Tilläggstjänster till Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV är ett öppet affärssystem där det oftast finns existerande integrationer med de flesta tredjepartstjänster. Finns det färdiga integrationer är det BrightComs ambition att återanvända dessa från Microsofts partnernätverk snarare än att utveckla på nytt.

Nedan listas ett antal områden och tredjepartstjänster som vi arbetar mycket med. Efterfrågar ni integrationer med andra tjänster och system undersöker vi det på bästa och mest kostnadseffektiva sätt.

TA-System

TA-system är en förkortning av Transportadministrativt system och är alltså i sin enklaste form kommunikationen mellan en transportköpare och en transportör.

E-handel

Att erbjuda era varor och tjänster över internet ses alltmer som en självklarhet av slutkunderna, oavsett om företaget säljer mot konsument eller andra företag och organisationer.

Call Now Button