Single Sign On med AAD i Business Central

Inloggning med Single Sign On i Business Central är säkrare samt enklare. Det är samma inloggningsförfarande som till övriga Office produkter. Då ni är administratörer av lösenorden i Office-portalen kan ni sätta lösenordsregler t.ex. hur ofta det ska bytas etc. och hjälpa dem som glömt sitt lösenord.  

Förutsättningar

Förutsättning är att ni som kund har Azure Active Directory. Vilket du har om du har t.ex. har Office paketet som prenumeration. Annars går det att skaffa genom eller kontakta oss så hjälper vi till med det.

Inställning att ange E-post

Användare ange E-post för autentisering.

Single Sign On

Logga in

Den första som loggar in bör vara administratör i AAD (Azure Active Directory) för företaget då i egenskap av administratör kan godkänna åt alla i sin organisation.

Logga in på länken till Business Central med följande format https://xxx.brightcom.online/BC så kommer den vanliga inloggningen till Office upp. (xxx avser ert kundnamn)

Single Sign On

Om det är första gången du loggar in kommer nedan att dyka upp och är du administratör så kan du bocka i Samtyck åt din organisation. Är du inte administratör så godkänner du bara för dig själv.

Single Sign On

Sen är inställning klar och Business Central öppnas.

Externa användare

Rekommenderar ur säkerhetssynpunkt att lägga upp externa användare i AAD (Azure Active Directory). Administratörer i er organisation kan logga in på https://portal.azure.com/ och lägga till externa användare. Externa användare kan då logga in med samma länk till Business Central med följande format https://xxx.brightcom.online/BC 

Single Sign On

Annars behöver externa användare använda en länk till Business Central med följande format https://xxx.brightcom.online/BCNUP. Denna möjlighet kommer troligtvis försvinna från version 21.

Bra att veta

Gmail.com är inte kompatibel med Single Sign On via AAD. Då krävs det att de läggs upp som Extern användare.