Rapporter och Business Intelligence (BI) med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV

Datum

Oavsett målgrupp och syftet med rapporterna blir rapportgenerering och analyser allt viktigare och i vissa fall den avgörande skillnaden vid val av affärssystem. Microsoft Dynamics NAV har en mycket väl utbyggd funktion för rapportgenerering, både som färdiga mallar, analysverktyg samt med enkelhet att skapa behovsstyrt underlag för varje unik användare.
Fokus på senare tid har varit på hur informationen i rapporterna presenteras för bästa genomslag. Genom Microsoft Dynamics NAV är det enkel att skapa rapporter och dokument direkt i Word genom det nya verktyget ”Word mallar”. Verktyget blir ett alternativ till den befintliga rapportgeneratorn, det är ingen ersättare utan ett komplement. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att kunna göra sina förändringar i ett verktyg som man redan kan. Microsoft har även lanserat Power BI, dvs ett molnbaserat verktyg som gör det enkelt att analysera och visualisera information och data (beslutstöd). Tjänsten integreras till fullo med Microsoft Dynamics NAV men kan även hämta information från källor utanför affärssystemet. Power BI skapar värde för användarna genom att göra det enklare att skapa kalkyler, rapporter, analyser och visualisera data.

Froosh är kund till BrightCom som har vuxit kraftigt under senare år och med det ökade krav på uppföljning och prognoser vilket kräver professionella rapporter. Froosh kommer även att implementera Power BI inom kort vilket ger ett stöd internt samt till presentationer utanför företaget.

Funderar ni på andra beslutstöd än Power BI, som exempelvis Bizview eller QlikView, går det naturligtvis utmärkt tillsammans med Microsoft Dynamics NAV och BrightCom

Vill du veta mer?

http://erpblogg.se/rapportverktyget-avgor-skillnaden-vid-val-av-affarssystem.html
https://powerbi.microsoft.com/en-us/

Fler artiklar