För växande företag och organisationer

Vilka företag väljer ?
Växande organisationer – Dynamics Business Central tillåter din organisation att växa utan begränsning. Det finns inget begränsat antal användare som man kan använda sig av i Business Central. Skalbarheten i affärssystemet är tillsammans med den fördelaktiga prisstrukturen innebär att systemet följer din organisation i olika cykler.
Med fullständig valutahantering och möjlighet till flera olika juridiska bolag i en uppsättning tillsammans med övrig funktionalitet i Dynamics Business Central kan du agera på den internationella marknaden utan förbehåll. Nationella och lokala anpassningar finns att tillgå för effektiva processer i det enskilda landet.
Företag som är på väg växa ur sitt nuvarande system– Med stöd från hela Microsofts-ekosystem kan din organisation bli hur omfattande som helst, CRM (Dynamics Sales), Field Servie och många andra funktioner.
E-handelsplattformar, Business Central är det perfekta affärssystemet när din E-handel växer med integrationsmöjligheter (API) som är mycket kraftfulla och anpassningsbara.
360-graders vy för din verksamhet. Alla system integrerat med ett affärssystem.
Snabb implementation med enkla standarddata som övergripande passar de flesta organisationerna. Utöver detta finns möjlighet för kundunika specialanpassningar vilket Dynamics NAV och idag Dynamics Business Central är känt för.
Den molnbaserade lösningen ger din organisation flexibiliteten att arbeta säkert från olika platser och även från olika enheter, det enda som krävs är internetuppkoppling. Mobilitet är centralt med färdiga appar för telefoner och paddor.

Licenser


Dynamics 365 Business Central Essentials User

Ger varje användare tillgång till olika delar av systemet. Först och främst ekonomi, försäljning, service och operations. Det finns viss möjlighet att specialanpassa inställningarna för Essential.
 
Business Central Essentials inkluderar:

 • Faktura
 • Ekonomi
 • Budget
 • Affärsmöjligheter
 • Inköp
 • Anläggningstillgångar
 • Inköpsorderhantering
 • Arbetsflöden
 • Resurshantering
 • Kontakter
 • Lagerhantering (begränsad)
 • Avancerad försäljning
 • Avancerad lagerplatshantering
 • Distribution

 


Dynamics 365 Business Central Premium user

Erbjuder hela teamet Essential-versionens funktionalitet samt ett flertal ytterligare moduler. Användarna har tillgång till Service Management, produktionsstrukturer för tillverkning och monteringsplanering.
 
Business Central Premium inkluderar:

 • Service Management

 
Med denna funktion har din verksamhet möjlighet att öka kundens nöjdhet och höja kundlojaliteten med:

 • Schemaläggning av samtal och serviceordrar.
 • Spårbarhet för reklamerade produkter.
 • Tilldelning av ärenden utifrån kompetens och tillgänglighet.
 • Tidsestimat och servicefakturor.
 • Standard-kodning.
 • Hantering av kontrakt.
 • Implementerings- och rabattriktlinjer.
 • Processtrukturer för serviceteam.

 


Produktion

Exempel på innehåll för produktionsmodulen i Business Central:

 • Bättre förståelse för hur produktionsordrar fungerar.
 • Manuellt skapade produktionsordrar.
 • Outsourcing av samtliga operationsföljder, eller utvalda operationer i en produktionsorder till en underleverantör
 • Spela in och posta produktionsordrar tillsammans med material- och tidsförbrukning för en släppt produktionsorder.
 • Batchpostning med journaler som kan hantera flertal produktionsordrar samtidigt.
 • Lägg in antalet produkter som producerats i varje färdig operation som inte är kvalificerade som färdig utan som bortfall av material.
 • Visa butiksgolvbelastningen som ett resultat av planerade och släppta produktionsorder.
 • Använd fönstret Kapacitetsjournal för att konsumera kapaciteter som inte tilldelas en produktionsorder, t.ex. underhållsarbete.
 • Beräkna och justera kostnader för färdiga produktionsartiklar och förbrukade komponenter för finansiell avstämning.

 


Leveransplanering

 
OBS
För att kunna hantera produktionsorders behöver en del konfiguration vara på plats. Kapacitet, produktionskalendrar, maskiner med mera behöver delvis ställas in.

