniess Central – Core

BRC Core är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som förbättrar bakgrundshanteringen av ditt ERP.

Appen tillhandahåller en samling lösningar som lägger till fördelaktiga funktioner till befintliga funktioner och processer för att förbättra system- och användarupplevelser.

Nyckelfunktioner i BRC Core

  • Jobbköövervakning
  • Moduladministration

Fördelar med BRC Core

  • Förbättra befintliga systemfunktioner och processer med väsentliga tekniska lösningar

Tillgänglighet
Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central
Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på svenska

Beskrivning funktioner

Funktioner som önskas användas behöver aktiveras av BrightCom.

Dimensioner – Artiklar

Aktivera BRCItemDimensions. I Lagerinställningar välj Item Dimensions. Valda dimensioner blir synliga i Artiklar. Under snabbflik Item Dimension kan dimensionsvärden väljas.

Busniess Central - Core - Översikt

I listan för Artiklar kan filter sättas på valda artikeldimensioner.

Busniess Central - Core - artiklar

Dimensioner – Lagerställen

I BC standard saknas funktion att ange dimensioner på  Lagerställen men är planerat till senare version.

I Lagerställen tillkommit inställningar för dimensioner. När ett lagerställe används i försäljnings- eller inköpsdokument i både huvud och rader så kommer dimensioner med från Lagerstället.

Inköpsorder – Totalt antal och Återstående antal

Efter aktiverat funktion BRCTotalQuantityOnPurchOrder tillkommer två fält i huvudet på Inköpsorder som summerar Totalt antal och Återstående antal från inköpsorderrader i basenheten enligt artikelkortet.

Busniess Central - Core - Översikt

Intrastat – Avrundning totalvikt 

Aktivera BRCIntrastaTotalWeightRounding. Om vikten på transaktionen är mindre än 1 kg tilldelas den 1 kg vilket krävs vid rapportering.

Jobbkö – Användar id

Aktivera BRCJobQueueUserId. I Vid start av Jobbkö plockas användare-ID enligt inställt i fält BCS Användar-ID istället för användare-ID för den som startar jobbkön.

Busniess Central - Core - Jobbkö

Kopiera dokument – Ersätt bokföringsdatum

I BC som standard kopieras Bokföringsdatum med när funktion Kopiera dokument (i försäljning/inköp) används när bockat för Ta med huvud. Efter aktiverat funktion hämtas bokföringsdatum in enligt inställning i Försäljnings-/Inköpsinställningar i fält Standardbokföringsdatum: Inget datum/Arbetsdatum.

Prislista inkl. moms – samma slutpris

I BC som standard är en prislista med inställning inkl. moms baserad på en Moms rörelsebokförings-mall som räknar bort momsen baklänges och sedan lägger på momsen enligt dokumentet vilket gör att om samma prislista används till dokument med olika Moms rörelsebokföringsmallar som har olika momssatser blir slutpriset olika vid inkl. moms.

Efter aktiverat funktion så blir Moms rörelsebokföringsmall enligt valt på dokumentet order/returorder/ faktura/kredit och pris inkl. moms blir som prislistan. Det är momssatsen och pris exkl. moms som blir olika beroende på Moms rörelsebokföringsmall på dokumentet.

Aktivera BRCPriceListVATFromDocument. Funktionen ställs in i Kundprisgrupper där det krävs att fält Pris inkl. moms är valt och att det är tomt i Moms rörelsebokf.mall prisgr.

Dessutom sker kontroll vid nya rader i prislistan att de har samma värde som Kundprisgruppen i fälten Moms rörelsebokföringsmall prisgrupp och Pris inkl. moms samt att det inte går ändra motsvarande fält i Kundprisgruppen om det finns kopplade rader i prislistan.