Royalty Management med Microsoft Dynamics NAV 2017 till ny kund inom förlagsbranschen

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management

Datum

Priset en konkurrensfördel

Genom att Royalty Management bygger på Microsoft Dynamics NAV 2017 och levereras som tjänst blir priset en central konkurrensfördel. Möjligheten att fortlöpande automatisera och digitalisera företagens arbetssätt är även den centralt tillsammans med sömlös integration med Microsofts övriga tjänster som Office 365.

Förenklad hantering och säkrare processer

Förläggare har ofta olika verksamheter och bolag där integreringen och automatiseringen måste ökas i syfte att få en bättre överblick och effektivitet. BrightComs paketering av Microsoft Dynamics NAV 2017 faller väl ut för deras behov och möjligheten att föra in författarna i informationsflödet på ett naturligt sätt öppnar upp nya möjligheter. Med BrightComs funktion Royalty Management förenklas hanteringen av royaltys samtidigt som kvaliteten i prognoser och utbetalade belopp säkras, vilket gynnar både förlagen, leverantörerna och författarna.

Passar för de flesta plattformar

Microsoft Dynamics NAV med Royalty Management är helt mobil och anpassningsbar till de flesta plattformar. Det innebär att även förlagens kunder på ett effektivt sätt kan föras in i den digitala processen, för att exempelvis lämna aktuellt försäljningsunderlag som sedan affärssystemet skapar automatiska fakturor på. Författarna och kreatörerna kan även de få tillgång till rätt information för bästa överblick och kontroll.

Microsoft Dynamics NAV och e-handel

Integrationer med e-handelssystem för de förlag med direktförsäljning till konsument eller till sina leverantörer är naturligtvis fullt möjligt med en helautomatiserad process i hela värdekedjan är att arbeta efter. BrightCom har standardiserade lösningar för att integrera de flesta e-handelsplattformar (Magento, Woocommerce, Nordisk E-handel, Jetshop etc.) vilket innebär att vi kan hålla nere tid för anpassning och därmed kostnaden mot kund.

Fler artiklar