Användarprofil i Business Central

Instruktion för att skapa och designa användarprofiler och tilldela till användare i Business Central.

 

Flöde Användareprofil

Tilldela profil, språk och företag 

Användaranpassningar väljer du vilken Profil-ID (om användaren ska ha annan profil än den som är satt till standardprofil), Språk och Företag.

användarprofil

Lägg upp som Säljare/Inköpare

I Säljare/Inköpare lägg upp användaren om de ska kopplas till Kund, Leverantör eller godkännande flöde.

Koppla Säljare/Inköpare till Användare

I Användarinställningar lägg till användare om de Tillåts bokföra <> dagens datum eller behöver få bokföra i annan period än den generella som finns under Redovisningsinställningar samt koppla Säljare/Inköpare kod.

användarprofil

Flöde Profil

Designa profil

Profiler (roller) klicka på aktuell profil för att gå in och göra de anpassningar som du vill att alla som har aktuell roll skall få tillgång till eller om du vill ta bort fält som man inte anser sig behöva.

användarprofil

Klicka på Anpassa sidor

Profil (roll) Försäljningsorderhandläggare Kopiera profil... Allmänt Profil-ID Källa Visninqsnamn Anpassa sidor X Rensa anpassade sidor ORDER PROCESSOR Base Application Försäljningsorderhandläggare Relaterat Beskrivning Rollcenter-lD Färre alternativ Fullständig funktionalitet för orderhandläggare på försäljningsavdelningen. 9006 Aktiverat Visa i Rollutforskaren Ytterligare inställningar Använd som standard... Inaktivera anpassning

Nytt fönster/startsida öppnas. Gå in i det program som ska ändras t ex Försäljningsorder och öppna en order. Klicka på området där du vill göra förändringen. Klicka på + Fält. Sidopanel öppnas i vilket du kan söka fram fält. Dra önskat fält dit du vill ha det. Avsluta med Färdigt. Justeringen sparas och du ombeds att stänga fönstret.

Dynamics 365 Business Central Anpassa Försäljningsorderhandläggare Försorder Rensa anpassning Färdigt V Sparad Lägg till fält på sida Mindre >< Process Telefonnr Godkänn Rader Släpp + Fält Bokföring Förbered Order Begär godkännande o Lagerställekod Skriv ut/skicka Navigera Document Output Säljarkod Kampanjnr Affärsmöjlighetsnr Ansvarsenhet Tilldelat användar-lD Status Senaste 3PL-lagerstatus 3PL-laqerstatus senast uppdaterad Arbetsbeskrivning Fler alternativ c: O Mobiltelefonnr E-post Kontakt Godsmärke Ant arkiverade versioner Doku mentda tum Bokföringsdatum Orderdatum Förfallodatum Begärt leveransdatum Placera fälten genom att dra dem från listan till en plats pä sidan. retur] O (Det finns inget att visa i den här vyn) Returorsakskod... O ader Typ Hantera Nr Fler alternativ Beskrivning o Antal 3600 000 O Ursprungligt antal Antal att montera mot kundorder Returorsaksk_., Reserverat antal Enhetskod A-pris Inkl. moms 'summa Inkl. moms (EIJR) akturarabatt Inkl. moms (ELJR) akturarabatt % Total exkl moms (EUR) Total moms (EUR) Totalt inkl. moms (EUR) Skatteomrid... 30,25 5,75 3600

Om du vill flytta/dölja fält ställ markör så du får upp “triangeln” och klicka på den, välj Move eller Hide.

Dynamics 365 Business Central O Personalizing: General Journals General Journals Batch Name + Field Clear personalizationm > Add Field to Page Place fields by dragging from the list to a Less x Manage Posting Date 3/28/20z Process Sank Document Type KVER Application Document No. K20220381 Psyroll Account Type Approve Page Post/Print Account Name Line Account Drop an action here Description More options Set Freeze Pane Hide Exclude from Quick Entry o Posting Gen. Bus. Posting Group Gen. Prod. Posting Group Account Amount 0.00 Amount (LCM) 0.00 Bal. Account Type G/L Account Bal. Account No. Bal. Gen. Posting Type Bal. Gen. Posting G G/L Account position on the page. Code Bill-to/Pay-to No. Code Salespers./Purch. Code Code On Hold Option Applies-to Doc. Type Code Applies-to Doc. No. Decimal Quantity Decimal VAT Amount Code Payment Terms Code Code Applies-to ID Code Business Unit Code Code Reason Code Decimal Bal. VAT Amount Option Bank Payment Type Date Document Date Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready

Välj standardprofil

Profiler (roller) markera den profil och välj Använd som standardprofil. I kolumn Använd som standardprofil kan du se vilken profil som är vald som standard.

användarprofil

Tilldela profil till användare

I Användaranpassningar väljer du in Profil-ID om användaren ska ha annan profil än den som är satt till standardprofil.

användarprofil