 • Få en kort introduktion till hur planeringssystemet kan användas för att upptäcka och prioritera efterfrågan och föreslå en balanserad leveransplan.
 • Få förståelse för hur alla aspekter av planeringssystemet fungerar och hur ni justerar algoritmerna för att uppfylla planeringskraven i olika miljöer.
 • Kunskap om hur planeringslogiken skiljer mellan efterfrågan på platser enligt SKU-installationen och efterfrågan utan platskoder.
 • Produktionsprognos presenterad av förväntade försäljnings- och produktionsorder.
 • Skapa 1:N (en-till-en) produktionsorder automatiskt från en försäljningsorder för att täcka den exakta efterfrågde ordern.
 • Skapa en produktionsorder direkt från en flerserie för ett produktionsprojekt.
 • Orderplanering för manuellt planerad försäljning eller produktion som är efterfrågade efter BOM nivåer.
 • Fönstret Planning Worksheet för att köra både MPS- och MRP-alternativ och automatiskt skapa antingen en hög nivå eller detaljerad leveransplan på alla objektnivåer.
 • Rekvisitionsark för att automatiskt skapa en detaljerad leveransplan och täcka efterfrågan på artiklar som bara fylls på genom köp eller överföring.
 • Starta eller uppdatera en produktionsorder som grovplanerade operationer i masterproduktionsschemat.
 • Beräkna om kalendrar för arbete eller maskincentrum på grund av planändringar.
 • Spåra efterfrågan på beställning (spårad kvantitet), prognos, filtförsäljningsorder eller planeringsparameter (ospårad kvantitet) som har gett upphov till den aktuella planeringsraden.
 • Se ett objekts projicerade tillgängliga inventering efter olika vyer och se vilka bruttokrav, planerade orderkvitton och andra händelser som påverkas över tid.
 • Utför utvalda planeringsaktiviteter, till exempel ändra eller lägga till planeringsblad, i en grafisk vy av leveransplanen.

 

Dynamics 365 Business Central Team Members User

För användaren som inte är bunden till någon funktion i systemet. Den behörighet som inkluderas för licensen är framför allt tillgång att läsa och göra mindre korrigeringar. Detta eftersom licenstypen är för en Basic-användare.

För att ha en användare med denna licens krävs det antingen en Dynamics 365 Business Central Essentials eller Dynamics 365 Business Central Premium. Det är inte möjligt att blanda Essential och Premium, utan det är det ena eller det andra som gäller.

Team Members inkluderar:

 • Läsa och godkänna
 • Köra rapporter
 • Självhjälpsverktyg

Priser

Priset på Dynamics 365 kommer att sättas så att tjänsten blir en direkt konkurrent mot mindre system, som till exempel Fort Nox, Specter och Visma, beroende på slutkundens behov och krav på funktionalitet.

Priset för en användare för Dynamics Business Central är idag satt till 95-995 SEK per månad.


I den kundgrupp där Fort Nox och Visma är starka är Dynamics Business Central ett vettigt alternativ även när det kommer till priset. Dynamics Business Central med alla olika applikationer och funktioner, ger många företag större möjlighet att växa framåt.

Ett mer traditionellt affärssystem generar data och insikter baserade på historisk information. Applikationer i Dynamics Business Central använder machine learning för att få fram kraftfulla data som kan användas för att verkligen göra skillnad.

Dynamics Business Central

Med BrightCom och Dynamics Business Central får du en unik lösning för just din verksamhet. Utnyttja fördelarna av ett system som är anpassat efter just ditt företags processer och integrerar sömlöst med dina befintliga system.

Dynamics Business Central är ett tryggt och anpassningsbart affärssystem för företag som växer. Med alla affärskritiska processer samlade på ett enda ställe får du en tydlig bild av din verksamhet. Det är ett ovärderligt stöd och hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut vid rätt tillfälle.

1. Resultat direkt

Ett system som stödjer ditt team istället för att vara ett hinder accepteras snabbt.
Sälj bättre, få en smartare kundservice och leverera mer värde på kortare tid.
 
Anpassa och planera produktionen.
Leverera projekt och håll budgeten.
Automatisera processerna från inköp och vidare genom hela leveranskedjan.

2. Koll på dina data

Förstå din data på ett bättre sätt och använd den till insatser som faktiskt gör
nytta.
 
Samordna och koppla dina data till Microsoft AI.
Anslut till hundratals datakällor.
Nya insikter hjälper dig till kraftfulla åtgärder som ger resultat.

3. Stå stark

Frihet att anpassa processer i verksamheten precis när det behövs.
Stå väl rustad i en digital verklighet som förändras väldigt fort.
 
Stort och kraftigt växande ekosystem av tredjepartstjänster.
Eliminera riskerna med hjälp av ett omfattande partnernätverk.
Öka värdet på ditt bolag genom ett internationellt erkänt affärssystem.

4. Arbetar för dig

Kraftfulla lösningar som är byggda för att fungera tillsammans redan från start.
– I ett system som utvecklas framåt tillsammans med ditt företag.
 
Hantera din ekonomi i Sverige och internationellt.
Integrera sömlöst med övriga tjänster i Dynamics 365-serien.